ԳԵՏԻՆ

ԳԵՏԻՆ
(տնոյ, ոց, ʼի գետնի, նօք կամ նովք.) NBH 1-0540 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c - γῆ terra, solus, humus Յատակ երկրի, ուր կոխեմք. երեսք հողոյ. երկիր. հող. վայր բնակութեան. անդք. եէր. ... *Լուայ, թէ գետինն չորեքհարիւր սատեր արծաթոյ է: Իջուցին զբեռն իւրաքանչիւր ʼի գետին: Ընկեա՛ զդա ʼի գետին: Բազմել ʼի վերայ գետնոյ. եւ այլն: *Կանգնեաց զնոսա ʼի գետնոյն: Զգեօղն ամենայն դաստակերտօքն եւ գետնօքն իւրովք հանդերձ. Ագաթ.: *Գետինս անօգուտ հերկագործութեան. Նար. ՟Լ՟Թ: մ. ԶԳԵՏՆԻ, ԸՆԴ ԳԵՏԻՆ. Ի ԳԵՏՆԻ, Ի ԳԵՏԻՆ. Իբր մ. χαμαί, κάτω humi, in terra, interram Ի վերայ գետնոյ. դէպ ʼի գետին. ʼի վայր. ... *Զարկան զգետին. Յհ. ՟Ժ՟Ը. 6: *Յերկիր եւ եթ հայէին, եւ ընդ գետին պշնուին (յն. քարշէին): Պարտ էր գէթ այսու ամաչել եւ կորանալ, եւ ընդ գետին մտանել. Ոսկ. ես.: *Ընդ գետին եւեթ պշուցեալ՝ տխուր հայեցեալ: Կորացեալ մտանէր ընդ գետին. Պիտ.: Փարպ.: Իբր ակնկորել. ռմկ. գետինը մտնել. ամօթով վար նայիլ: *Արկ նմա բազմական ʼի գետնի: Կռուողաց ʼի գետնի. Յուդթ. ՟Ժ՟Բ. 15: Եւս. քր. ՟Բ: *Արկին ʼի գետին թանձր. Ագաթ.: *Անկեալ ʼի գետին երկիր եպագ տեառն: Եթուք ʼի գետին: Հարկանէր զգլուխն ʼի գետինն. Յոբ. ՟Ա. 20: Յհ. ՟Թ. 6: Փարպ.: ԳԵՏՆԻ ՊՏՈՒՂ, կամ ԳԵՏՆԻ ԱՂԻՔ. որ եւ ԵՐԿՐԱՄԱՅՐ. ըստ Բժշկարանի է ՍՈՂՈՒՆՆ հողային:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ԳԵՏԻՆ" в других словарях:

  • ԸՆԿԵՆՈՒՄ — (կեցի, կէց կամ կեաց, կեա՛.) NBH 1 0779 Chronological Sequence: Early classical, 8c ն. ῤίπτω, ῤιπτέω, ἁπορρίπτω , ἑκρίπτω, ἑκβάλλω, καταβάλλω jacto, dejicio, projicio, abjicio եւն. որ եւ գրի ԸՆԳԵՆՈՒԼ, նովին հնչմամբ. որպէս ներգործականն Անկանելոյ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՏԱՆԵՄ — (մտի, մո՛ւտ, մտէ՛ք.) NBH 2 0305 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c չ. ՄՏԱՆԵՄ տե՛ս եւ ՄՏԵՄ, մտայ. εἱσέρχομαι , εἵσειμι, εἱσπορέομαι, ἑμβαίνω, εἱσάγομαι intro, introeo, ingredior, introducor, inducor διαδύνω penetro եւն. Մուտ առնել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՆԻՄ — (տարայ, տար, րեալ, նել.) NBH 2 0843 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c հ. φέρω (լծ. բերել). ʼի կատարեալն ἥνεγκα (ի ἅγω լծ. ածել). porto, duco, fero, tollo, tuli եւն. որ եւ ἁποφέρω, ἑκφέρω, ἁπάγω ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՐԱՄԱԲՆԱԿ — (ի, նց.) NBH 2 0895 Chronological Sequence: 6c ա. Ուր իցէ տրամ գետին բնակելի. հաստատուն ʼի բնէ. *Առ ʼի յընդունումն արդարակ եւ բազմահոս արեանս, որ դեռեւս տարածի ʼի տրամաբնակ կայեանս. (այսինքն յերկիր, ʼի գետին.) Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԳԱՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0003 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ἁγρός, ἕπαυλις ager, villa ըստ եբր. ակէլ: Գետին բացօթեայ մշակեալ, ուր արտորայք են, եւ սակաւ բնակութիւն. որ եւ Անդաստան, Անդ. արտեր. չիքթլիփ. *Ագարակն է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԹՈՌ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0012 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. δίφρος, καθέδρα, θρόνος sedes sella solium thronus Նստարան, յոր լինի հանգչել՝ դնելով զոտս ʼի պատուանդան նորին կամ ʼի գետին. ... *Հեղի քահանայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲԵՄ — (եցի.) NBH 1 0035 Chronological Sequence: 12c ն. Աղբ արկանել ʼի գետին վասն պարարտացուցանելոյ. ... *Բազում եւ յոլով անգամ պարտ է աղբել զվատ գետինն, եւ ոչ մէկ հետ. զի թէ հետուհետ չաղբի, նա՛ պա՛ղ լինի. Վստկ. ՟Լ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՀԱՄ — ( ) NBH 1 0037 Chronological Sequence: 12c ա. ԱՂԵՀԱՄ կամ ԱՂԷՀԱՄ. Ունօղ զհամ աղի. աղի. լեղահամ. ... *Զաղեհամ աղբն մի՛ արկաներ ʼի գետին, զի չէ՛ բարւոք: Մեծ կորեկն զաղեհամ վայրքն սիրէ: Աղեհամ կամ բորբոսահամ գինի. Վստկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԾԱԽ — ( ) NBH 1 0061 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 14c ա. Որ զամենայն ինչ ծախէ եւ մաշէ, կամ այրէ տոչորէ ամենայն իրօք. բոլորովին էրօղ մրկօղ, փճացնօղ, ամմէն բան հատցընօղ. *Զամենածախն յայտնատեսիլ: Ամենածախ հրովն. Նար. ՟Ի՟Ը. եւ Նար. խչ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՆԻՄ — (կայ, կի՛ր.) NBH 1 0169 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ձ. ԱՆԿԱՆԻՄ գրի եւ ԱՆԳԱՆԻՄ, գայ, գի՛ր. πίπτω , ἁποπίπτω, ἑμπίπτω եւն. cado, excido, incido եւն. Վայրաբերիլ սաստկութեամբ, իբր կր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»