ԳՈՅԺ

ԳՈՅԺ
(գուժի, ից. գրի եւ ԳՈՒԺ, գուժոյ. եւ այլն.) NBH 1-0571 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c գ. ԳՈՅԺ գրի եւ ԳՈՒԺ. ἁγγελία, ἁκοή եւն. nuncium (molestum), rumor, auditus եւն. Բօթ. լուր աղէտից. համբաւ չար. բան տխուր հասեալ. սեւ խապար. ... *Լուաւ զգոյժն: Լուիցէ գոյժ: Ի հասանել գուժին: Գոյժ եկն առ գաւիթ: Ձայն գուժի եկեսցէ: Վա՛յ ʼի վայի վերայ եկեսցէ, եւ գոյժ ʼի գուժի: Լուան զգոյժ քո. եւ այլն: *Հնչեաց բարբառ գուժի նորա. Եղիշ. դտ.: *Լսէր զձայն գուժոյն. Բուզ. ՟Դ. 18: *Եւ ոչ վէրս ընկալաւ զօրականն աստուծոյ յայնչափ գուժիցն. Իսիւք.: *Ներոն առ չժուժալ չարաչար գուժիցն՝ անձին արար. Եւս. քր. ՟Բ: ԳՈՅԺ ԱՌՆԵԼ: Երեմ. ծա. 31: Բուզ. ՟Գ. 8: Զքր. կթ.: ԳՈՅԺ ԱՐԿԱՆԵԼ: ՟Ա. Թագ. դ. 13: Երեմ. դ. 16: Եղիշ. գ: ԳՈՅԺ ՏԱԼ: Երեմ. դ. 5: խը. 4. 20: Եզեկ. ՟Ի՟Դ. 26: ԳՈՅԺ. κραυγή, κοπετός, θρῆνος vociferatio, planctus, lamentatio որպէս Կոծ, ճիչ եւ աղաղակ, կամ բողոք. ողբ եւ կականումն վասն ձախող անցից. ... *Ձայն լալոյ եւ ձայն գուդի. Ես. կե. 19: եւ Փարպ.: *Գուժիւ աղաղակաւ կոծով ճշելով: Չարաչար գուժիւ մերկացեալ: Գոյժ առեալ. ՟Գ. Մակ. ՟Գ. 3 = 6: *Բողոք գուժի: Ձայնս գուժի: Վհատութեան գոյժ. Նար.: *Գուժ աղմկի. Յհ. կթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ԳՈՅԺ" в других словарях:

  • ԱՐԿԱՆԵՄ — (արկի, արկն.) NBH 1 0362 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. βάλλω, ἑμβάλλω, ἑπιβάλλω, προβάλλω եւն. jacio, injicio, projicio, mitto եւն. Ձգել, ընկենուլ. եւ Դնել. նետել. ... *Արկանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՒԺԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0579 Chronological Sequence: Early classical, 6c գ. ἅγγελος, ἁγγέλλων, ἁνάγγελλων nuncius (tristis), annuncians, denuncians Պատգամաւոր. որ բերէ զլուր չար գուժի. գուժաբեր, բօթաբեր. գուժաւոր. սեւ կամ չար խապար բերօղ. *Եհաս գուժկան առ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՂԱԿ — (ի, աւ.) NBH 1 0032 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. յորմէ յն. ἁλαλαγμός jubilatio, vociferatio, κραυγή, βοή, ἧχος clamor, sonus, sonitus Գոչիւն. ձայն մեծաբարբառ՝ յոր եւ է դէպս. կանչել կանչուըռտելն. ... *Լուիցէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՄՈՒԿ — (մկի, աւ, աց կամ ից. եւ ոյ, ով.) NBH 1 0042 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c գ. σύγχυσις, θόρυβος, σύστασις, ἁηδία confusio, tumultus, turbatio, seditio, molestia Խառնակութիւն. շփոթութիւն. ամբոխումն. խռովութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՁԱՅՆ — ( ) NBH 1 0063 Chronological Sequence: 13c ա. Մեծաձայն յոյժ. լսելի ընդ ամենայն տեղիս. *Զամենաձայն գոյժ նոցա եւ մարգարէական հոգին ʼի հեռուստ լսէր. Հ. կիլիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՂՋՈՅՆ — ( ) NBH 1 0217 Chronological Sequence: 5c ա.մ. Ուր չիցէ գրեալ ողջոյն առ բարեկամս. առանց բարեւի (բարեւագիր). ... *Հասանէր յանկարծակի դեսպան ʼի պարսից, ունելով գոյժ չարաչար, եւ նամականի բազում անողջոյն. Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵՐԱՆ — (ոյ, ով, ոց, ովք, կամ ի, աւ, օք.) NBH 1 482 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. στόμα os (oris) (որպէս թէ բերօղ ʼի ներքս եւ ʼի դուրս). Երեւելի մասն դիմաց կենչանւոյն հանդերձ շրթամբք, ընդունիչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՕԹ — (ի, կամ ոյ.) NBH 1 519 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 12c գ. ἁγγελία nuncium (sinistrum), rumor (malus) վր. ասի, եւ գրի բավթի. Լուր ձախօղ եւ տխուր. գոյժ. համբաւ չար եւ ցաւալի՝ զեղելոց եւ զլինելեաց. գէշ՝ սեւ՝ բօթ խապար .... (իսկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՕԹԱԲԵՐ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 519 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c, 14c ա.գ. Բերօղ զբօթ. գուժկան. *Իբրեւ գերեցաւ տապանակն, եկն եհաս բօթաբերն՝ գոյժ տալ. Եփր. թագ.: *Յորժամ բօթաբերն զերկեղ մահուն պատմէ. Մաշկ.: *Բօթաբեր եղբօրն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՕԹԵՄ — (եցի կր. Բօթի, եցաւ.) NBH 1 519 Chronological Sequence: 14c Գոյժ տալ. կր. գուժիլ. *Որպէս ʼի ձեռն կնոջն բօթեցաւ մահ, նոյնպէս եւ ʼի ձեռն արի կանանցն աւետեաց՝ կեանք յաւիտենական. Բրսղ. մրկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»