ՎԱՅԵԼ

ՎԱՅԵԼ
(ելք, ելից.) NBH 2-0776 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c գ. τέρψις, ἁπόλαυσις fruitio, usus, commodus, delectatio, voluptatio, deliciae, voluptus. Անդորր վարումն ստացելոց. որ եւ Վայելումն, եւ Վայելչութիւն ասի. որպէս զուարճութիւն. դիւրութիւն. փափկութիւն. վայելն, վայելու բան. ... *Ոչ գիտէին զվայելն միանգամայն ընդ օգտիւ ոգւոցն կազմեալ պատրաստեալ: Ե՛կ եւ վայելեսցուք. ո՛ վայել, որ զերկունս ցաւոց նիւթէ: Զարարածոցս վայելն ʼի չափ ձգէ օրէնքն. Փիլ. իմաստն.: Լմբ. առակ. եւ Լմբ. իմ.: *Արտաքին վայելիւք երջանիկ: Կէսքն հեշտալի յղփութեամբ վայելիցն աղագաւ: Ուրախանային անախտապէս յանտրտում բերկրութեան այսպիսաբար իմն վայելիւք: Գլուխ եւ ծայր երջանկութեան՝ գրաստին էին վայելք. Պիտ.: *Իմաստնանան ամենայն զգայարանք ʼի ճաշակս հոգեւորական վայելիցն: Առ ʼի վայելս թագաւորաց եւ ռամկաց. Յճխ. ՟Ժ՟Ա. ՟Ժ՟Թ: *Լուսաւորքն են հարկաւորք ʼի վայելս ամենայն կենդանեաց. Եզնիկ.: *Ոչ վայելիցն տարփանօք հեծեմ: Զվայելս անտեսիցն հոգիագրկեալ. Նար. ՟Ժ՟Բ. եւ Նար. կուս.: *Մի՛ ոչ էիցն եւ ոչ լինելոցն՝ որպէս ʼի ձեռն գոյիցն զվայելսն դիցեն. Բրս. հայեաց.: դիմազ. ՎԱՅԵԼ Է, են. կամ ՎԱՅԵԼԷ, լեն. ( դիմազ. ) πρεπόν εστι, πρέπει decet συμφέρει prodest. Վայելուչ է. վայելչական է. արժա՛ն է. պատշաճ է. ա՛նկ է. օգտէ. լաւ է. կըվայելէ, յարմար է, կինկնայ, կիյնայ. ... *Ուղղոց վայելէ օրհնութիւն (այսինքն օրհնելն զաստուած): Քեզ վայել է օրհնութիւն (այսինքն օրհնիլն) աստուած ʼի սիովն: Տան քում վայել է սրբութիւն: Քեզ իսկ վայել է: Ոչ վայելէ անզգամի փափկութիւն. եւ այլն: *Եւ քեզ վայել է (կամ վայել են) փառք եւ իշխանութիւն, եւ այլն. Ժմ.: *Ոչ հաւատայ նա զոք վասն զարդուն իւրոյ, եթէ վայե՛լ է նմա: Այլ որպէս վայելեսցէ կանանցն, որոց զաստուած պաշտութիւն յանձն առեալ իցէ. Ոսկ. աւետար. եւ Ոսկ. ՟ա. տիմ.: *Մեծամեծ մարտքն՝ մեծամեծաց վայել էին. Իսիւք.: *Եւ այլ անթիւ բանք, որք ոչ վայելեն աստուծոյ. բայց թէպէտ եւ ըստ ինքեան ոչ վայելեն, այլ սակայն ըստ մեզ վայելեն. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 18: *Որ վայելեն քեզ՝ զայն չխնդրես. եւ որ ոչ վայելէ, զայդու յաճախես. Ոսկ. ՟ա. տիմ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ՎԱՅԵԼ" в других словарях:

  • ՎԱՅԵԼԵՄ — (եցի.) NBH 2 0776 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 11c, 13c, 14c ն.չ. պէսպէս խնդրով. ἁπολαύω fruor, oblector; commodum, fructum, emolumentum capio; utor τρυφάω , τέρπομαι delicior, delector. Ունել զվայելս զուարճալի իրաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0061 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c գ. παντοκρατορία, τὸ παντοδύναμον omnipotentia, summa potentia Ամենակալն գոլ. ամենակալ տէրութիւն. ամենազօր իշխանութիւն. ամենակարողութիւն. *Դա պսակ փառաց իմոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՍՈՒՐԲ — (սրբոյ.) NBH 1 0066 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ա. Ամենեւին սուրբ. որպէս աղբիւր ամենայն սրբութեան, սուրբն սրբոց. (Աստուծոյ եւ աստուածայնոց սեպհական.) πανάγιος, παναγιώτατος, παναγέστατος sanctissimus,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍՊԷՍ — ( ) NBH 1 0095 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c մ. οὔτω, οὔτως sic Այսմ կամ սմին հանգոյն. ըստ այսմ. այսու օրինակաւ. ասանկ, ասպէս. ... *Իբրեւ այս իրք այսպէս հաստատեալ կային: Այսպէս եղիցի ամենայն առն՝ զոր արքայ փառաւորէ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍՊԻՍԻ — (սւոյ կամ սոյ, եաց կամ ւոց.) NBH 1 0095 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. τοιοῦτος hujusmodi, talis Այսմ նման. այսգոյն. ասանկը. ... *Այսպիսի ինչ երբէք ոչ տեսաք: *Մանուկ մի այսպիսի: Զօրութիւնք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՍՆԱՎԱՅԵԼ — ( ) NBH 1 0112 Chronological Sequence: Unknown date ա. Որ ինչ անասնոց վայել է. ... *Անասնավայել կենցաղ. ՃՃ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՈՒՆԴՔ — (դընդոց.) NBH 1 0135 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c ԱՆԴՈՒՆԴՔ. դուն ուրեք եզակի՝ ԱՆԴՈՒՆԴ. ἅβυσσος, βυθός abyssus, fundus, profunditas Խորք. վիհ. իբր անյատակ խորութիւն. ալք. խորին վայրք. դժոխք. որպէս խորք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՆՉԱՍԷՐ — (սիրի, րաց.) NBH 1 0149 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 14c ա. Որ չունի սէր ընչից. սիրօղ անընչութեան. ստակ չսիրօղ. *Վասն անընչասէր լինելոյ: Հանդարտ եւ անընչասէր, որպէս վայել է սրբոց. Ոսկ. ՟բ. կոր. եւ Ոսկ. ՟ա. տիմ.: *Լե՛ր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿ — I. (ի, ից.) NBH 1 0167 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 12c ա. ԱՆԿ որ եւ գրի ԱՆԳ. Անկաւոր. յանկաւոր. պարտուպատշաճ. դիպող. ինչ որ մէկին կինկնայ, յարմար. ... ἑπιβάλλον, κατάλληλον, καθήκον, δέον conveniens, congruus… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՏԱՄԻՏ — (մտի, տաց.) NBH 1 0294 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. Իբր Առատ մտօք. խոհական. հանճարեղ. *Ընդարձակութիւն առատամիտ իմաստիցն. Պիտ.: *Չքնաղագեղ, եւ առատամիտ. (որ հայի եւ ʼի յաջորդ նշ.) Յհ. կթ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»