ԱՍՊԱՏԱԿ

ԱՍՊԱՏԱԿ
(ի, աց.) NBH 1-0315 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c գ. (ʼի պրս. էսպ, ձի. եւ թախիտէն, թէքիտէն արշաւել, ընթանալ. լծ. եւ լտ. էքսբէտի՛ցիօ) Որ ձիով արշաւէ. յարձակօղ երիվարաւ. որ եւ ԱՍՊԱՏԱԿԱՒՈՐ. ձիով վրայ վազօղ. ... *Այլ առաւել վարի որպէս Ասպատակութիւն. արշաւանք ձիով. յարձակումն երիվարաւ. ձիարշաւք. ձիընթացք. ὀρμή, ὄρμημα impetus, πάροδος transitus եւ transiens (անցք, եւ անցաւոր). ... *Մի՛ երկնչիք յասպատակէ քաղդէացւոցն, ʼի ձայնէ ասպատակի նորա: Եկին յասպատակէ: Ասպատակք քո ʼի վերայ ծովու: Ի վերայ նոցա հեղից իբրեւ զջուր զասպատակ իմ. ՟Գ. Թագ. ՟Ի՟Ե 24: Երեմ. ՟Խ՟Է 3: ՟Բ. Թագ. ՟Գ 23: Ամբ. ՟Գ 8: Ովս. ՟Է 10: *Ամազոնաց յասիա ասպատակ: Մինչեւ ցհերակղիտացւոց ասպատակն. Եւս. քր.: *Զամենայն կանայս ասպատակն ժողովէր. Բուզ. ՟Գ 58: *Առաքէ զզօրս ասպատակաւ հինից: Հինից եւ ասպատակաց պարապեալք. Խոր. ՟Բ 26. 56: *Ասպատակաւ արշաւէր. Եղիշ. ՟Ե: *Յետ միանդամ եւ երկիցս ասպատակի իսմայելեան զօրուն ʼի հայս. Յհ. կթ.: *Այսու զհինին այլազգեաց զասպատակն յայտ առնէ: Կարծէին իբրեւ յասպատակէ իմն զամենայն առնուլ: Հինից ասպատակօք երկեցուցանէ զնոսա. Ոսկ. ես.: *Իբրեւ ասպատակն խառն ընդ միմեանս հարան, կամ զմիմեամբ սփռեցաւ. Յհ. կթ.: *Ասպատակք այլոց վայրենեաց ըստ նմանութեան դիւաց. Նար. ՟Կ՟Թ: ԱՍՊԱՏԱԿ ՍՓՌԵԼ կամ ԱՐՁԱԿԵԼ. ԱՍՊԱՏԱԿ ԴՆԵԼ, ՏԱԼ, ԱՌՆԵԼ. ἰππεῖς ποιέω equites facio, ἑπιβάλλω, ἑπιπίπτω, ὀρμάω aggredior, procedo, cado super Ասպատաութիւնս կամ ասպատակաւորս արձակել. յարձակել ʼի վերայ, վազել՝ դիմել՝ անկանիլ. *Ասպատակ սփռէր ընդ աշխարհն, կամ զկողմամբքն ասորեստանի, կամ ʼի հայս, կամ ընդ երեսս գաւառին. ՟Ա. Մակ. ՟Ա 24: Ագաթ.: Յհ. կթ.: *Ասպասատակ արձակէծ գաւառաց, տեղեաց, վայրաց. Եղիշ. ՟Բ: *Սոքա ասպատակ եդին ʼի կողմն մի: Անտի ասպատակ դնէին ʼի քաղաք մի սկիւթացւոց: Յօժա՟Էին այնուհետեւ ասպատա՛կ տալ ʼի հեթանոսսն. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Բ 13. 29: ՟Ա. Մակ. ՟Գ 25: *Նախ ինքն իսկ արքայ, ապաեւ այլք ոմանք ղկնի ասպատակ աուեալ. Յհ. կթ.: *Ասպատակ տուեալ առնուին զամենայն երկիրն. Բուզ. ՟Դ 25: *Հանէր զզօրս հոնաց՝ ասպատակ առնել ʼի կողմանս պարսից: Ասպատակ եւս ʼի յոյնս արարին. Ասից: Ասպատակ եւս ʼի յոյնս արարին, Աբաթ: Խոր. ՟Բ 51: *Ասպատակ առնէին ʼի միջնաշխարհն. Բուզ. ՟Ե 4:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ԱՍՊԱՏԱԿ" в других словарях:

