ԱՆՊԱՏՃԱՌ

ԱՆՊԱՏՃԱՌ
(ի, ից.) NBH 1-0227 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. ἁναίτιος, -ον non causa, non habens causam Որ չէ պատճառ իմիք. պատճառ չեղօղ. ... *Օրհնաբանի՝ բարին որպէս ամենայն բարեաց պատճառ, որպէս չարեաց անպատճառ. Դիոն. ածայ.: *Անպատճառդ միշտ իմում կորստեան. Նար. ՟Կ՟Գ: *Անպատճառ է չարեաց աստուած. Բրս. չար.: ԱՆՊԱՏՃԱՌ. Որ չէ պատճառեալ յայլմէ. սեպհականեալ ստորոգելի հօր աստուծոյ, որպէս ոչ ծագեալ յայլմէ անձնէ, ոչ ծնաել, եւ ոչ բղխեալ. *Եթէ մեծ է հօր ոչ յումեքէն լինել, ոչ ինչ նուազ որդւոյ՝ յանպիսւոյ հօրէ (գոլ). վասն զի անպատճառի փառացն հաղորդի, եւ յանպատճառէն (է). Առ որս. ՟Գ: *Հայր անպատճառ է, եւ պատճառ. որդի յանպատճառէն, եւ ոչ պատճառ. Ի գիրս հց. տաթեւ.: Տե՛ս եւ ԱՆՍԿԻԶԲՆ: ԱՆՊԱՏՃԱՌ. որպէս Անեղ, հասարակ երից անձանց. *Պղատոն ասէ, մի է պատճառ ամենայնի, եւ ինքն անպատճառ է. Ոսկիփոր.: *Հայր է պատճառ անպատճառից, որդւոյ ծննդեամբ՝ հոգւոյն բղխմամբ. Շ. խոստ.: *Որ բոլորից ես պատճառ էից, անպատճառից, եւ որոց պատճառաւ. Շար.: ԱՆՊԱՏՃԱՌ. Չունօղ զպատճառ արարչական, կամ վախճանական, կամ ապացուցական, եւ կամ իրաւացի. ... *Ոչինչ անպատճառ լինել տացի եւ ʼի մէնջ. Փիլ. նխ. ՟բ.: *Անբան արհեստք լսին, այսինքն ոչ անպատճառք. քանզի ոչինչ է արհեստ, որ ոչ ունի պատճառս: Հմտութիւն է միոյ իրի անպատճառ գիտութիւն, ոչ գիտելով զպատճառն: Ի ձեռն տեսականին եւ բանի գայ ʼի գործածականն. Սահմ. ՟Ժ՟Ա. ՟Ժ՟Բ. ՟Ժ՟Թ: *Անպատճառ սպանումն. Նիւս. բն. ՟Ի՟Բ: *Անպատճառ օցտօղ. Նար. ՟Խ՟Ը: ԱՆՊԱՏՃԱՌ. Որ ոչ տայ պատճառս բամբասանաց. անմեղ. աննվաս. անմեղադրելի. *Անխիղճ եւ անպատճառ իցեն առ հեռաւորս եւ առ մերձաւորս. Յճխ. ՟Ժ՟Ղ: *Զի դու անպատճառ եւ անխոշտանկելի իցես. Պտմ. աղեքս.: մ. ԱՆՊԱՏՃԱՌ. մ. Առանց պատճառի. իբր անյայտ ծագմամբ. ինքնին, եւ վայրապար. *Ունի եւ ջուր, որ անպատճառ այսր եւ անդր հոսի. Խոսր.: *Թագաւորն անպատճառ լի ցասմամբ կայր. Լաստ. ՟Ի՟Ե: *Եթէ այրն անպատճառ թողու զկին. Մխ. դտ.: Եւ Անվրէպ. առանց կարելոյ պատճառել ինչ. հարկաւ. *Այս բան հոռոմոցն սովորութիւն է, զատկի անպատճառ հաղորդելն. Լմբ. պտրգ.: *Պատարագ մատչի անպատճառ. Տօնաց.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԱՆՊԱՏՃԱՌ" в других словарях:

  • ԱՆԲԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0119 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա.գ. Որոյ չիք բան, այս ինքն բանականութիւն, եւ խօսք. անասուն. ... ἅλογος irrationalis, carens ratione etverbo *Կենդանիք՝ ոմանք բանականք, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱՐՄԱՏԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 0799 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ա. ἁσθενέστατος infirmissimus χείρον deterior, vilis Յետին. տրուպ. տկար. փանաքի. եւ Անպիտան, վատթար. ումպէտ. աւելորդ. վայրապար. անպատճառ. եւ Կցկցեալ ʼի զարդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՐՀՄՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0420 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 12c, 13c գ. ἑμπειρία peritia, experientia. Խորին հմտութիւն՝ մանաւանդ փորձառական. վարժութիւն. կրթութիւն. տեղեկութիւն գիտութեանց. փորձ. *Գիտութիւն (է չորեքկին). հմտութիւն, ներհմտութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՆ — ( ) NBH 2 1027 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c մջ. ἅγωμεν, φέρε, φέρε δή, φέρε οὗν age, agedum, eja. Աղէ՛. հա՛պա. բե՛ր. ... (ըստ յն. ա՛ծ. բե՛ր. ածու՛ք. արասցու՛ք.) *Օն արի՛ք գնասցուք. Օն եկայք եւ մեք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԺԱՆԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0116 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՆԱՐԺԱՆԱԲԱՐ. եւս եւ յանիրաւի. անպատճառ. *Չարահաւատքն անարժանապէս ʼի ճշմարտութեան յուսոյն անկանին. ՃՃ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՂԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0118 Chronological Sequence: 11c մ. եւ ա. Ոչ բաղեալ. առանց կցկցուածոյ. իբր անբաղադրելի. անխառն. պարզաբար. *Ի բաղկացուցիչն զօրութենէ անբաղաբարն բարւոյ (Աստուծոյ). Մագ. ՟Ը: Եւ իբր անպատճառ. անբաղբաղայ. անստգիւտ, եւ աներկբայ. *Գտցես ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՂԱՅ — ( ) NBH 1 0118 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա.մ. ԱՆԲԱՂԱՅ որ եւ ԱՆԲԱՂԲԱՂԱՅ. Ուր չկայցեն պատճառանք կցկցելիք. անպատճառ, եւ անմեղադրելի. անստգիւտ. անպարտ. որպէս յն. ἁνυπαίτιος ... *Որ ոչ ʼի մեզ է, անբաղայ է: Անշնորհակալութիւնս անբաղայս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՂԲԱՂԱՅ — ( ) NBH 1 0118 Chronological Sequence: 6c Տ. ԱՆԲԱՂԱՅ. ἁνυπαίτιος այս ինքն անպատճառ. անվնաս, անստգիւտ. irreprehensibilis, insons *Տարցի զպտուղս վասն անբաղբաղայ ազատութեանն: Պատճառեն եւ բաղբաղեն զանպատճառն եւ զանբաղբաղայն (զգործ Աստուծոյ):… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0119 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c մ. ἁλόγως, ἁλογίστως sine ratione, inconsulte Իբրեւ զանբան. անխորհրդաբար. անպատճառ. ... *Ոչ եթէ անբանաբար, այլ իմաստութեամբ նախախնամէ. Սահմ. ՟Ա: *Ոչ վայրապար կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՂԱԳՈՅՆ — (գունի.) NBH 1 0138 Chronological Sequence: 8c ա. Բուն եւ ʼի բնէ անեղ, անծին, անել, աղբիւր ելմանց յաստուածայինս. անպատճառ պատճառօղ. սեպհական յորջորջումն Աստուածութեան, եւ անձին Հօր. ուր Որդի եւ Հոգի Սուրբ անեղ ասին եւ են՝ իբրեւ ծնունդ եւ ելումն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»