ՓԱՌԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

ՓԱՌԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 2-0935 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c, 14c գ. δόξασμα, δόξα, ἕνδοξον, κλέος, εὑκλεία, εὑημερία glorificatio, decus եւն. Փառաւորիլն, եւ ելն. մեծարանք. պատիւ. շուք. պարծանք. փառք. իրք պանծալիք. վայելութիւն, հանդէս. հռչակ. բարօրութիւն. ճոխութիւն. պերճութիւն. *Ետու ʼի Սիոն զփրկութիւն Իսրայէլի ʼի փառաւորութիւն: Զփառաւորութիւնս իմ, զոր ածի ʼի վերայ քո: Ամենայն փառաւորութիւն մեր կործանեցաւ: Ո՞յր ʼի ձէնջ տեսեալ իցէ զտունս զայս ʼի փառաւորութեան իւրում զառաջինն: Զհրէիցն թշուառութիւն՝ իւրեանց փառաւորութիւն համարէին: Ամենայն ժողովուրդն ուրախ լինէր ʼի վերայ ամենայն փառաւորութեանցն՝ որ գործէին ʼի նմանէ. եւ այլն: *Ունայն է կանք մեր եւ ոչինչ, թէ՛ փառաւորութիւն պատահի, թէ՛ անարգութիւն. Լմբ. ժղ.: *Ցնծայր հոգւով ընդ փառաւորութիւնսն Աստուծոյ: Ի ձեռն բարեաց քոց՝ անուանն Աստուծոյ լինիցի ոք փառաւորութեան պատճառ. Վրք. ոսկ.: Շ. ընդհանր.: *Փառաւորութիւն եղբարցն՝ մեզ է փառք. Խոսր. պտրգ.: *Տեսանէր զծերութիւն փառաւորութեան (փառացի անձինն) սքանչելի եւ կարի վայելուչ իմն. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Ե. 13: *Յովսէփ արեմաթացի՝ պիղատոսի ծանօթ վասն փառաւորութեան (ազնուականութեան). Բրսղ. մրկ.: Մերթ՝ իբր Փառաբանութիւն. գոհութիւն՞ *Բազում փառաւորութիւն ամենատեառն մատուցանէր: Որպէս զի նախընծայ փառաւորութեամբս յորդորեսցուք զբարերար տէրն մեր. Ագաթ.: Խոսր.: մ. ՓԱՌԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ. իբր. մ. ἑνδόξως gloriose. Փառաւորապէս. պատուով. առօք փառօք. *Ապա առընկալաւ զնա փառաւորութեամբ: Ընկալան զհրեշտակսն Շմաւոնի փառաւորութեամբ. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Բ. 43: ՟Ժ՟Դ. 46:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ՓԱՌԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԱՆԴԱՄ — (ոյ, ոց, օք կամ ովք.) NBH 1 0130 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c գ. պրս. էնտամ. μέλος membrum Մասն մարմնոյ կենդանեաց՝ որոշեալ կամ որոշելի յայլմէ մասնէ. ... *Մի յանդամոց քոց: Անդամս բազումս ունիմք:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0340 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա. ποιητικός, δημιουργικός creativus; creator, trix; operativus Սեպհական արարչի. աստուածական. աստուածային. աստուածավայելուչ. Աստուծոյ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԱՐՉԱՏՈՒՐ — ( ) NBH 1 0341 Chronological Sequence: 5c, 7c, 10c ա. Տուեալ յարարչէն. աստուածատուր. *Արարչատուր փառք, փառաւորութիւն, կտակ. Մամբր.: Թէոդոր. խչ.: Նար. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԳԱՒԱՃԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 443 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c գ. εὑκλεία splendor nominis, καύχημα gloriatio, εὑθυμία laetitia animi Պերճութիւն անուան. պարծանք. մեծանունութիւն. փառաւորութիւն. աճումն փառաց եւ պատուոյ. շուք. շքեղութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵԲԱՆ — ( ) NBH 1 444 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c ա. εὕλογος beneficus, re rationalis որ եւ ԲԱՐԵԲԱՆԱԿԱՆ. Գովասանական, օրհներգական. քաջավայելուչ բանիւ. *Բարեբան գովութիւնք միմեանց, եւ թշնամական ձաղութիւնք. Պիտ.: *Երգեմ բարեբան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՏՈՀՄՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 456 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 12c, 13c, 14c գ. εὑγένεια, τὸ εὑγενές nobilitas *Ազնուազգութիւն. քաջատոհմութիւն. ազնուականութիւն. ... *Ո՞ւր հօր եւ մօր եւ ազգին բարետոհմութիւնք. Վրք. հց. ՟Դ: *Ոչ էր նուազ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 466 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ὔψος altitudo Բարձր գոլն, չափ ʼի ստորէ ʼի վեր, դիմաբաժանեալ ընդ խորութեան կամ ընդ ցածութեան. բարձրութիւն. ... *Զի՛նչ է լայնութիւն եւ երկայնութիւն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՒԱՆԴԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 478 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 11c, 12c ն. որ եւ ԲՈՎԱՆԴԱԿԵԼ. περιέχω, περιλαμβάνω, περιγράφω comprehendo, contineo, circumscribo Հասու լինել բոլորին. ըմբռնել ողջոյն. ամփոփել. բակձաձել, պարփակել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՂԱՊԱՆԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0535 Chronological Sequence: 9c գ. Շքեղութիւն. փառաւորութիւն. *Երգաբանեն մարմնացելոյ բանին գեղապանծութեամբ. Զքր. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՐԵՐԵՒԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0548 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. ὐπερφανής, ὐπερφαής superfulgens, lucidissimus Երեւելի յոյժ. գերապայծառ. լուսափայլ. *Գերերեւակ ճառագայթք, կամ բարերարութիւն. Դիոն.: *Գերերեւակ, եւ ʼի վեր քան զամենայն փառաւորութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»