ԱՅԴՊԻՍԻ

ԱՅԴՊԻՍԻ
(սւոյ, սեաց.) NBH 1-0081 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c ա. τοιοῦτος talis, eiusmodi Որ ոք կամ որ ինչ է այդպէս. այդմ նման. դոյնպիսի. ատանկ, ատանկը, ատոր նմանը. ... *Այդպիսեացդ է արքայութիւն երկնից, կամ Աստուծոյ: Բա՛րձ յերկրէ զայդպիսիդ, զի չէ՛ պարտ այդպիսւոյդ կեալ: Թողուլ զայդպիսի կին: Լուայ այդպիսի ինչ բազում. եւ այլն: *Ընդէ՞ր այդպիսեաւ վարես զիս ջերմութեամբ. Խոր. ՟Գ. 34: *Այդպիսում հանդիպեցան անուանց. Անյաղթ պորփ.: *Ի բա՛ց լերուք յայդպիսեաց ոչխարազգեստ գայլոց. Շ. թղթ.: *Եղեալ այդպիսիդ (այս ինքն Որդիդ Աստուծոյ) մարդ յաղագս մերոյ փրկութեան. Պտրգ.: մ. Մերթ իբր մ. այդպէս. *Մարդկային բժշկութիւնն՝ այդպիսի գիտէ քամահել զամենայնիւ. Եղիշ. ՟Ը: *Եթէ այդպիսի իցէ՝ ասեն, փորձելոյ վասն հաստատեալ է զնա Աստուծոյ. Եզնիկ.: Ո՛Վ ԱՅԴՊԻՍԻԴ, Ո՛Վ ԱՅԴՊԻՍԻՔԴ. Ըստ յն. ո՛վ այդ, ո՛վ այդոքիկ. իբր ո՛վ դու, ո՛վ դուք. ո՛ արք. ո՛վ խելացի կամ անխելք. ... ὧ οugr-SmCi;τος, ὧ οugr-SmCi;τοι vir bone! o viri, boni viri! *Զի՞նչ գործես, ո՛վ այդպիսիդ. իջուցանես ʼի յերկիր զյոյսն մեր: Ուստի՞ դուք, ո՛վ այդպիսիքդ, եւ մեծին եւ փոքուն զքանակն ʼի վերայ բերէք: Ասացէ՛ք մեզ ո՛վ այդպիսիքդ: Ասա՛ ինձ, ո՛վ այդպիսիդ. Կիւրղ. պրպմ. ԼԷ: եւ գնձ. ՟Ժ՟Ա. ԻԹ: *Ո՛չ ամենեցուն, ո՛վ այդպիսիքդ, է յաղագս Աստուծոյ իմաստասիրել. Առ որս. ՟Ա:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ԱՅԴՊԻՍԻ" в других словарях:

  • ԿՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 1133 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ն. φέρω, φορέω, αἵρω, βαστάζω gero, gesto, porto, tollo, fero. (ʼի բառէս Կիր, զոյգ ընդ կուռն. կռնակ. Լծ. եւ լտ. ճէ՛ռօ, եւ արաբ. Ճէրր.) Ըստանձնել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՃԱՏԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0042 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ձ. Զառամիլ. ցնորիլ. զառանցել. ցնդիլ. յիմարիլ. մոլիլ. եւ աղճատաբանել. ... *Մարգոյ աղճատելոյʼʼ. յն. զառանցելոյ, կամ յետին ծերոյ. Սիր. ՟Խ՟Ա. 4: *Աղճատեալ չարիմաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱՐՇՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0055 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c գ. ԱՄԲԱՐՇՏՈՒԹԻՒՆ կամ ԱՄՊԱՐՇՏՈՒԹԻՒՆ. Չարութիւն ամբարշտաց. անօրէնութիւն. աստուածընդդէմ մոլորութիւն բանից եւ գործոց. ἁσέβια, δυσσέβημα impietas ... *Առհասարակ ատելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԴ — (այդր կամ այդորիյ, այդմ, յայդմանէ կամ յայդմ, այդու կամ այդուիկ. այդք կամ այդոքիկ, այդց կամ այդոցիկ. յայդցանէ կամ յայդոցիկ կամ յայդց, այդոքիւք. գեր. ցուց.) NBH 1 0080 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c դեր. ցուց. ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԴԳՈՒՆԱԿ — ( ) NBH 1 0080 Chronological Sequence: 6c Տ. ԱՅԴՊԻՍԻ. *Զձերումդ գեղեցիկ դատաւորութեանց յայդգունակ առնուլ մարդկանէ (այս ինքն յայդպիսի մարդկանէ առնուլ) հատուցման վրէժ. Պիտ. ՟Դ. 3 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԴՉԱՓ — ( ) NBH 1 0080 Chronological Sequence: Early classical ա.մ. Ա՛ՅԴՉԱՓ. τοσοῦτος, τοσούτῳ tantus, tanto Այդքան. այդու չափով կամ աստիճանաւ. այդպիսի, եւ այդպէս. ատչափ. ... *Այլ այն զի՞նչ է առ այդչափ մարդիկդ. Յհ. ՟Զ. 9: *Պատմեսջի՛ր զայդչափ մեծութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԴՊԷՍ — ( ) NBH 1 0080 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c մ. Ա՛ՅԴՊԷՍ. Այդու օրինակաւ. ըստ այդմ օրինակի. ատանկ. ... οὔτως ita, sic *Ա՞յդպէս պատասխանի տաս քահանայապետիդ: Թէ արդարեւ այդ ա՞յդպէս իցէ: Միաբանեցին եւ հրէայքն, ասեն, այդ այդպէս է: Ո՛չ այդպէս,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՈԳԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0188 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c չ. Ազատ լինել ʼի հոգոց, յապահովիլ. անկասկած, կամ անփոյթ, եւ կամ անտես մնալ. ... *Յամենայն այդպիսի կասկածանաց անհոգացեալ լինի թագաւորութիւնս մեր: Յանկասկած տեղի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՇԷՆ — (շինի.) NBH 1 0214 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. ἁοίκητος inhabitabilis, inhabitatus Ուր չիք շէնք. աւերակ. անբնակ. ամայի. վերան. խարապ. *Բլուր հողոյ անշէն յաւիտեան: Անշէն լիցի տուն նորա: Ի տունս անշէնս: Անապատ անշէն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»