ԱՂԱՂԱԿ

ԱՂԱՂԱԿ
(ի, աւ.) NBH 1-0032 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. յորմէ յն. ἁλαλαγμός jubilatio, vociferatio, κραυγή, βοή, ἧχος clamor, sonus, sonitus Գոչիւն. ձայն մեծաբարբառ՝ յոր եւ է դէպս. կանչել կանչուըռտելն. ... *Լուիցէ գոյժ ընդ առաւօտս, եւ աղաղակ ʼի միջօրեայ ժամանակի: Աղաղակ խոյոցն մաքեաց: Աղաղակեաց ամենայն ժողովուրդն առ հասարակ մեծ եւ ուժգին աղաղակաւ: Ամբոխ յոյժ եւ լալականս, եւ աղաղակ յոյժ: Աղաղակ սոդոմացւոց եւ գոմորացւոց յաճախեաց: Եւ եղեւ աղաղակ մեծ: Սրտմտութիւն, եւ աղաղակ, եւ հայհոյութիւն: Ոչ սուգ, եւ ոչ աղաղակ: Տէր լո՛ւր աղօթից իմոց, եւ աղաղակ իմ առ քեզ եկեսցէ: Լուաւ աղաղակի իմում: Ել ել աղաղակ նոցա առաջի Աստուծոյ ʼի գործոյ անտի: Զի՞նչ է ձայն աղաղակին այնորիկ: Աղաղակ ʼի բանակին այլազգեաց: Լցցին տունք նոցա աղաղակաւ. եւ այլն: *Աղաղակն ցնծութեան է ծնունդ. Լմբ. պտրգ.: *Նիւթ բարկութեան աղաղակն է: Աղաղակ՝ զանիրաւ ցասումն եւ զանհանճար կռիւսն ասէ. Ոսկ. յհ.: Գէ. ես.: *Պատիւ մեռելոյն ոչ են լալօնք եւ աղաղակք. Ոսկ. յհ.: Որպէս հնչիւն անկենդան, որպէս ժամահարի, լերանց, եւ այլն. *Սոյն ինքն աղաղակ բարձրութեան գոչման: Ի մեծ ազդմանէ այսր աղաղակի. Նար. ՟Ղ՟Բ: *Յերկոցունց աղաղակէ գոչմանն (Իսրայէլի եւ լերանց). ՟Գ. Մակ. ՟Զ. 13: ԱՂԱՂԱԿ ԲԱՌՆԱԼ, կամ ԴՆԵԼ, ԱՌՆԵԼ, ՀԱՐԿԱՆԵԼ, ՏԱԼ. Տ. ԱՂԱՂԱԿԵԼ. κράζω, βοάω clamo *Գուժեա՛, եւ ʼի բասան տաջի՛ր զձայն քո, աղաղա՛կ բարձ յայնկոյս ծովուն, զաղաղա՛կ բարձէք, գոգէ՛ք: Զաղաղակ բարձեալ՝ կարդային առ Շմաւոն: Զաղաղակ բարձին: Կացի ʼի մէջ եկեղեցւոյ աղաղակ բարձեալ: Աղաղակ արասցէ վասն նոցա յաւուր յայնմիկ իբրեւ զձայն ծովու ամբոխելոյ ալեօք: Փող հարկանէին, զաղաղակ դնէին. եւ այլն: *Փողք եղեալք՝ զկռչաձայնն զաղաղակ բարձեալ: Որոյ եւ աղաղակ իսկ եդեալ՝ ասէր: Մեծաւ գոչմամբ զաղաղակ հարեալ: Ո՞վ իցէ ʼի մարդկանէ, որ ʼի տագնապել հոգւոյն՝ զաղաղակ տացէ. Ագաթ.: *Առ սաստիկ ճեպ տագնապին զաղաղակ եդեալ՝ զօգնականն խնդրեն. Գէ. ես.: *Առ հասարակ զաղաղակ հարեալք յորդագոյն գոչմամբ. Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ԱՂԱՂԱԿ" в других словарях:

  • ԱԳԱՂԱՂ — ( ) NBH 1 0002 Chronological Sequence: 8c Gallus հյ. այգ աղաղակ Տ. ԱՔԱՂԱՂ: *Ագաղաղք փետրամօրուսք. Խոր. աշխրհգ. ձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՂԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 0032 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c չ. Աղաղակ բառնալ. գոչել. կարդալ. ἁλαλάζω, κράζω, βοάω, φωνέω clamo, vociferor, vocem edo, jubilo, invoco եւն կանչել՝ կանչւըռտել. ... *Աղաղակեաց ժողովուրդն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՐԲԱՌ — ( ) NBH 1 0120 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἅφθογγος, ἅφθεγκτος voe carens, mutus Որոյ, կամ ուր չիք բարբառ կամ ձայն յօդական, ʼի բնէ կամ իւիք օրինակաւ. լեզու չունեցօղ, մունջ. ... *Անմռունչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԻ — I. ( ) NBH 1 0246 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c մ. ԱՆՏԻ εὕθεν, ἑντεῦθεν, ἑκεῖθεν inde գրի եւ ԱՆԴԻ. Յայնմ տեղւոջէ կամ կողմանէ. անկէ, անկից. ... *Անտի բաժանի: Գնաց անտի: Աստի եւ անտի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0378 Chronological Sequence: Unknown date, 12c գ. ἑφώνησις elocutio, pronunciatio Արտաբերութիւն. բարբառումն. *Ներտրամադրեալ բանն ʼի խորհեցողականին եղեալ առանց իրիք արտաձայնութեան. նիւս. բն: *Փոխեա՛ զարտաձայնութիւնն (այսինքն զբարբառդ).… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁՐԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 464 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c չ. ὐψόομαι, ἁναβαίνω altior fio, elevor, exaltor, ascendo Բարձր լինել, վերանալ, ելանել ʼի վեր, ʼի բարձունս ամբառնալ. բարձրնալ, վեր ելլալ. ... *Վերացոյց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՅԺ — (գուժի, ից. գրի եւ ԳՈՒԺ, գուժոյ. եւ այլն.) NBH 1 0571 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c գ. ԳՈՅԺ գրի եւ ԳՈՒԺ. ἁγγελία, ἁκοή եւն. nuncium (molestum), rumor, auditus եւն. Բօթ. լուր աղէտից. համբաւ չար. բան տխուր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՒԺԵՄ — (եցի.) NBH 1 0579 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c ն.չ. ԳՈՒԺԵՄ κράζω, κραυγάζω, βοάω, ἁλαλάζω clamo, exclamo, vociferor, ululo, ejulo որ եւ ԳՈՒԺԱԼ. Կոծիլ. ճչել վասն աղետից կամ գուժից. կական բառնալ. լալագին գոչել. աշխարել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱՓՈՒՐ — I. ( ) NBH 1 0802 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. κενός (լծ. հյ. սին). vacuus, inanis ἕρημοις desertus իբր Թափեալ ʼի լիութենէ. Դատարկ. ունայն. սին. ամայի. եւ Թօթափեալ յիւրոցն. անօգնական. լքեալ. եւ Անբաժ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԽՈՐ — (ոյ կամ ի.) NBH 1 0835 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 14c գ. πάταγος strepitus. Խառնաձայն աղաղակ. աղմուկ շփոթի. շառաշիւն. վայնասուն. ... *Զի՞նչ ժխորն իցէ (ʼի թատրոնս). զի՞նչ աղմուկ եւ սատանայական ամբողք. Ոսկ. մ. ՟Բ. 12 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»