ԳՈՒԲ

ԳՈՒԲ
(գբոյ, ոց, կամ գբի.) NBH 1-0578 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. (լծ. քաղդ. կուպ, կօպ). λάκκος, φρέαρ , βόθυνος puteus, cisterna, fovea, fossa Փոս խոր, կամ հոր՝ ջրալից, որ է ջրհոր. հոր. գույու. եւ Խորխորատ. վիհ. փոս. չուգուր. որպէս եւ սանս. Գու՛փա, է գուբ, եւ փոս. *Ընկեսցուք ʼի մի ʼի գբոց աստի. եւ գուբն ունայն էր, եւ ջուր ոչ գոյր ʼի նմա: Հանին զյովսէփ ʼի գբոյ անտի: Ոչ եգիտ ʼի գբի անդ: Ի գուբ հորոյն: Ի գբոյ տառապանաց: Ի գբի ներքնում: Ի գուբն առիւծուց: Ի մէջ գբին: Լցցին գուբքս: Արարէ՛ք զհեղեղատդ զայդ գուբս գուբս. եւ այլն: *Գուբ կրոյ. Ճ. ՟Ա.: *Տուաւ նմա բանալի գբոյն անդնդոց, եւ ելանէր ծուխ ʼի գբոյն. Յայտ. ՟Բ. 1: *Ընկենուն ʼի կորստեան անգտանելի գուբ (կամ գուփ). Սարկ. քհ.: *Գուփս խորինս. Մաշկ.: Իսկ Վեցօր. ը. ստէպ դնի Գուբք իբր Բջիջք, կամ խորշք խորսխի մեղուաց. յն. Քրէ՛ար, եւ սի՛րինգ, որ եւ Սրինգ: Այլ Պղատ. օրին. ՟Զ. *Ի միասին ժողովելով դրօք զջուրսն ամենեցուն առատացուցանենʼʼ. իմա՛ փողերակ. քիւնկ. յն. μεταλλεία ductus subterraneus

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԳՈՒԲ" в других словарях:

  • ԲԱՆՏ — (ի, ից.) NBH 1 437 Chronological Sequence: 6c, 7c, 8c, 10c գ. ԲԱՆՏ գրի եւ ԲԱՆԴ՝ նովին հնչմամբ. (իբր հյ. պահանդ. կամ պրս. պէնտ այսինքն կապ, կապանք.) φυλακή custodia (որ են Պահ.) carcer (լծ. գառագեղ.) εἰρκτή (արգելան.) ὁχύρωμα (ամուր), եւ այլն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՆՁԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0108 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c գ. ληνός torcular, re, rium; lacus torcularis. Ընդունարան հնձոց այսինքն կթոց խաղողոյ. Գուբ կամ աւազան, ուր խաղողն ճմլի. հնծան. ... *Պտուղ կալոյ եւ հնձանի: Ցորեան ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԻՐԱՊ — (ի, աց.) NBH 2 0825 Chronological Sequence: Early classical, 6c գ. λάκκος fovea, puteus. Հոր. ջրհոր ցամաք. գուբ. պիիր, գույու, գանլը գույու, որ է գուբ մահապարտաց. *Մինչեւ յանդրանիկ գերւոյն, որ կայր ʼի վիրապի. Ել. ՟Ժ՟Բ. 29: *Իջուցանել զնա ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0052 Chronological Sequence: Early classical, 6c հ. Տ. ԱՄԱՄ, ացի. լծ. եւ ամանել. իբր յաման ʼի ներքս լնուլ. եւ խճողել. լեցընել, կռել, տխել. ἑμβάλλω, ἑμφορέομαι injicio, repleo, infercio *Յաման մի՛ ամանայցես. Օր. ՟Ի՟Գ. 25: *Ամանալով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0129 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c ԱՆԳՏԱԿԱՆ ԱՆԳՏԱՆԵԼԻ. Տ. ԱՆԳԻՒՏ. *Ոսկի շարս անգտական. Նար. ԻԲ: *Անգտանելի հետք: Արուեստք անգտանելիք. Նար. ՟Գ. ԺԶ: *Թէպէտեւ դժուարագիւտ է, այլ ոչ ամենեւին անգտանելի. քանզի անգտանելոյն ազգակից… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳՏԱՆԵԼԻ — (լւոյ, լեաց) NBH 1 0129 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c ԱՆԳՏԱԿԱՆ ԱՆԳՏԱՆԵԼԻ. Տ. ԱՆԳԻՒՏ. *Ոսկի շարս անգտական. Նար. ԻԲ: *Անգտանելի հետք: Արուեստք անգտանելիք. Նար. ՟Գ. ԺԶ: *Թէպէտեւ դժուարագիւտ է, այլ ոչ ամենեւին անգտանելի. քանզի անգտանելոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՆԻՄ — (կայ, կի՛ր.) NBH 1 0169 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ձ. ԱՆԿԱՆԻՄ գրի եւ ԱՆԳԱՆԻՄ, գայ, գի՛ր. πίπτω , ἁποπίπτω, ἑμπίπτω եւն. cado, excido, incido եւն. Վայրաբերիլ սաստկութեամբ, իբր կր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0270 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἁφανισμός abolitio, interitus, excidium եւ φθορά, διαφθορά corruptio, decorruptio Ի բաց բարձումն յաչաց. կորուստ. սատակումն. մահ. եղծումն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԱԶԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0388 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c գ. Ընդունարան ջրոյ, իբր կոնք եւ կուր մեծ. կամ լուացարան. ջրշիղջ. նոյն ընդ թ. հաւուզ, հավզ՝ ապտան. որպէս եւ աւազան փոքր ասի՝ հավղէփ, գուռնա. իսկ յն. պէսպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԲԱՑԻ — (ցւոյ.) NBH 1 0533 Chronological Sequence: Unknown date ա. ԳԲԱՑԻ կամ ԳԲԵՑԻ. Բնակեալն ʼի գուբ (ճգնաւորն յովհաննէս): Վրք. հց. եւ ժմ. ըստ ձ: (տպ. գբնեցի:) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»