ԳՆԴԱԿ

ԳՆԴԱԿ
(ի, աց.) NBH 1-0564 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 12c, 13c գ. ԳՆԴԱԿ կամ ԳՆՏԱԿ. σφαῖρα, σφαιρίον sphaera, globus, globulus, palla, pila Գունտ փոքրիկ. բոլորակ լի, իբրու կծիկ կամ բլիթ կամ կոշտ եւ կունտ մարմին բոլորչի. կնտակ. թօփ, կիւնտէ, կիւլլէ. *Ի մականական խաղուն զգնդակն հանել. Խոր. ՟Գ. 55: *Մի՛ թողուցուս խաղալ նովին, որպէս մանկանց գնդակ խաղին. Յիսուս որդի.: *Արար գնդակս, եւ եհար ʼի բերան վիշապին. Դան. ՟Ժ՟Դ. 26: *Գնդակաւն աստեղականաւʼʼ. այսինքն երկնագնդիւ. Խոր.: ԳՆԴԱԿ. որպէս Շրջանակ. պարունակ. պսակ. վանադկ. *Արասցե՛ս պսակս տանեաց քոց, եւ գնդակս շուրջ ածիցես, ասէ. զոր եւ պսակն անուանէ. Կիւրղ. թուոց.: ԳՆԴԱԿ ԱՇՏԱՆԱԿԻ. σφαιρωτήρ sphaerula Նռնաձեւ զարդ: Ել. իբ. 31: լէ. 18=25: ԳՆԴԱԿ ՈՐԹՈՅ. ἔλιξ capreolus, volumen, involucrum Բարունակ, ոստ, կամ ստեղն, որպէս եւ խիղբն ոլորեալ եւ պատատեալ եւ գնտացեալ: Ծն. խթ. 11: Վեցօր. բ: Զքր. կթ.: Փիլ. լիւս.: Նիւս. երգ.: ԳՆԴԱԿՔ. Կոշտ մասունք մարմնոյ մեծամեծ կետից եւ այլոց կենդանեաց. *Լեւիաթան գնդակօքն արգելու զակն անդնդոց. Վանակ. յոբ.: *Եւ զեւիաթանայ ընդդէմ կացուցեալ զիւր մարմինն յորձանին, եւ գնդակօքն զհերձմանն ծածկէր զտեղիս. Փիլ. յովն.: *Մեծն կիտոս ... գնդակօքն հերձեալ զչափաւորն (հոսանս) թողոյր ʼի վեր. Անան. ի յովնան.: ԳՆԴԱԿ. χορός chorus Գունդ փոքրիկ. պար մեղուաց. եւ Հաւաքումն այլոց իրաց. ... *Գնդակ մեղուաց պարս տուեալ էր ʼի բերան առիւծուն. Եփր. եւ Եղիշ. դտ.: *Փոխանակ գնդակի մեղուաց հրեշտակք երկնաւորք ելեւէջ առնէին. Եղիշ. դտ.: *Տեսութիւն աւելի է քան զգիր՝ որչափ մերձաւոր է գնդակի (յն. մասն է պարու) զգայարանացն. Ածազգ. ՟Ժ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԳՆԴԱԿ" в других словарях:

  • ԱՆԴՍՏԻՆ — ( ) NBH 1 0135 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c մ. ἅνωθεν, ἕτι, ἑξ αὑτοῦ a principio, adhuc, jam, ex ipso Անդուստ ʼի սկզբանէ. ʼի բնէ անտի. հետէ. արդէն, ʼի նմին իսկ իրէ. յինքենէ. բուն սկզբէն, անկից, իրմէն. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՆՏԱԿ — ( ) NBH 1 0564 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԳՆԴԱԿ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՒՆԴ — I. (գնդոյ. որ եւ ԳՈՒՆՏ, գնտոյ. եւ դի, դիւ կամ դաւ.) NBH 1 0581 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 11c, 12c, 13c գ. ԳՈՒՆԴ որ եւ ԳՈՒՆՏ. σφαῖρα , στρεπτόν, βολίς sphaera, globus, orbis, circulus, bolis Նոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՒՆՏ — ( ) NBH 1 0581 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԳՈՒՆԴ, եւ ԳՆԴԱԿ. (զի դ յարեալ ʼի ն, մեղմ հնչի որպէս տ) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՈՒՆԳՆ — (ծնգան, ամբ. ծունգք, ծընգաց, գօք, գովք.) NBH 1 1027 Chronological Sequence: 10c, 12c, 13c գ. ԾՈՒՆԳՆ կամ ԾՈՒՆԳ, ԾՈՒՆԿՆ կամ ԾՈՒՆԿ. γόνυ genu. որ եւ ԾՈՒՆՐ. Արմունկն ոտից. Յօդ ʼի միջոցի բարձից եւ ոլոգաց. ծունկ. տիղ. (պ. զանու. լտ. ճէնու. յն. ղօնի).… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՆԴԱԿ — ( ) NBH 1 1104 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԿՆՏԱԿ, եւ ԳՆԴԱԿ, եւ ԿՈՒՆՏ կամ ԿՈՒՆԴ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱԿՆԴԵՂ — (ի, ից կամ աց.) NBH 2 0167 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c գ. σευτλίον, τλον, τευτλίον, λον beta rubra . վր. ճակունտէլի. Բոյս, որոյ արմատն է գնդակ կարմիր՝ անոյշ. իսկ որոյ արմատն է տկար, տերեւքն են պարարտագոյն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 2 0203 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c ն. νήθω (լծ. նիւթել). διανήθω, πλέκω , συμπλέκω, νέω neo, necto, plico, fila traho, complico, compono κλώθεω glomero, contorqueo ἑριθύομαι lanificium exerceo եւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏԱՂԻՃ — ( ) NBH 2 0603 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. (ʼի պատ. եւ եղիճ, կամ յն. է՛լիքս ) . σμίλαξ hedera. Բոյս պատատուկ. որ եւ ԲԱ ՂԵՂՆ. սարմաշըգ. *Դժնիկն եւ տատասկն եւ եղիճն եւ պատաղիճն. Ագաթ.: *Պատաղիճ (կամ բաղեղն) վնասակար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐ — (ու, եւ ի. պարք կամ պարս, կամ պարք, րուց.) NBH 2 0625 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c գ. Բոլորումն՝ որպիսի եւ իցէ՛ (լծ. յն բերի՛, եւ սանս. փարա, շուրջ.) վարի որպէս χορός եւ χορεία chorea,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»