ՓԱՓԱԳԵԼԻ

ՓԱՓԱԳԵԼԻ
(ւոյ, լեաց.) NBH 2-0938 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c ա. ՓԱՓԱԳԵԼԻ կամ ՓԱՓԱՔԵԼԻ. ὁρεκτός appetendus, optabilis. Արժանի փափաքելոյ. տենչալի. ցանկալի. *Եւ ոչ՝ եւս որում կարօտանայ, զվերջին փափագելին ունիցի արդէն իսկ. Առ որս. ՟Է: *Զի՞նչ փափաքելի քան զերանութիւնն. Եփր. դտ.: *Յոյժ տենչալի էր ինձ եւ փափաքելի՝ ո՛չ այլոց զիս, եւ ոչ զայլս ինձ լինել ʼի թշնամութեան. Յհ. իմ. երեւ.: *Ի փափաքելիսն երթալ. . . զփափաքելիս ամբծութեան ʼի դէմս ածեալ. Խոսր.: *Ժառանգս դժոխոց՝ եւ ոչ փառացն փափաքելեաց. Նար. ՟Է:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ՓԱՓԱԳԵԼԻ" в других словарях:

  • ԱՄԵՆԱԿԱԼ — (ի, աւ.) NBH 1 0061 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. παντοκράτωρ omnitenens (թարգմանի ըստ լտ. եւ omnipotens ) Որ զամենայն իբրեւ ʼի բռին կալեալ ունի տիրապէս. ամենիշխան. ամենատէր. ինքնակալ ինքնակալաց,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԲԱՂՁ — ( ) NBH 1 401 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. ԲԱԶՄԱԲԱՂՁ ԲԱԶՄԱԲԱՂՁԻԿ. Բաղձալի բազմօք. յոյժ խնդրելի, ցանկալի. խիստ փափագելի. *Յետ բազմաբաղձ բարութիւնս նմա պարգեւելոյ Խոսրովու, հրամայէ երթալ տեսանել Սմբատայ զերկիր ծննդեանն իւրոյ. Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԲԱՂՁԻԿ — ( ) NBH 1 401 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. ԲԱԶՄԱԲԱՂՁ ԲԱԶՄԱԲԱՂՁԻԿ. Բաղձալի բազմօք. յոյժ խնդրելի, ցանկալի. խիստ փափագելի. *Յետ բազմաբաղձ բարութիւնս նմա պարգեւելոյ Խոսրովու, հրամայէ երթալ տեսանել Սմբատայ զերկիր ծննդեանն իւրոյ. Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐԱԶԱՏԱՊԷՍ — ( ) NBH 2 0060 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c Տե՛ս ՀԱՐԱԶԱՏԱԲԱՐ. *Ի ձեռն հաւատոց հարազատապէս քրիստոսի ժառանգորդք լիցուք. Ոսկ. գղ.: *Հարազատապէս զհետ երթայցեմք նորա՝ զխաչն բառնալով. Առ որս.: *Հարազատապէս միթար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈՐԴՈՐ — ( ) NBH 2 0371 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա.մ. σπουδαῖος, σπουδάζων studiosus, pronus εὕθυμος promptus. Յորդ եւ առատ սրտիւ եռացեալ. յորդեռանդն. կարի յօժար. յօժարամիտ. փոյթ. փափաքօղ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱՓԱԳԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 2 0937 Chronological Sequence: Unknown date ա. Իբր Առաւել փափագելի. *Ցաւագին էր պաղն սառինն, խստագոյն էր ցրտոյն զօրութիւն, եւ դառնագոյն բրօք ջարդումն բարձիցն. այլ փափաքագոյն է դրախտին փափկութիւն եւ հանգիստ. Թէոփիլ. ՟խ. մկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱՓԱԳԱՏԵՆՉ — ( ) NBH 2 0938 Chronological Sequence: 12c ա. Փափաքանօք տենչալի՞ տենչանօք փափագելի. գեղեցիկ. սիրուն. *Սմբատ մագիստրոսն շինեաց զհրեշտակաբնակն եւ զփափագատենչ վանքն, որ բագնացն կոչի. Սամ. երէց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱՓԱՔԵԼԻ — ( ) NBH 2 0938 Chronological Sequence: Unknown date ա. Տ. ՓԱՓԱԳԵԼԻ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՋԱՀԱՃՈՅ — ( ) NBH 2 0984 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c ա. εὑδόκιμος, εὑάρεστος probus, probatus, acceptus, valde geatus, bene placens. Բարեհաճոյ. հաճոյական. ընդունելի. ... *Քաջահաճոյն առ ամենեսեան բազմուսմնութեամբն: Յամեմայնի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»