ԶՐՈՅՑ

ԶՐՈՅՑ
(զրուցի կամ ցոյ. ԶՐՈՅՑՔ, զրուցաց.) NBH 1-0753 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c, 14c գ. διήγημα, λάλημα , λόγος, ῤῆμα historia, narratio, verbum, sermo եւն. Ասացուած ծերոց առաջնոց, կամ հասարակաց. վէպ. պատմութիւն. ճառ. խօսք. առակ. խօսակցութիւն. եւ Համբաւ. լուր. ... *Եղիցիս յառակ եւ ʼի ցոյց եւ ʼի զրոյց. Օր. ՟Ի՟Ը. 37: *Եւ տունդ բարձրացեալ՝ ʼի զրոյցս (եղիցի). ՟Գ. Թագ. ՟Թ. 8: *Բե՛ր ինձ զրոյց. Ծն. ՟Լ՟Է. 14: *Զրո՛յց արարէք. Զաք. ՟Ժ՟Ա. 12: *Եւ ել զրոյցս այս ընդ ամենայն հրէաստան վասն նորա. Ղկ. ՟Է. 17: *Երթային միամտութեամբ, եւ ոչ գիտէին ամենեւին զզրոյցսն. ՟Բ. Թագ. ՟Ժ՟Ե: *Ընդ հանճարեղս եղիցի զրոյց քո. Սիր. ՟Թ. 23: *Ջրհեղեղին զրոյցք՝ որ ʼի նոցանէ յիշին. Եւս. քր. ՟Ա: *Այժմ առ մեզ գտանին անբաւ զրուցաց մատեանք: Զրոյցս անգիրս: Զմնացեալն ʼի զրուցացս ուսուցանէ քեզ Ագաթանգեղոս: Զրուցով խրոխտալոյն Արշակայ. Խոր.: *Զրոյց ետ զգերել տապանակին. Եփր. թագ.: *Այնպէ՞ս իցէ, որպէս դու զրոյց տաս. Ճ. ՟Ա.: *Ոչ ոք զրոյց եբեր. Մաշկ.: *Զխայտառակսւիսն առնել իմն զրուցի. Ոսկիփոր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԶՐՈՅՑ" в других словарях:

  • ԱՌԱՍՊԵԼ — (ի, աց. (կամ լիք,) լեաց.) NBH 1 0292 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. (ʼի բայէս Առասել, եւ ʼի մասնկանէս պել. որպէս ի լտ. ֆա՛ռի, ուստի կազմի ֆապէլլա, ֆա՛պուլա լծ. ընդ յն. վա՛լլօ, վլի՛մա արկանել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՕՍՔ — (սից, սիւք.) NBH 1 0998 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 14c գ. ԽՕՍՔ λάλημα, λαλιά loquela λόγος , ὀμιλία verbum, sermo, homilia, conversatio μελέτη meditatio, declamatio φθόγγη, γος vox եւն. որ եւ ԽՕՍ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆԿՆ — ( ) NBH 1 437 Chronological Sequence: Early classical, 14c ԲԱՆԿՆ կամ ԲԱՆԳՆ, բանկունք. (որ եւ է յոքն. բառիս Բանիկ.) διήγημα narratio Անպիտան բան. զրոյց անբարի. առասպել. ստայօդ պատմութիւն. *Ծաղիկ, եւ երազ, եւ բանգն, եւ առասպելք. Ոսկ. եբր. ՟Թ: *Պարտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՄ — I. (եկի, եկ, եկայք, եկեալ, գալ.) NBH 1 0525 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c, 14c չ. ἤκω, ἕρχομαι, βαίνω, πάρειμι Venio, adsum, adeo եւ այլն. Եկաւորել. փոխիլ անտի այսր, ʼի հեռաւոր վայրէ ʼի մօտաւորն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՑՈՓԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0918 Chronological Sequence: 10c գ. Ցոփ բան. շաղփաղփութիւն. մեծաբանութիւն. եւ Անարժան զրոյց. յն. ὀμιλία . զրոյց. ճառատանք. *Զշատախօսութիւն. Պտմ. աղեքս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱԾ — (ի, ից, կամ ոյ, ոց.) NBH 1 0282 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 13c գ. λῆμμα lemma, sumtum, propositio, apophthegma Առեալ ʼի մէջ բան ինչ. որպէս առակ, վճիռ, զրոյց հասարակաց իբրեւ սկիզբն ըստ ինքեան ծանուցեալ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0283 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c գ. παραβολή, πρόβλημα parabola, similitudo, proverbium, adagium Առած նմանաբանական, կամ այլաբանական. բան ինչ ʼի մէջ առեալ ʼի նշանակել զայլ ինչ. խորհրդաւոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱԿԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0284 Chronological Sequence: 12c գ. Առակ արկանելն, եւ իլն. առակ եւ զրոյց լինել ʼի բերանս ամենեցուն. խայտառակութիւն. *(Գինին) զարդարն զղովտ առակարկութիւն ամենեցուն առաջի կացոյց. Սարգ. ՟գ. յհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱԿԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0284 Chronological Sequence: 5c, 6c, 9c, 10c, 11c ա. παραβολικός, αἱνιγματώδης parabolicus, aenigmaticus Առակական. ուր կայցէ առակ կամ օրինակ ինչ. խորհրդաւոր: նմանաբանական. այլաբանական. *Ի ձեռն առակաւոր նշանացս այսոցիկ յայտնութիւնք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԱՉ — (ոյ, ով, կամ ի, աւ, իւ) NBH 1 0391 Chronological Sequence: 6c, 7c, 14c գ. ԱՒԱՉ կամ ԱՒԱՋ. Ձայն, հնչիւն, մանաւանդ եղանակաւ որպէս երգ, քաղցրաձայնութիւն. մրմունջ. (նոյն բառ է տճկ. ավազ, ավազի, հավա, եւ լտ. վոօքս, իտ. վոչէ. սանս. վաչա:) ձան ... *Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»