ԱԿԱՆՋԱԼՈՒՐ

ԱԿԱՆՋԱԼՈՒՐ
(-) NBH 1-0023 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c, 13c - ԱԿԱՆՋԱԼՈՒՐ ՅԱԿԱՆՋԱԼՈՒՐՍ. ա. մ. Ականջօք լսօղ՝ եւ լսելով. ʼի լուր ականջաց. ʼի լրոյ. ... *Ոչ զինքենէ ճառէ գոլ ականատես եւ ականջալուր՝ որ ʼի Քրիստոսէ նշանքն եւ վարդապետութիւնքն. Կիւրղ. ղկ.: *Ականատես եւ ականջալուր (յն. տեսութեամբ եւ լսողութեամբ) արդարն բնակեալ Ցի մէջ նոցա. ՟Բ. Պետ. ՟Բ. 8: *Յառաջագոյն ականջալուր լսէի զքէն: Իրքն նորք եւ չքնաղք, որք եւ ոչ յականջալուր երբէք եկեալ էին ʼի նախնեաց. Լծ. կոչ.: Ոսկ. մ. ՟Ա. 3: *Իրք նոր եւ չքնաղ էին, որք եւ յականջալուրս երբէք չէին լուեալ. Շ. մտթ.: *Ոչ յականջալուրս լսել, այլ՝ աչօք իսկ տեսանել: Զոր յականջալուրս լուեալ զգործոց մերոց՝ ոչ հաւատային: Զայս նա բնաւ եւ յականջալուրս ընկալաւ (այս ինքն չընկալաւ, կամ իբր չլսելոյ արար.) ԳԷ. ես: Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ե: Լաստ. ՟Ի՟Բ: *Մին աչօք իսկ երեւի, եւ միւսն յականջալուրս պատմի հեռաւորաց: Յականջալուրս լսիցին. Ոսկ. ես.: ա. ականջալուր. ա. Ականջօք լուեալ ինչ. անկըճով լսուած .... *Չէ՛ ականջալուր ... պատրաստեալ փառքն. Երզն. քեր.: *Որք զի յականջալուրս իբր ʼի տեսիլ աչացն հաւատասցեն. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ա: ԱԿԱՆՋԱԼՈՒՐ ԼԻՆԵԼ. Լսող լինել. անսալ. մտիկ ընել. *Լինել ունկնդիր ամենայն հրամանաց նորա, եւ ականջալուր լինել ամենայն լուսաւոր վարդապետութեան նորա. Ուռհ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԱԿԱՆՋԱԼՈՒՐ" в других словарях:

  • ԱԿԱՆԱՏԵՍ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0022 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c ա. αὑτόπτης, ἑπόπτης suis oculis videns, inspector, testis oculatus Ինքնին աչօք իւրովք տեսօղ. ինքնատես. իր աչքովը տեսնօղ .... *Որք ականատեսք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐՋԱՆԿԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0703 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c չ. Երջանիկ լինել. ի բարեբախտ վիճակի գտանիլ. խրախտ լինել. *Երջանկացան ամենեքեան՝ որք արհամարհեն զարհամարհանս. Երեմ. ՟Ժ՟Բ: յն. εὑθύνω , իբր εὑθυμέω *Երջանկացան առաքեալք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՆԿՆԱԼՈՒՐ — ( ) NBH 2 1058 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱԿԱՆՋԱԼՈՒՐ. *Որպէս ականատես եւ ունկնալուր առ ʼի նմանէ. Եպիփ. ծն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՆԿՆԴԻՐ — (դրի, րաց.) NBH 2 0551 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 12c, 13c ա.գ. ἁκροατής, ἁκουιστής auditor εὑήκοος bene audiens, obediens. Ունկն դնօղ. ունկնդրօղ. ուշ դնօղ. անսացօղ. հնազանդ. մերձակայ խօսողին. եւ Աշակերտ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԻՏԱՌ — ( ) NBH 2 0650 Chronological Sequence: Unknown date ա. Որպէս թէ պէտս անօղ. կամ առեալ ʼի պէտս շահեկանս. այն է Հրամանահան. պատգամատու. վկայ հաւատարիմ, կամ օգտակար եւ շահավաճառ. իբր յն. χρησμοδός qui oracula edit. կամ χρεώδης, χρήσιμος utilis եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԿԱՅ — (ի, ից.) NBH 2 0825 Chronological Sequence: Unknown date գ. μάρτυς testis. եւ բայիւ μαρτυρέω, έομαι testor, testificor. Որ ʼի վէճ կամ ʼի վէգ ʼի վերայ գայ ʼի պէտս ստուգութեան իրացն. այն՝ որ ընդ մէջ մտանէ դատի ʼի հաստատութիւն իրաց իբրեւ ականատես եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»