ԱՆՆՄԱՆ

ԱՆՆՄԱՆ
(ի, իւ կամ աւ, ից.) NBH 1-0211 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c - ἁνόμοιος dissimilis, absimilis, dispar Որ չէ նման այլում. այլազան. տարբեր. զանազանեալ տեսլեամբ կամ որակաւ. ... *Աննման են այլոց կեանք նորա. Իմ. ՟Բ. 15: *Եթէ աննման իցէ որդի, աննմանաւն աննման զիա՞րդ ճանաչիցի. Սեբեր. ՟Է: *Զպատիւսն՝ աննմանիցն մասն բաշխեալ տայ. Փիլ. քհ.: *Խառնումն աննմանիցն անչափապէս. Դիոն. ածայ.: *Մի ʼի բազմաց եւ յաննմանից բացակատարի. Արիստ.: *Պատահումն յէութիւնն բաժանելով՝ յաննմանն բաժանի. Սահմ. ՟Ժ՟Ը: *Բերքն պակասք եւ աննմանք. Փարպ.: ԱՆՆՄԱՆ. Անյարմար. անվայելուչ. անճահ. անպատշաճ. անդէպ. անտեղի. օտար. անշուք. ցած իմն. ... μὴ πρόσηκον, ἁπεικόν, ταπεινόν inconveniens, absurdum, humile, vile *Ասել՝ թէ օդով ծածկեալ էր երկի, աննման է: Առ բազում իրս աննմանս գայթագղեալ կործանին. Վեցօր. ՟Բ. ՟Գ: *Խոյին գոլ տարացոյց առ իրն աննման. Պիտ.: *Զաննմանն ինձ կամ ցուցի: Զաննման ինձ բան. Նար. ՟Ծ՟Է. Նար. կ.: *Ոչ է ապա յաննմանիցն՝ եւ ձեզ գալ յարեւելս. Շ. թղթ.: *Չէ՛ ինչ աննման, այլ՝ ʼի դէպ. Ոսկ. մ. ՟Բ. 1: եւ Տօնակ.: *Ցանկայ անդէպ մեծութեան եւ աննման. Ոսկիփոր. *Զաննմանս եւ զանմօտաւորս ինքեան խօսէր: Յանձն էառ ասել զաննմանսն վասն իւր: Աննմանքն վայելեն եւ ոչ վայելեն. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 18: ԱՆՆՄԱՆ. Անզուգական. անհամեմատ. գեղեցիկ. գերազանց. ծայրագոյն, եւ յետին. անհնարին. ... *Գեղեցկաշէն տաճար բանին՝ աննման. Տաղ.: *Գեղն աննման: Ի տեսիլս անպատումս, յաննման փոփոխմունս. Ագաթ.: *Յերկրային տոհմէ՝ աննմանք. Նար. առաք.: *Նման աննմանիցն (հրեշտակաց). Մագ. ՟Խ՟Գ: *Ամբարհաւաճք եւ աննման չարք. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 9: գ. ԱՆՆՄԱՆՔ. գ. ըստ յն. անօմիի. ἁνομοίοι anomoei Անամեան հերետիկոսք, հետեւօղք այետիոսի եւ եւնոմիոսի, որք զորդին աստուծոյ աննման հօր ասէին. *Աննմանիցն յանդիմանին աղանդք: Արդ ո՞ւր են ինձ աննմանիցն աղանդք. Նիւս. կազմ.: *Զամենայն հերձուածս զեւնոմիոսացն՝ այսինքն աննմանիցն. Կանոն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԱՆՆՄԱՆ" в других словарях:

  • ԶԱՆԱԶԱՆ — (ի ից կամ աց.) NBH 1 0711 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. διάφορος, ποικίλος differens, diversus, varius Ազգի ազգի. պէսպէս. այլ եւ այլ. գոյն զգոյն. տարբեր. աննման. բազմապատիկ. ցեղ ցեղ, կերպ կերպ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԲԱՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0083 Chronological Sequence: 8c, 10c, 12c, 13c մ. Այլովք բանիւք. տարբեր եւ աննման կամ օտար բանիւ. ... *Ոմանք այլաբանաբար զրոյցս մատենից տային. Խոր. ՟Ա. 5: յորմէ եւ Յհ. կթ. *Այլաբանաբար զրուցաց վէպս տան : Կամ այլաբանութեամբ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԲՈՒՆ — (ի, ից.) NBH 1 0084 Chronological Sequence: Unknown date ա. ἐτεροφυής alienae vel diversae naturae Որոյ բունն կամ բնութիւնն ա՛յլ է. աննման իսկութեամբ. օտարաբուն. բուն բնութիւնը տարբեր. ... *Այլասերիցն եւ այլաբունիցն զնոյն ներգործութիւն ունել ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԳՈՒՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0084 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 11c, 12c ա. Որ եւ ԱՅԼԳՈՒՆԱԿ. Այլագոյն՝ ըստ բ. նշ. διάφορος differens, diversus, ἑναντίος contrarius Տարբեր. այլազգ. այլազան. նորօրինակ. աննման. օտար. հակառակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԶԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0084 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c ա. Ա՛յլ ըստ ազգի կամ տեսակի. աննման. տարբեր. այլագունակ. ուրիշ կերպ. ἐτεροῖος diversus a reliquis, dissimilis *Անխառն եւ այլազան (են ʼի բնէ տարերքն). Արիստ. աշխ.: *Այլազան զարմի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԶԳԻ — (գւոյ, գեաց.) NBH 1 0085 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 14c ա.գ. Երբեմն՝ որ էր յայլմէ ազգէ եւ ʼի կրօնից արտաքոյ եբրայեցւոց. եւ այժմ՝ որ չիցէ քրիստոնեայ. օտարազգի. օտարոտի. այլասեռ. բարբարոս. հեթանոս. դրսի ազգէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԿԵՐՊ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0085 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. եւս եւ գ. յոքն. ἐτερόμορφος, ἔτερος , διαφέρων, διάφορος, παρηλλαγμένος, ἑξηλλαγμένος qui formae diversae est, alienus, diversus, differens… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՁԵՒԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0086 Chronological Sequence: 8c մ. Այլաձեւ օրինակաւ. աննման յեղանակաւ. տարբեր կերպիւ. *Այլաձեւապէս ʼի վերայ բերել հրամայէ: Այլաձեւապէս միմեանց՝ ընդ երկոսեանն անցանէին խորհուրդս. Յհ. իմ. ատ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՆՄԱՆ — ( ) NBH 1 0087 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 12c ա. Օտար ʼի նմանութենէ. աննման. այլազան. այլատարազ. օտար. այլազգ. ուրիշ կերպ. ... *Ընդէ՞ր այլանման լինին (իրքդ) յաչս ձեր իբրեւ օտարք. Եփր. հռ.: *Ոչ օտար ինչ, կամ այլանման, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԴԱԿ — ( ) NBH 1 0115 Chronological Sequence: 11c ա. Որում չիք զուգական յօրինուածով. անհամեմատ. աննման. գերազանց. ... *Զանհամեմատ հարթութեան, եւ զանարդակ թեւակոխութեան բոլորն մակացութեան ծայր ʼի քումդ խոկման: Զի ըստ կրից իւրն անարդակ առաքինութեան զմեզ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»