ՓԱՅՏԱԿԵՐՏ

ՓԱՅՏԱԿԵՐՏ
(ի.) NBH 2-0930 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c ա. ξύλινος ligneus. Նոյն ընդ վ. (=ՓԱՅՏԱԳՈՐԾ) Ի փայտէ կերտեալ. փայտաշէն. փայտեղէն. փատէ. ... *Զամենայն կահ փայտակերտ. Թուոց. ՟Լ՟Ա. 20: *Փայտակերտն գործի (խաչն): Փայտակերտ լաստաց (նաւակ). Նար. կուս. եւ Նար. խչ.: *Փայտակերտ խորան: Փայտակերտ ձեւ խաչին: Հրդեհակէզ եղեալ առաստաղ փայտակերտ եկեղեցւոյն. Անան. եկեղ.: Երզն. լս.: Յհ. կթ.: գ. ՓԱՅՏԱԿԵՐՏ. գ. ξύλον lignum. Կերտուած եւ շինուած ʼի փայտէ. փատէ շէնք. ... *Ջարդեցէ՛ք զփայտակերտս նորա: Հրձիգ արար զամենայն փայտակերտ զապարանից նորա: Հրձիգ արարին զամենայն փայտակերտն: Զամենայն փայտակերտ քաղաքին հրձիգ առնէին: Զփայտակերտն հրով դատել: Փայտակերտ ազնիւ դէմ յանդիման կամարին. ՟Ա. ՟Բ. ՟Գ. Մակ.: Եզեկ. ՟Խ՟Ա. 25: *Տարրեղէն փայտակերտն սուրբ քառաթեւն. Շար.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ՓԱՅՏԱԿԵՐՏ" в других словарях:

  • ԱԶՆԻՒ — (նուի, նուաց կամ, նուից.) NBH 1 0010 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c ա. εὑγενής, ἁγαθός, καλός , generosus, nobilis, bonus, probus Որ է ʼի լաւ ազնէ. ազնուատոհմ. պատուաւոր. քաջազարմ. լաւ ազգէ. էզրէֆ, շէլէպի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՕԹ — (ոյ, ոց. եւս եւ՝ ի, ից.) NBH 1 0256 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἁγγεῖον, σκεῦος vas Աման. ընդունարան. ... *Անօթ խեցեղէն: Խեցեղէն անօթոյ բրտի. Ղեւտ. ՟Ժ՟Դ. 5: Ես. լ. 14: *Անօթ կաւեղէն: Ի պղնձի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՍՏԱՂ — (ի, աց.) NBH 1 0293 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c, 14c գ. պրս. առասթագ ὅροφος tectum Ձեղուն. ցու. յարկ տան կամ սենեկի. ծածկոյթ յարկաց. առիք, ծածք. ... *Ի հիմանէ մինչեւ ցառաստաղն: Բացեալ զառաստաղն՝ իջուցին զմահիճսն. ՟Գ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԿՂ — (կեղ, ղաց.) NBH 1 0362 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c գ. (լծ. լտ. ա՛րգա, ա՛րգուլա) κυβωτός, γλωσσόκομον arca, arcula, theca Փայտակերտ տապան. տապան, տապանակ, յոր դնի ինչ ʼի պահեստ. սնտուկ, եւ գանձանակ. ... *Արկղ կտակարանաց. Եբր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՕՐ — I. (ոյ, ով. կամ ի, աւ, իւ.) NBH 1 0386 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c, 13c, 14c գ. ἅροτρον aratrum (լծ. հյ. վար, վարել. յն. լտ. արօդրօն, արադրում.) ռմկ. հարօր. Փայտակերտ գործի վարելոյ զերկիր հանդերձ խոփով եւ մաճով …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԲԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 399 Chronological Sequence: 11c, 12c գ. Իբր ռմկ. պապա սափան, փէլգէն, մէնճէնիգ. որ եւ ԲԱՂԻՍՏՐ. եւ ՔԱՐԸՆԿԷՑ. πετροβόλος, λιθοβόλος, βελόστασις, βαλλίστρα machina petraria, vectis, ballista, balista, catapulta Պատերազմական մեքենայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԱՍՏ — (ի, իւ, ից կամ աց, իւք.) NBH 1 0879 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c գ. σχεδία ratis, navis subito facta. Կազմած փայտեղէն ʼի խաղացուցանել ʼի վերայ ջրոց. Չարք տախտակաց եւ գերանաց վարեալք ընդ ջուրս. նաւ տախտակ, կամ ո՛ր եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐԿԱՏՈՒՆ — ( ) NBH 1 1072 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 14c ա. ῤαπτός consutus եւ fictus եւն. Կարկատեալ՝ իրօք կամ նմանութեամբ. կցկցեալ. հնոտի. անպիտան. եւ Յօդեալ. մտացածին. կարկտած, շինծու. ... *Արարեր քեզ կուռս կարկատունս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՐՏ — ( ) NBH 1 1093 Chronological Sequence: 6c, 12c, 14c գ. ԿԵՐՏ ԿԵՐՏՔ. պ. քերտ. Արմատ Կերտելոյ՝ իբր Կերտուած. գործ. շէնք. (ստէպ վարի ʼի բարդութիւնս.) *Փայտակերտ ազնիւ. գեղեցիկ գործ կայր փայտեայ. Զի կատն գործ ասի. Նչ. եզեկ.: *Բոցն թանձր է եւ խաւար,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱԽՏ — (ի, ից.) NBH 2 0838 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c, 14c գ. յորմէ Տախտակ. թ. պ. դախտ, դէխտ, դէհդ. Փայտակերտ նստարան. բազմոց. մահճակալ. գահաւորակ. գահոյք. գահ. աթոռ յո՛ր եւ է նիւթոյ. *Եդեալ եղեւ տախտս փղոսկրեայս, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»