ԱՒԱԶԱՆ

ԱՒԱԶԱՆ
(ի, աց.) NBH 1-0388 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c գ. Ընդունարան ջրոյ, իբր կոնք եւ կուր մեծ. կամ լուացարան. ջրշիղջ. նոյն ընդ թ. հաւուզ, հավզ՝ ապտան. որպէս եւ աւազան փոքր ասի՝ հավղէփ, գուռնա. իսկ յն. պէսպէս բառիւք բացատրի, որպէս լուացարան, լիճ, ջրբուխ, գուբ, ջրարբք, հնձան, սան: եւն. κολυμβήθρα, λουτήρ, κρήνη , δεξαμενή, λέβης, ποτιστήριον piscina, cisterna, lavacrum, receptculum, lacus, labes, olla, aquarium եւն. Տե՛ս Ծն. ՟Ի՟Դ. 20: ՟Լ. 38: ՟Ծ՟Թ. 10: Ել. ՟Բ. 16: ՟Գ. Թագ. ՟Ի՟Բ. 38: Սղ. ՟Ճ՟Է. 10. եւ այլն: *Արարի ինձ աւազանս ջուրց. Ժղ. ՟Բ. 6: *արա՛ աւազան պղնձի. Ել. լ. 18: *Զոր մաքրեցեր յաւացանին (ʼի կոնքն, ʼի լականն), մաքուր ձեռօք զոտըս նոցին. Շար.: *Զթատերցն աւազանէ ասեմ, որպէս նոքա արդ ʼի լոյզսն զամենեսեան ընկղմեն. Ոսկ. մ. ՟Ա. 7: ԱՒԱԶԱՆ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ. λουτρόν lavacrum, βαπτιστήριον baptisterium Մկրտարանն ʼի ձեւ աւազանի նիւթապէս. այլ ստէպ եւս ասի ՍՈՒՐԲ ԱՒԱԶԱՆ՝ որպէս բուն իսկ մկրտութիւն. *Ուղղեցին եւ աւազան, եւ զգիշերն ամենայն մկրտեցին. Եղիշ. ՟Ե: Յհ. իմ. ատ. եւ այլն: *Զի զնա սրբեսցէ սրբութեամբ աւազանին բանիւ. Եփես. ՟Ե. 26: *Ի ձեռն աւազանին միւսանգամ ծննդեանն. Տիտ. ՟Գ. 5: *դրոշմեալ է աւազանաւն. Խոր. ՟Գ. 63: *Յաւազանէ արթուն կոչեցայ. Նար. ՟Հ՟Բ: Աւս եւ Ապաշխարութիւնն կամ արտասուք զղջման՝ որպէս սրբիչ մեղաց յետ մկրտութեան. *Վերստին առցուք արտասուօք զաւաղանին լուացումնն ʼի ձեռն հաւատարիմ խոստովանութեանն եւ ապաշխարւոթեանն: Զհանապազորդ սխալանսն հանապազորդ արտասուօք որպէս աւազանաւ լուանալ: Արտասուաց աւազանաւն ժառանգաւոր արքայութեանն եղիցին. Յճխ. ՟Թ. ՟Ժ՟Թ: *Լուա՛ դարձեալ յաւազանին՝ թէ ոչ շնորհօք, այլ արտասուօք. Շար.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԱՒԱԶԱՆ" в других словарях:

  • ԼՈՒԱԼԻ — (լւոյ. ԼՈՒԱԼԻՔ, լեաց.) NBH 1 0893 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c գ. ԼՈՒԱԼԻ ԼՈՒԱԼԻՔ. λουτρόν lavacrum, lavatorium տեղի լուանալոյ կամ լոգանալոյ. լուանալիք. աւազան. բաղնիք. ջերմուկք. լուացարան. բաղնիք. *Մովաբ յուսոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԿՐՏԱՏՈՒՆ — (տան.) NBH 2 0285 Chronological Sequence: Early classical, 8c գ. ՄԿՐՏԱՏՈՒՆ ՄԿՐՏԱՐԱՆ. βαπτιστήριον baptisterium, lavacrum. Տուն եւ տեղի մկրտելոյ, մատուռն՝ յորում կանգնեալ կայ աւազան մկրտութեան՝ մօտ առ մեծ եկեղեցին, կամ ʼի մէջ նորա ʼի կողմն մի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԿՐՏԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0285 Chronological Sequence: Early classical, 8c գ. ՄԿՐՏԱՏՈՒՆ ՄԿՐՏԱՐԱՆ. βαπτιστήριον baptisterium, lavacrum. Տուն եւ տեղի մկրտելոյ, մատուռն՝ յորում կանգնեալ կայ աւազան մկրտութեան՝ մօտ առ մեծ եկեղեցին, կամ ʼի մէջ նորա ʼի կողմն մի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0272 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 12c գ. μετάνοια poenitentia Զղջումն ʼի մեղաց. ցաւ. ապաշաւ. դարձ. եւ յանձնառութիւն կամաւոր ճգանց. ... *Անտես առնես զմեղս մարդկան ապաշխարութեամբ: Առ սակաւ սակաւ դատելովն՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՁԱՆԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0367 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. στηλόω erigo ut cippum, statuo Կանգնել հաստատութեամբ իբրեւ զարձան. հաստատել. կառուցանել. զետեղել. դնել. ամրացուցանել. յանդիման կացուցանել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱՍՈՒՔ — (սուաց.) NBH 1 0379 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. δάκρυ, δάκρυον lacryma Շիթք աղի եւ ջերմ ջրոյ ցօղեալ յաչաց՝ ʼի նշանակ սգոյ, առ ճնշելոյ սրտին ʼի ցաւոց, է՛ զի եւ յուրախութենէ. արցունք. ... *Տեսի զարտասուս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՒՌՆ — ( ) NBH 2 1049 Chronological Sequence: 14c գ. Բառ ռմկ. գուրնա, խուրնա. ու է աւազան (ʼի բաղնիս). Ջուր հանէր եւ լնոյր ʼի քարէ գուռն. եւ ʼի գուռն էր ծակ. Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՃԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0891 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c գ. λίμνη stagnum τέναγος lacuna. իտ. laguna. լիճ փոքրիկ. ծովակ. ... *Ըստ լճակն, յորում որսային, չէին ուրեք անցեալ ʼի բաց: ոչ եթէ ʼի ծովու էր որս նորա, այլ ʼի լճակի միոջ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈԳԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0891 Chronological Sequence: 6c, 10c, 14c գ. λούτριον, λουτρόν lavacrum. Լուացարան. աւազան. բաղանիք. եւ Լուացումն. լոգանք. *Ըստ իւրաքանչիւր հոմերամ տեսակացն հասեալ ʼի տեղիս լոգարանացն. Պիտ. վերջբ: *Որ եւ լոգարան. Անան. եկեղ.: *Ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0893 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 13c գ. լուացարան. լոգարան. λουτήρ, λουτρόν pelvis, lavacrum. որ եւ ԱՒԱԶԱՆ, եւ ԿՈՆՔ. ... *սրբազան լուարանն էր ըստ օրինաց քահանայապետութեան. բայց այժմ քահանայապետին եւ քահանայիցն ձեռացն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»