ԱՊԱԽՏ

ԱՊԱԽՏ
(-) NBH 1-0269 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. (լծ. հյ. ուխտ. ռմկ. ախտ, ահտ. իբր օտար յուխտէ, ուխտազանց. կամ իբր ապերախտ. կայ եւ յն. ἁπάχτης աբախթիս յետս կասեալ.) Ուստի երբեմն Ապախտ՝ է Մերժելի որպէս արտաքոյ ուխտի. ոչինչ. անպիտան. *Մի՛ լինիցի ընդունելի (զոհն այն) ... քանզի ապախտ եւ պղծութիւն էʼʼ. յն. լոկ, պղծութիւն է. Ղեւտ. ՟Է. 18: Եւ երբեմն, Ապաշնորհ. ապերախտ. ἁχάριστος ingratus *Յաճախութեան բարեգործութեանցն (աստուծոյ), յորս ապախաք կացաք եւ մնացաք. Ածաբ. կարկտ.: Երբեմն եւս՝ որպէս Խարդախ. կեղծ. κίβδηλος adulterinus, non sincerus *Զպատիւսն իսկ գիտել պարտ է, թէ ո՞յք ապախտք: Ապախտ եւ հասարակաց դահեկան. Պղատ. օրին. ՟Ե: ԱՊԱԽՏ ԱՌՆԵԼ. φαυλίζω, ἁκωρόω, κενόω contemno, praevaricor, non pareo, evacuo, irritum facio եւն. Զանց առնել. անցանել զհրամանաւ. յոչինչ գրել. արհամարհել. խոտել. խափանել. ʼի դերեւ հանել. ... *Ստահակեալ ապախտ արարին զբանսն, կամ զբանիւք. կամ զիս, զխորհուրդս իմ: Եթէ ուխտիցէ ուխտ տեառն, մի՛ ապախտ արասցէ զբան իւր: Ոչինչ ապախտ արար՝ զոր միանգամ պատուիրեաց նմա ներքինին. եւ այլն. Յուդթ.: Թուոց.: Առակ.: Եսթ. եւ այլն: *Ապախտ արարեր զվաստակն քո. Ագաթ.: *Ապախտ ինքեանց արարին զերախտիսն աստուծոյ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 2: Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Բ: *Մեղայ բանիդ ապախտ առնելոյ. Նար. ՟Ի՟Է: *Ելոյծ զնոցա օրէնսն, ապախտ արար զթլփատութիւնն. Ոսկիփոր.: *Որպէս թէ ապախտ ինչ առնիցեմք ʼի գրոց եւ ʼի ճշմարտութենէ. Առ որս. ՟Գ: ԱՊԱԽՏ ԼԻՆԵԼ. Անտես կամ անգործ լինել. ʼի դերեւ ելանել. անպիտանալ. չքանալ. յոչինչ գրիլ. *Եթէ այն չիցէ, բազում կարգք եկեղեցւոյ ապախտ լինին. Ոսկ. ՟ա. տիմ. ՟Ժ՟Ե: *Եթէ այս ապախտ լիցի, յումմէ՞ զերկրորդն ընկալայց. Առ որս. ՟Ը: *Թէ ուսուցիչ չէ, ամենայն ինչ ապախտ լինի. Ոսկ. ՟ա. տիմ.: ա. ԱՊԱԽՏ (2-1045) ա. իբր Ապօրինաւոր, կամ անմերձենալի. *Գողանալովն՝ մեծ ինչ կամ փոքր առնելով՝ կամ ʼի տաճարաց, կամ յայլոց ապախտ տեղաց. Պղատ. օրին. ՟Թ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ԱՊԱԽՏ" в других словарях:

  • ԱՆԱՐԳԵՄ — (եցի.) NBH 1 0114 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 12c ն. Չյարգել. անպատուել. արհամարհել. յոչինչ համարել. խոտել. մերժել. ապախտ առնել. ἁτιμάζω, ἁτιμόω, ἁθετέω, ἑξουδενέω, ἁποδοκιμάζω, φαυλίζω ignomina afficio, dehonesto, despicio …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳՈՍՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0128 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c ն. ԱՆԳՈՍՆԵՄ գրի եւ ԱՆԿՈՍՆԵԼ, ԱՆԳՈՒՇՆԵԼ, ԱՆԿՈՒՇԵԼ. μυστηρίζω , ἑκμυκτηρίζω, ἑξουδενέω, ἁθετέω, φαυλίζω, περιφρονέω contemno, vilipendo, praevaricor Անարգել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՎԱՒԵՐ — ( ) NBH 1 0240 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ἅκυρος irritus, οὑκ ἁξιόπιστος fide non dignus, ἁβέβαιος inconstans, invalidus, παραλειπτέον rejiciendum Ապախտ. ընդունայն. ոչ արժանահաւատ. անհաստատ. անոյժ. անզօր. տկար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԵՍ — (ի, աց.) NBH 1 0245 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. որ եւ ԱՆՏԵՍԱՆԵԼԻ. ἁόρατος, ἁθέατος , ἁθεώρητος invisibilis, inconspicabilis, incomprehensibilis Աներեւոյթ. որ ոչն տեսանի զգալի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՓՈՒԹՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0253 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 12c գ. որ գրի եւ Անփոյթութիւն. ἁμελεία incuria, negligentia Անփոյթն լինել. չունելն զփոյթ. անհոգութիւն. յուլութիւն. ապախտ կամ անտես առնելն. ... *Հետեալ լինի զեղխութեան պղերգուիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱԽՏԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0269 Chronological Sequence: 12c չ. Ապախտ առնել. չսեպել. *Տպաւորէ զդէմս թագաւորի, որ բարեպաշտութեամբ խաղաղութիւն առնէ, եւ նոքա ապախտացեալ ապստամբին. Մխ. առակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱԽՏԱՐԱՐ — ( ) NBH 1 0269 Chronological Sequence: 11c ա. Որ ապախտ առնէ. զանցառու. Տե՛ս եւ ԱՊԱԽՏԱՒՈՐ. *Զմէնջ վարկանիս իբրու մոռացական եւ զապախտաւոր այսպիսւոյ նախածանօթութեան. Մագ. ՟Խ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱԽՏԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0269 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c ա. ἅγνωμος, ἁγνώμων ingratus, improbus Որ ապախտ առնէ՝ մանաւանդ զերախտեօք. անճանաչօղ եւ արհամարհօղ երախտեաց. ապերախտ. ... եւ Անհանճար. չար. անարժան. կամ Չունօղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱԽՏԱՒՈՐԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0269 Chronological Sequence: Unknown date ձ. Ապախտ լինել. ապաշնորհութեամբ արհամարհիլ. փոխանակ երախտեաց անարգիլ՝ յոչինչ գրիլ. *Ի մէնջ ապախտաւորեալ երախտաւորն մեր. Ճ. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՀԱՄԱՐՀԵՄ — (եցի.) NBH 1 0364 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c ն. καταφρονέω, ἑξουδενέω, ἑξουθενέω , ἁτιμάζω, ἑκμυκτηρίζω, ἑμπαίζω եւն. Չ contemno, nihili facio, despicio, ignomina afficio, etc. համարել ինչ. յոչինչ գրել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»