ԱԿԱՆՋ

ԱԿԱՆՋ
(ի, իւ կամ ով. այլ առաւել յոքն. ԱԿԱՆՋՔ, ջաց, ջօք կամ ջովք. սեռ. գրի յոմանց եւ ակընջաց.) NBH 1-0022 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. ԱԿԱՆՋ այլ առաւել յոքն. ԱԿԱՆՋՔ. οὗς aures Ունկն. որ եւ ὡτίον auricula Լսելիք. գործարան լսելոյ. անկաճ. ... *Եթէ գոյր արեգականն ականջ: Զականջն ատամամբքն ʼի բաց կարէ: Եհատ սուսերբ զականջն աջոյ. Եղիշ. ՟Ը: Խոր. ՟Բ. 18: Շար.: *Որ ոչ իցէ հատեալ ականջիւ: Ընդունի եւ դրոշմ յականջի իւրում: Քերթեցին զճակատն յականջէ յականջ. Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա: Եփր. ել.: Հ=Յ. մայ. ՟Ժ՟Գ.: *Զգալի ականջ: Զականջ մարմնոյն: Զոր ականջովն լուաւ. Լմբ. էր ընդ.: եւ առկ: *Է՛ երբէք եւ զականջ մանկանն ձգելով, եւ է զի տանջելով. Փիլ. նխ. ՟ա.: *Ամենայնի որ լսիցէ զնոսա՝ հնչեսցեն երկոքեան ականջք իւր: Ականջօք մերովք լուաք: Ի լուր ականջաց լսէի զքէն: Որ ունիցի ականջս լսելոյ՝ լուիցէ. եւ այլն: *Արեգակն եւ լուսինն առանց ականջաց լուան: Հրամայեաց զերկոցունց ականջսն մօտ կտրել: Անպիտանս առնէր յաչաց եւ յընչաց եւ յականջաց: Խլացեալ ականջօք: Թէ զականջացս դրունս խցցես. Եղիշ. ՟Ե. ՟Ը: Յհ. կթ.: Պիտ.: Նար. ՟Ժ՟Թ: Ոճով՝ պէսպէս ներգործութիւն լսելեաց մարմնոյ կամ հոգւոյ. լսողութիւն կամ անլսողութիւն. *Քսութիւն յականջս արջամայ հասուցանէր: Սաստելով յականջս խորհրդոց իմոց. Յհ. կթ.: Յհ. իմ. ատ.: *Ծանրացուցանէ զականջս առ ʼի չլսելոյ զդատաստան: Ծանրացուցին զականջս իւրեանց առ ʼի չլսել. Ես. ՟Լ՟Գ. 15: Զքր. ՟Է. 11: *Որպէս աշխատութիւն կրեալ՝ յականջս լինել խօսեցեալ մեռելոց. Խոր. ՟Բ. 89: *Լսել իւրով ականջօք, կամ այլոց ականջօք. Փարպ.: *Ընթեռնուլ յականջս ուրուք. Երզն. մտթ.: ԱԿԱՆՋ կամ ՈՒՆՋՔ ԾՈՎՈՒ. Իբր երկայնեալ եւ ոլորեալ մասն կամ խորշ ծովու. *Ի հարաւոյ ականջն (ովկիանոսի) գնացք մարդկան. Շիր.: եւ Վրդն. ծն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ԱԿԱՆՋ" в других словарях:

  • ԼՍԵՄ — (լուայ, լուր.) NBH 1 0906 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 11c, 12c, 14c ն. ἁκούω audio. Զգալ ականջօք. ըմբռնել զձայն կամ զբան. եւ Լուր առնուլ. ... *Լուայ զձայն քո ʼի դրախտի աստ: Ականջ խլից լուիցեն: Որ ունիցի ականջս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԼԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0946 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 13c չ. ἑκκωφόομαι obsurdesco. Խուլ լինել. խցանիլ ունկան. Անլսօղ կամ անլուր լինել. Խլնալ. ... *Ականջ նոցա խլասցին. Միք. ՟Է. 16: *Ի քուն էք խլացայք. Եփր. զղջ.: *Գրեթէ խլացեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՑԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0995 Chronological Sequence: Unknown date ա. Խցեալ. գոցած, թխած. *Դի՛ք դուռն շըրթան, աչաց պահապան, ականջ խըցական. Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁՈՒԿՆ — (ձկան, ձկունք, ձկանց.) NBH 2 0161 Chronological Sequence: Unknown date, 7c գ. ἱχθύς piscis. (որպէս թէ ձուիկ, լի ձուօք.) Լողակ կայտառ. կէտ. ջրային կենդանի՝ որ լուղի. ձուկ. ... *Իշխեցէ՛ք ձկանց ծովու: Ձկունք որսացեալք ցանցիւք: Ի պորտ ձկանն: Ձկունք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԿՆԱԿԱՆՋ — ( ) NBH 2 0285 Chronological Sequence: Unknown date գ. ἁλσίνη alsine. իբր Անտառային խոտ. եւ ἄδην glandula, tonsilia . որ եւ ՄԿԱՆ ԱԿԱՆՋ. Մարզանսն. սամուխ. բզրուկ կամ տզրուկ խոտն, որ բուսանի յանտառս. եւ Խոյլ ʼի նոյն ձեւ ...: Գաղիան.: Բժշկարան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՏՐԱԿ — (ակի, եւ րկի, կաց.) NBH 2 0307 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c գ. μάστιξ flagellum. (որպէս թէ գործի վարելոյ զմտրուկս, կամ որ ինչ մտղէ.) Վարոց. վարիչ. խարազան. ձաղկիչ. ... *Մտրակ ձիոյ, եւ խթան իշոյ. Առակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱՊԱՍՏԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0405 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c գ. λαγωός, λαγώς, ός, δασύπους lepus. (իբր Նա որ ապաստան լինի ʼի վէմս). ռմկ. նապըստակ, լամպըստակ. (լտ. լէ՛բուս. յն. լաղօ՛ս, եւ տասի՛բուս, իբր թաւոտն). Երէ երկչոտ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Չ 2 — ( ) NBH 2 0562 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c մ. Առընթեր բայից՝ եւ անուանց գլխովին, համառօտե՛լ ի ձայնէս Ո՛չ. οὑ, οὑκ, οὑχί, ουχ’ non, vix. եւ որպէս Մի՛. μή ne. կամ ան, տ. a, dis եւն. չէ, չ, մ՝ ... *Մարդ չէր որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»