ԵՐԳ

ԵՐԳ
(ոյ, ոց.) NBH 1-0672 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c, 13c գ. ᾇσμα, ᾡδή, ὔμνος canticum, cantus, cantilena, ode, hymnus Նուագ ձայնի. բան երաժշտական. օրհնաբանութիւն. գովեստ. շարական. տաղ. ... *Զարթի՛ր զարթիր, խօսեա՛ց երգովք. Դատ. ՟Ե. 12: *Նկուն լիցին դստերք երգոց. Ժող. ՟Ժ՟Բ. 4: Օրհնէին զերգս եւ զսաղմոսս դաւթի». այսինքն յերգս կամ երգովք եւ այլն. Նեեմ. ՟Ժ՟Բ. 36: *Երգ երգոց». որ եւ Օրհնութիւն օրհնութեանց. Երգ ՟Ա. 1: *Ի մեծ յերգին մովսէսի. Բրս. գորդ.: *Դատարկ է երգ լեզուի առանց իմաստից մտացն. Վրք. հց. ՟Բ: *Յոյժ զօրաւոր է երաժշտական երգ՝ զզօրութիւն հոգւոյ յեղաշրջեալ ըստ ձայնին. Լմբ. սղ.: *Երգս առեալ պարեն ընդ մարդկան զերգս հոգեւորս. Շար.: Մերթ որպէս Երգ նուագարանօք, որ եւ ըստ յն. սաղմոսարան. ψαλτήριον psalterium *Յովբաղ ... եցոյց զերգս եւ զքնարս. Ծն. ՟Դ. 21: *Եւ ձայն երգոց մի՛ եւս լուիցի ի քեզ: Եւ դու լինիցիս նոցա իբրեւ զձայն երգոյ քաղցրաբարբառ յօրինելոյ. Եզեկ. ՟Ի՟Զ. 13: ՟Լ՟Գ. 32: ՅԵՐԳ ԱՐԿԱՆԵԼ. Վարել զբանս կամ զլեզու ի կարգ երգոց. *Զօրհնութիւնս յերգ արկեալ նուագէ: Զլեզուս մեր յերգ արկեալ՝ ասացուք. Ճ. ՟Գ.: մԱՆԱՒԱՆԴ՝ κωμῳδέω mordacibus dictis incesso Խաղ առնել կատակերգութեամբ հենգնել. եւ Աւաղել, խաղ հանել, խաղ կանչել. ... *Յերգ արկանեն, այպանեն, ծաղր առնեն. Ոսկ. մ. ՟Ա. 23: *Լեզու ունիս, ո՛չ զի զայլս յերգ արկանիցես, այլ զի զաստուծոյ գոհացօղ լինիցիս. Ոսկ. եփես.: *Յերգ արկեալ հեգնեաց (յն. մի բառ) զերկրպագութիւն կռապաշտիցն. Ոսկ. ես.: *Յերգ արկեալ այպանէ զխորհրդական բանսն. Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Զ: *Զանզգայութիւնս կռոցն յերգ արկեալ հենգնէ. Գէ. ես.: *Եւ զնա արկցեն յերգ, եւ ասասցեն, վա՛յ եւ այլն. Ամբ. ՟Բ. 6. յն. առաջարկութիւն ի պատմութիւն կամ ի ճառ նորա: *Զյանցիցն յաճախութիւն ողորմելի ձայնիւ յերգ արկի. Նար. ՟Ի՟Զ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ԵՐԳ" в других словарях:

  • ԽՆՁՈՐ — (ոյ, ոց կամ ի, ից.) NBH 1 0955 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c, 11c, 13c գ. ԽՆՁՈՐ կամ ԽՆԾՈՐ. μῆλον malum, pomum. Պտուղ գեղեցիկ՝ սովորական ընդ ամենայն տեղիս հասարակօրէն բոլորշի, դեղին եւ կարմիր, անուշահամ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԱՆԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0242 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c, 10c ա. ἁφόρητος importabilis Զոր չկարէ ոք տանել. իբր Անբառնալի առ ծանրութեան. *Անուրս ծանունս եւ անտանելիս. Նար. ՟Ի: Կամ intolerabilis, molestus Անբերելի, այսինքն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇՏԵԱՅ — (տէի, ից.) NBH 1 0265 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c գ. ԱՇՏԵԱՅ որ եւ ԱՇՏԷ, ի, ից. ասի եւ ԱՇՏԷՆ, իբր ռմկ.(լծ. լտ. հա՛սդա, թ. խըշտ) βολίς, δοράτιον hasta, hastile, jaculum Նիզակ. արդն. տէգ. գեղարդն փոքր ձգելի ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇՏԷ — (ի, ից.) NBH 1 0265 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c գ. ԱՇՏԵԱՅ որ եւ ԱՇՏԷ, ի, ից. ասի եւ ԱՇՏԷՆ, իբր ռմկ. Նիզակ. արդն. տէգ. գեղարդն փոքր ձգելի ʼի բացեայ. *Ամենայն աշտեայք զօրաւորաց (կամ նետք սպառազինաց). Երգ. ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇՏԷՆ — ( ) NBH 1 0265 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c գ. ԱՇՏԵԱՅ որ եւ ԱՇՏԷ, ի, ից. ասի եւ ԱՇՏԷՆ, իբր ռմկ. Նիզակ. արդն. տէգ. գեղարդն փոքր ձգելի ʼի բացեայ. *Ամենայն աշտեայք զօրաւորաց (կամ նետք սպառազինաց). Երգ. ՟Դ. 4:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՆՈՒՄ — (առի, ա՛ռ.) NBH 1 0309 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c ն. λαμβάνω accipio, sumo եւն. Արմատն է Առ, այսինքն առումն: Ըմբռնել եւ ունել (որպէս թէ առնաբար). յինքն ձգել ձեռամբ. ընդունել. յափն բառնալ ձեռօք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿՆ — (կան, կամբ. երկունք, կանց, ամբք.) NBH 1 0695 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c, 13c գ. ԵՐԿՆ ԵՐԿՈՒՆՔ. ὡδίν, ὡδύνη dolor parturientis, anxietas Ճիգն եւ ցաւ ծննդականի, որպէս ծայրագոյնն յերկս աարժանելիս. տղաբերքի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿՈՒՈՐԻ — (րւոյ, րիք, րեաց.) NBH 1 0699 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c Նոյն ընդ վ. (=ԵՐԿՈՒՈՐԵԱԿ) ըստ ամենայն առման. δίδυμοι gemelli ... *Եղբարք, որ կոչեցան երկուորիք, անտիոքոս եւ փիղիպոս. Եւս. քր. ՟Ա: *Իբրեւ զուլս երկուորիս այծեման. Երգ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱԿՈՅԿ — (կուկի, կաց կամ կով. կոյկք, կուկաց. կամ կոյք. կոյս.) NBH 1 0793 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ὐδρία hydria, vas aquarium. պ. թէկիուք. Անօթ մեծ՝ ջրոյ կամ գինւոյ. սափոր. կուժ. խառնարան. եւ Ըմպանակ. սկահ. փարչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԵԼԱՊԱՏԱԿ — (տակի, տակաց, կամ տկի, տկաց.) NBH 1 0938 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 11c գ. μήνιγξ meninx, membrana cerebrum foris tegens ἑγκέφαλος cerebrum παρεγκεφαλίς cerebellum, pars cerebri durior et siccior. Թաղանթ կամ միզն պատօղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»