ԵԿԱՄՈՒՏ

ԵԿԱՄՈՒՏ
(մտի, ից կամ աց.) NBH 1-0650 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ.ա. προσήλυτος, ἑπήλυτος advena Եկ ոք արտաքուստ մտեալ ի թիւ բնակաց. օտարական, կամ նորահաւատ. նորեկ. սպրդեալ ոք. *Մերձենայցէ առ ձեզ եկամուտ. Ել. ՟Ժ՟Բ. 48: *Չարչարեսցէ եկամուտ զտուն նորա. Յոբ. ՟Ի. 26: *Առնել եկամուտ մի. Մտթ. ՟Ի՟Գ. 15: *Ի պաշտօնէիցն եկամտից. Գծ. ՟Ժ՟Գ. 43: *Նա է դուռն արքայութեան, որ բացաւ ամենայն եկամտաց. Մծբ. ՟Ժ՟Թ: *Եկամուտս բազումս ածելով: Զվայրենի եկամուտ ազգն. Խոր. ՟Բ. 53. 61: *Զդեռեւս եկամուտսն (ի կրօնս): Վասն եկամտիցն սըուտ եղբարցն. Բրս. հց.: *Շամրտացւոց՝ որ եկամուտքն էին հրէից. Եւս. քր. ՟Ա: *Եկամուտն՝ որ չէ ի թագաւորական տոհմէ, այն խեցին է: Բայց զեկամտիցն, եւ որք յամենայն աշխարհաց անդր հանդիպեցան, զնոցա ո՞վ կարէ բերել զհամար. Լաստ. ՟Թ. ՟Ժ՟Բ: ա. ա. ἑπίσακτος advectitius, ascititius, peregrinus, adoptivus Օտար ինչ. նորամուտ. ստացական. յաւելեալ. անբնական. *Եկամուտ ստացուածով ունէին (զգիտութիւն), եւ ոչ յանձանց գիտէին. Կիւրղ. ծն.: *Չի՛ք եկամուտ առ կատարեալ բարերարութիւնն (այսինքն յաստուած): Զուարթացուցանէ ի տրտմականացն եկամտից: Եկամուտ եղեւ անհնազանդութիւն՝ ի կամաց, եւ ո՛չ ի հարկէ. Յճխ. ՟Բ. ՟Ժ՟Ա: *Ո՛չ եթէ բնածին բարք են, այլ եկամուտս. Եզնիկ.: *Եկամուտ հարազատութեամբ մերձաւորեսցին խնամութեամբ. Խոր. ՟Գ. 5: *Զեկամտիցն ընդ բնաւորականացն: Եկամուտ ախտք, պղտորութիւնք, եւ այլն. Նար.: *Եկամուտ ունի զայն արկածք. Լմբ. ստիպ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ԵԿԱՄՈՒՏ" в других словарях:

  • ԱՅԼԸՆԿԱԼ — ( ) NBH 1 0089 Chronological Sequence: Unknown date ա. Այլուստ կամ յայլմէ ընկալեալ. եկամուտ. *Որք հեշտութեամբ վարէին՝ հանդերձ այլընկալ եւ օտար վարուք. ՃՃ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴԷՆ — ( ) NBH 1 0132 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c մ. Անդ. ʼի նմին վայրի. ʼի յիշատակեալ տեղւոջ. հոն տեղը, նոյն տեղը. ... αὑτοῦ ibi, ibidem կամ լոկ յօդիւ, ἑν τῶ եւն. *Հաճոյ թուեցաւ Շիղայի մնալ անդէն: Նստէր անդէն ʼի տան:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵԿԱՄՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0138 Chronological Sequence: 10c մ. Ոչ իբր եկամուտ, այլ՝ անդստին ʼի ներքուստ, ʼի բնէ. ինքնին. *Ի ջահէ անտի զօրութեամբ անեկամտաբար վիճակաւորեալ (իւղն). Նար. ՂԳ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0195 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. ὐπόστασις hypostasis, subsistentia, persona Անձն. դէմ. ինքնութիւն. *Մկրտէ՝ զերիս երանական անձնաւորութիւնս գոչելով. Դիոն. եկեղ. ՟Բ. եւ ՟Է: *Փոխանակ մի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԿԱԾ — (ի, ից.) NBH 1 0362 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. βολή jactus, ictus, plaga, casus Արկումն, ձգումն. որպէս պատահար. հարուած. չար դիպուած. փորձանք. դարանակալութիւն թշնամեաց. վնաս. վիշտ. ... *Շարժմունք, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱՔՈՒՍՏ — ( ) NBH 1 0381 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c մ. ἕξωθεν extrinsecus, extra, exterius, foris Ի դրուստ. յարտաքին կողմանէ՝ վայրէ. որ ասի եւ ԱՐՏԱՔՈՅ. դրսէն, դրսըւանց. ... *Արտաքուստ ժառանգեաց զիս սուր, որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱՄՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 411 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c գ. πολυσαρκία corpulentia, obesitas Թանձրամսութիւն. գիրութիւն. պարարտութիւն. եւ Միս բազում. լեցունութիւն, մսոտ ըլլալը. ... *Ջրգողեալք ʼի կարծիս բազմասութեան են: Մարմնոյ բազմամսութեամբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆԱԿԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 496 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ա. μόνημος permanens, φυσικώτερος, ὀ κατὰ φύσιν naturalis, naturae consonus Որպէս Բնակ կամ բունեալ եւ բնակեալ հաստատութեամբ. մնացական. եւ Բնիկ. բնաւորական. բնական.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0571 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ὔπαρξις existentia, subsistentia եւ σύστασις constitutio Գոլն իրօք ʼի բնութեան իրաց. կալն. գտանիլն. իսկ զեղականաց ասի նաեւ իբր Գոյացումն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՐՈՒՍՏ — ( ) NBH 1 0645 Chronological Sequence: Unknown date, 12c մ.ա. Ի ԴՐՈՒՍՏ. θύραθεν foris, forinsecus Առեալ ի ձայնէս Դուրք, ի դուրս. Արտաքուստ (քան զդուրս). ռմկ. դրսէն. տըշարտան *Ի դրուստ եկն իբրեւ զգող, եւ էառ. Մխ. դտ.: *Ոչ ի դրուստ մեզ վկայս: Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»