  • ԱՇԽԱՐՀԱԿՈՅՏ — ( ) NBH 1 0262 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. Աշխարհաժողով. համագումար. *Աշխարհակոյտ ամբոխ. Ագաթ.: *Զամենայն աշխարհակոյտ խառնիճաղանճս տէրութեան իւրոյ: Աշխարհակոյտ մարդկան. Յհ. կթ.: ԱՇԽԱՐՀԱԿՈՅՏ. Համատարած. ընդարձակատարած.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՊԱՏԱԿԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0315 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c ա.գ. ἰππεύς eques Արշաւօղ ձիով. ձիարշաւ ընթացօղ. հէն ձիով. ձիարշաւ ընթացօղ. հէն ձիաւոր. *Ասպատակաւորք ասպատակեցին ʼի մեզ. Յոբ. ՟Ա 17. յն. ասպատակ արարին: *Սկսաւ այնուհետեւ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՊԱՏԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 0315 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c չ. ἰππεῖς ποιέω equites facio, ἑπιτίθημι, ἑκάλλομαι , ἑκκλίνω impetum facio, exilio, declino Երիվարօք ʼի վերայ յարձակիլ, արշաւել. ձիարշաւ լինել, ʼի վեր կամ ʼի վերայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱԹԵԼ — (ի.) NBH 1 1031 Chronological Sequence: Early classical գ. Բառ պ. գաթ, քեթ, քըթ. այսինքն Կողմն. (ուստի Կատապան, կողմնապետ.) *Ընդ այլ կաթել ասպատակ աշխարհն հայոց առնէին. Բուզ. ՟Դ. 24 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՅԱՑԻ — ( ) NBH 2 0030 Chronological Sequence: Early classical ա.գ. (իբր ռմկ. հայաստանցի.) Հայ. հայկազուն. *Ասպատակ սփռեալ հայացիք՝ զամենայն զօրսն պարսից կոտորեալ. Բուզ. ՟Դ. 31 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՐՈՍՈՂ — (ի, աց.) NBH 2 0143 Chronological Sequence: 10c ա. Որ իբրեւ հրոսակ կամ ասպատակ ʼի վերայ յարձակի. վրայ վազօղ. ... *Մի՛ լիցի ժողովք չարաց պաշարողաց՝ քինահան հրոսողաց. Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՏԱԲԵՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0303 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c չ.ն. βιβάζομαι, ἑπεχειρέω, ἑπιτίθημι aggredior, impono եւն. Մտօք բերիլ, կամ խորհել. կամիլ. յօժարիլ. անկղիտանալ. ցանկալ. թեւակոխել. ձկտիլ. շարժիլ. ձեռնամուխ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՆԿԱՐԾԱԴԷՊ — ( ) NBH 2 0326 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 13c, 14c ա.մ. ἁπροσδοκήτως praeter expectationem sive opinionem. Յանկարծ դիպեալ, որպէս յանկարծագործ. յանկարծահաս. արտաքոյ ակնկալութեան. ... *Յորժամ զվիշտսն կրիցեն, մի՛ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԸՆԹԱՑԻԿ — ( ) NBH 2 0400 Chronological Sequence: 11c ա. Նոյն ընդ վ. (= ՆԱԽԸՆԹԱՑ) իբր Յառաջախաղաց. նախընթացական. *Բեղեկ զփայեթոն նախընթացիկ շահատակմամբ յղէր ասպատակ. Մագ. ՟Կ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՀԱՏԱԿԻՒՆ — ( ) NBH 2 0458 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 11c գ. ՇԱՀԱՏԱԿԻՒՆ ՇԱՀԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ. ՇԱՀԱՏԱԿՈՒՄՆ. Շահատակելն. արշաւանք. յարձակումն. *Շաչիւն կառաց, շահատակիւն հեծելոց. Նաւում. ՟Գ. 2. յն. հետամուտ. διώκων. *Առաջին էք՝ ոչ շահատակութեանս ասեմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»