ԲԵԿՈՒՄՆ

ԲԵԿՈՒՄՆ
(կման, մամբ.) NBH 1-480 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. σύντριμμα, συντριβή, σύστρεμμα contritio, confractio եւն. Բեկանելն, բեկանիլն՝ ըստ ամենայն նշ. խորտակումն, ջախջախումն, փշրումն, քակտումն. կոտրիլը, կոտրուիլը *Իբրեւ զբեկումն խեցեղէն անօթոյ բրտի մանր խորտակելոյ. Ես. ՟Ժ՟Ե. 15: *Բարձրացուցանէ զտուն իւր, եւ խնդրէ բեկումն. Առակ. ՟Ժ՟Է. 19: *Անդ էր տեսանել զբեկումն նիզակացն. Եղիշ. ՟Զ: *Օծեր իւղովն՝ որ եղջերին, առ ʼի բեկումն որ յապակին, այն որ մեռաւ բեկմամբ ողին, վասըն գերեալ պատանակին. Յիսուս որդի.: *Բեկումն ընդ բեկման (որպէս վնաս ինչ խեղութեան եւ այլն). ակն ընդ ական, ատամն ընդ ատաման. Ղեւտ. ՟Ի՟Դ. 20: Կամ Կոտորած զօրաց. ջարդ. ... *Եբեկ զնոսա բեկումն մեծ ʼի գաբաւոն: Ձայն պատերազմի, եւ բեկումն մեծ: Բեկումն ʼի վերայ բեկման: Ածից ես չարիս ʼի հիւսիսոյ, եւ բեկումն մեծ. եւ այլն: *Լուաւ իշխանն զբեկումն զօրացն իւրոց. Ղեւոնդ.: Կամ Հարուած, վնաս՝ ʼի մարմնի, կամ յոգւոջ. կործանումն անձին. կորուստ. *Բերան յանդգնելոյ մերձ է ʼի բեկումն: Բեկումն ամբարշտաց աղքատութիւն: Բեկումն այնոցիկ ոյք գործեն զչարիս: Բերան անզգամի՝ բեկումն է նմա: Բժշկեսցէ տէր զբեկումն ժողովրդեան իւրոյ: Կործանումն եւ բեկումն: Մխիթարել զիս ʼի վերայ բեկման դստեր ազդի իմոյ: Բեկումն եւ թշուառութիւն ʼի ճանապարհս նոցա: Վա՜յ ʼի վերայ բեկման քո. զի ցաւագին են հարուածք քո: Բեկմամբ մեծաւ բեկաւ: Տեսանել ինձ զբեկումն ժողովրդեան իմոյ, եւ կամ զբեկումն սրբոյ քաղաքին Երուսաղեմի: Չի՛ք բժշկութիւն բեկման քում. եւ այլն: *Ծանեաւ զբեկումն անձին իւրոյ. Փարպ.: *Զբեկման ոգւոցս չափել զվտանգ. Նար. ՟Կ՟Ը: *Իմ է բոլորիցն բեկումն. Մագ. ՟Ի՟Ը: Եւ եւս՝ Լքումն. կսկիծ. եւ Ցաւ. զղջումն. *Եւ առ բեկումն ոգւոց ձերոց ողբասջիք. Ես. ՟Կ՟Ե. 14: *Ջերմեռանդ արտասուք, եւ բեկումն սրտի. Յճխ. ՟Ժ՟Թ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԲԵԿՈՒՄՆ" в других словарях:

  • ԽՈՐՏԱԿՈՒՄՆ — (կման.) NBH 1 0981 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c գ. συγκλασμός, θραῦσις fractio, confractio, contritio. Խորտակիլն. բեկումն. եւ ջարդումն. Պարտութիւն. Լքումն. *արար զթզենիս իմ ʼի խորտակումն. Յովէլ. ՟Ա. 7: *Խորտակումն աղեղաց, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՏՆԲԵԿ — ( ) NBH 2 0526 Chronological Sequence: Early classical ա. Ոյր բեկեալ է ոտն. ոտնատ. հաշմ ոտիւք. *Այր ձեռնբեկ, կամ ոտնբեկ. Ղեւտ. ՟Ի՟Ա. 19. յն. բեկումն ձեռին, բեկումն ոտին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՔԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0046 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c գ. πτωχεία, πενία paupertas, mendicitas Վիճակ աղքատաց. չքաւորութիւն. անընչութիւն. տնանկութիւն. ... *Ոչ աղքատութեամբ կերիցես զհաց քո: Ես ըստ աղքատութեան իմում… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՆԱՐԻՆ — ( ) NBH 1 0187 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c, 14c ա. ἁδύνατον impossibile Անհնար. անկարելի. անլինելի. անդարմանելի. ... *Առ ʼի մարդկանէ այդ անհնարին է, այլ ո՛չ առ ʼի յԱստուծոյ: Անհնարինք ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌ — I. ( ) NBH 1 0281 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր. πρός ad, ar որ եւ Առ ʼի. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. մերձ ʼի, ընդ. դէպ ʼի, քովը. (լտ. եւս՝ ըստ նախնեաց՝ առ. որ եւ սովորաբար ասի ատ) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁԱԲԵԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 461 Chronological Sequence: 6c գ. σκελιαγές cruris fractio Բեկումն, կամ խորտակումն բարձից, ուստի եւ կաղութիւն. *Յաղագս բարձաբեկութեան հեփեստեայʼʼ. որ էր չԱստուած կաղ. Նոննոս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵԿԲԵԿՈՒՄՆ — (կման.) NBH 1 479 Chronological Sequence: Early classical գ. Բեկբեկելն, իլն: Իսկ Մծբ. ՟Ժ՟Ը. *Ոչ խափանեցաւ ʼի նմանէ բեկբեկումնʼʼ. իմա՛ բեկումն, պատառումն, կոտորումն. որ հայի ի բանն Նաւումայ. ՟Գ. 1. ուր ʼի մեզ դնի որս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 480 Chronological Sequence: 10c, 12c Տ. ԲԵԿՈՒՄՆ. *Վկայել զանբուժելիդ բեկութիւն: Ակնարկեա՛ ʼի բեկութիւնս: Որ է կերպարան անձանց խոնարհից զիջեալ բեկութեամբ. Նար. ՟Ը. ՟Կ՟Զ. ՟Ժ՟Ա: *Զբեկութիւն սրտից նոցա բժշկեաց. Լմբ. սղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՂԵՑԻԿ — (ցկի, կաց.) NBH 1 0536 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c ա. καλός, λή, λόν pulcher, chra, chrum; formosus, καλλίον, κάλλιστος pulchrior, pulcherrimus, ὠραῖος tempestivus, speciosus, decorus, venustus Գեղաւոր. գեղանի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԵՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0940 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 11c, 12c, 14c գ. λοβή, βλαβή, φθάρμα mutilatio, jactura, corruptio, vitium. Խեղ գոլն. պակասութիւն կամ տգեղութիւն անդամոց. եւս եւ Ապականութիւն. Վնաս, արատ, ախտ՝ մարմնոյ կամ հոգւոյ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»