ԱՌԱՏՈՒԹԻՒՆ

ԱՌԱՏՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-0295 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 12c գ. πλοῦτος copia, abundantia Յորդութիւն. լիութիւն. զեղումն. առաւելութիւն. ճոխութիւն. յաճախութիւն. շատութիւն. ... *Զոր եհեղ ʼի մեզ առատութեամբ. Տիտ. ՟Գ. 6: *Առատութիւն շնորհաց. Ագաթ.: *Առատութեամբ ամենայն պտղոց. Խոր. ՟Բ. 78: *Հոգեկան ընչիցն առատութեամբ. Յհ. իմ. ատ.: *Առ փրկութիւնն կազմ, առ առատութիւնն յորդ. Նար. ՟Խ՟Դ: *Ցօղագին կամ ցօղալից առատութեամբն (անձրեւաց). Ագաթ.: ԱՌԱՏՈՒԹԻՒՆ. δαψιλία largitas, φιλοτιμία munificentia, ἁγαθότης bonitas Առատաձեռնութիւն. առատամտութիւն, կամ պատուասիրութիւն. բարերարութիւն. մարդասիրութիւն. աննախանձ բաշխումն. *Ետուր ջուր առատութեան: Պատկեր առատութեան նորա. Իմ. ՟Ժ՟Ա. 8: եւ ՟Է. 26: Իսկ անդ. ՟Ժ՟Դ. 18. *Ճարտարին համարձակեաց արդարութիւն արուեստագիտութեանʼʼ. իմա՛ պատուասիրութիւն եւ փոյթ պնդութեան: *Ամենայն առատութեամբ ընկալան զնա. ՟Բ. Մակ. ՟Գ. 9: *Ցուցցո՛ւք զառատութիւն առ կարօտեալս. Ոսկ. մ. ՟Բ. 20: *Բարուց եւ ձեռացն առատութեամբ: Ոչ առ առատութեան տայ, այլ առ երկիւղի վատնէ. Խոր. ՟Ա. 20: ՟Բ. 42: *Ներբողեալ դու յառատութեան. Նար. ՟Ձ՟Է: *Տեսանե՞ս զառատութիւն պարգեւատուին. Սարգ. յկ. ՟Զ: ԱՌԱՏՈՒԹԻՒՆ. ἀπλότης sinceritas Պարզութիւն. յստակութիւն մտաց եւ սրտի. պարզսրտութիւն, աղէկ սիրտ. *Ծանր աղքատութիւն նոցա առաւել եղեւ ʼի մեծութիւն առատութեան նոցա: Յամենայնի մեծացեալք ամենայն առատութեամբ: Առատութեամբ հաղորդութեանն ʼի նոսա եւ յամենեսին. ՟Բ. Կոր. ՟Ը. 2: ՟Թ. 11. 13: Իսկ անդ ՟Բ. Կոր. ՟Թ. 6. *Որ սերմանէ առատութեամբ, առատութեամբ եւ հնձեսցէʼʼ. ըստ յն. օրհնութեամբ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԱՌԱՏՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԲԱԶՄԱՇԱՀՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 413 Chronological Sequence: 6c գ. Առատութիւն շահու՝ անձին կամ ընկերին. յն. աննախանձութիւն. առատութիւն. ἁφθονία abundantia, copia ... *Որչափ եւ սոցայն է բազմաշահութիւն. Փիլ. քհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0467 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 13c գ. πλῆθος, ἁφθονία multitudo, abundantia, copia, ubertas եւ այլն. Շատ գոլն ո՛ր եւ է իրաց. առատութիւն. յորդութիւն. յոլովութիւն. յաճախութիւն. բազմութիւն. հոծութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՊՏՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0066 Chronological Sequence: 8c գ. παγκαρπία omnis generis fructus, fertilitas Առատ պտղաբերութիւն. բերք ամենայն պտղոց. առատութիւն. *Նռնենիքն զամենապտղութիւնս ոմանս ծառոցն բուսուցանեն: Ամենապտղութեան իմն փափկութիւն յամենայն ազգէ ծառոցն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԷՏ — (գիտի, տաց կամ տից.) NBH 1 0125 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἁγνοῶν nesciens, nescius, ignorans Ոչ գիտօղ. տգէտ. անտեղեակ. անհմուտ. անուսումն. տխմար. չգիտցօղ. ... *Զազդ մի զանգէտ եւ զարդար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՆԱԽԱՆՁԵԼԻ — (լւոյ, լեաց) NBH 1 0210 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c ա. Իբր Ոչ նախանձելի. անպիտան. յոռի. *Աննախանձելեացն եւ անտռփելեացն (զհետ լինելով). Դիոն. ածայ.: Եւ իբր Առատ. անխնայ. ոչ ճշդեալ. *Յաննախանձելի վայելչութիւնսն. Բրս. ՟խ. մկ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՆՈՒԱԶՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0212 Chronological Sequence: 10c, 11c գ. Անսպառութիւն. աննուազ առատութիւն. *Առ աննուազութիւնն՝ փարթամ. Նար. ՟Խ՟Դ: *Հաւատացելումն՝ աննուազութիւն լուսափայլութեան. Մագ. ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱԿԱՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0225 Chronological Sequence: Early classical, 5c գ. Լիութիւն եւ առատութիւն անպակաս. *Անպակասութիւն հացի եւ գինւոյ. Փարպ.: Կամ Անընդհատ հանապազորդութիւն. որ եւ ՅԱՃԱԽՈՒԹԻՒՆ ասի. ἑκδελεχισμός assiduitas, continuatio *Ողջակէզ անպակասութեան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱԳԱՍՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0282 Chronological Sequence: 12c ա.գ. Սեպհական առագաստի հարսանեաց, կամ եկեղեցւոյ. մանկունք առագաստի. հարսնեւոր. *Առագաստականացն, եւ զպիտոյից նորա առատութիւն զառ ʼի քրիստոսէ հրամանաւորեալ զեղուլ. Սարկ. քհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՏԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0294 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c գ. Առատութիւն բերօ. եւ առատ պտղաբերութիւն. ... *Բուսոցն պտղածնութիւն, պտղոց առատաբերութիւն. Փիլ. նխ. ՟ա.: *Առեալ զառատաբերութիւն ամենայն իրաց. Ճ. ՟Ա.: *Առատաբերութիւն երկրի. Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՏԱՆԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0295 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c ձ. ἁναγκάζομαι, διακόπτομαι cogor, urgeor, dissecor Առատանալ. եւ Վառիլ եռալ ոգւով յո՛ր եւ է իրս. *Եւս առաւելոյր եւ առատանէր ʼի բարեգործութիւնսն ամենայն. Ճ. ՟Ա.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»