ՑԱԾ

ՑԱԾ
(ոյ, կամ ի, ից.) NBH 2-0904 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. σώφρων sobrius ταπεινός humilis ἤμερος mansuetus προσηγής placidus πραΰς mitis. Խոնարհ. հանդարտ. հլու եւ հեզ. ընդել. մեղմ բարուք. հմուկ. ... *Հեզ, ցած, պարկեշտ: Բարեսէր, ցած, արդած. ՟Ա. Տիմ. ՟Գ. 3: Տիտ. ՟Ա. 8: *Ասելովն ցած՝ զխոնարհութիւնն ուսուցանէ: Առ բարեգործին եւ ողջախոհին, ցածին եւ առաքինոյն: Ցածոյն եւ զգաստին ոչ պաճուճանօք հաճոյ լինիս, այլ նոցին հակառակօքն. Շ. ընդհանր.: Սարգ. ՟ա. պ. ՟Է: Ոսկ. եբր.: *Բարեսէրք, եւ ցածք. Դիոն. ածայ.: *Ակն ցած, ամփոփեալ գնացք, երեսք մտախորհք: Ցած երեսօք, եւ պարկեշտ. Բրս. պհ. եւ Բրս. յուդիտ.: *Ոմանք (ʼի կենդանեաց) սրտմտօղք, եւ այլք ցածք. Առ որս. ՟Է: *Վասն հեզ եւ ցած բարուցն. Արծր. ՟Ա. 14: *Հեզ եւ ցած ծով. Եփր. ծն. քրիստոսի.: ՑԱԾ. Մեղմ. դաշն. կամաց. էավաշ. *Պատասխանի ետ ցած ձայնիւ, եւ ասէ. Վրք. ոսկ.: ՑԱԾ. Նուաստ. ստորին. նուազ. ցած. ... *Եղեւ սա յաչս նոցա ցած, եւ ունայն իբրեւ զստուեր. Լմբ. սղ.: *Զի փառք նախնին իմ տաճարաց՝ քան զվերջի՛նըն լինի ցած. Շ. եդես.: մ. ՑԱԾ. մ. Ի խոնարհ. ʼի վայր. պարկեշտութեամբ. *Աչք զգաստանան՝ ցա՛ծ հայելով, եւ տեսանելով զաստուածութիւնն ʼի պարտաւոր մարմինն. Եղիշ. խաչել.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ՑԱԾ" в других словарях:

  • ԽՈՆԱՐՀ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0961 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ταπεινός humilis. Ստորին. ցած. վայրագոյն. զիջագոյն. խորագոյն. որում հակակայն Բարձր. ալչագ, աշաղա. (լծ. եւ թ. քէնար. որպէս եզր ստորին:) *Որ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՆՈՒԱՍՏ — ( ) NBH 1 0065 Chronological Sequence: 12c ա. Նուաստ ամենեւին. տրուպ. յետնեալ. ցած, խիստ վարի. ... *Ամենանուաստ աշակերտ. Թղթ. հաղբ. առ գր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՕԹ — (ոյ, ով, ամօթս, զամօթս.) NBH 1 0077 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. αἱσχύνη, ἑντροπή pudor, verecundia Կիրք ամաչելոյ. (որպէս յաղաչելոյ՝ աղօթք, յարածելոյ՝ արօտ.) շառագունութիւն դիմաց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԶԱՏԻԿ — ( ) NBH 1 0102 Chronological Sequence: Early classical ա. Անազատական. անարգ. ցած. ... *Ի շահս, ʼի գին եւ ʼի վաճառս անազատիկս ծնգեալ. Ոսկ. մ. ՟Ա. 20 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԶԳԻ — (գւոյ, գեաց.) NBH 1 0102 Chronological Sequence: 5c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ἁγεννής ignobilis Աննշան ազգաւ. ապատոհմ. ʼի նուաստ զարմէ. ... *Անազգիքն փառաւորեցան, եւ արհամարհեալքն պատուեցան: Նուաստից, բարձրագունից. բարետոհմից, անազգեաց. Ածաբ. կարկտ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԳ — (ի, աց, կամ ից.) NBH 1 0113 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c ա. ἅτιμος inhonoratus Ոչ արգոյ. ո՛չ յարգի. անպատիւ. անշուք. նուաստ. արհամարհ. անաւագ. տրուպ. ստորին. ցած, վարի. ... *Ընդհարցի մանուկն ընդ ծերոյն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՆՄԱՆ — (ի, իւ կամ աւ, ից.) NBH 1 0211 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ἁνόμοιος dissimilis, absimilis, dispar Որ չէ նման այլում. այլազան. տարբեր. զանազանեալ տեսլեամբ կամ որակաւ. ... *Աննման են այլոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՆՈՒԱՍՏԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0213 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ἀταπείνωτος indejectus Որ չէ նուաստագոյն կամ ցած եւ անարգ, այլ նշանաւոր, հոյակապ. *Աննուաստագոյն զանձն ապրեցուցանել. Բրս. ապաշխ.: *Առ սաստկագունի եւ աննուաստագունի կոմսի. Սարկ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏՈՀՄ — (ի, ից.) NBH 1 0247 Chronological Sequence: Early classical, 13c ա. ἁγενής ignobilis Ապատոհմիկ. անազգի. ցած ազգէ կամ տնէ. ... *Զանտոհմս աշխարհի եւ զարհամարհեալս ընտրեաց աստուած. ՟Ա. Կոր. ՟Ա. 28: *Մի՛ ոք կարծեսցէ, թէ վասն այնորիկ բարձաւ իրաւունք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՀԱՄԱՐՀ — (ի, ից.) NBH 1 0364 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 11c ա. ἑξουδενόμενος, εὑτελέστερος, καταφρόνητος contemnendus, omnino despiciendus, vilissimus եւ այլն (իբր Ան՝ համարելի.) Յոչինչ գրելի կամ գրեալ. ստգտանելի, ստգտանելի, ստգտեալ. ընդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»