ԱՅԴ

ԱՅԴ
(այդր կամ այդորիյ, այդմ, յայդմանէ կամ յայդմ, այդու կամ այդուիկ. այդք կամ այդոքիկ, այդց կամ այդոցիկ. յայդցանէ կամ յայդոցիկ կամ յայդց, այդոքիւք. գեր. ցուց.) NBH 1-0080 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c դեր. ցուց. ա. Միջինն ընդ այս մօտաւոր, եւ ընդ այն հեռաւոր. ատ, ատի, ատիկակ. ... Ի յն. եւ լտ. չի՛ք այս որոշումն, այլ դնի՝ այս οugr-SmCi;τος, αὔτη, τούτο hic haec hoc. *Վասն այդր բանի: Վասն այդորիկ: Յետ այդց բանից: Ոսկերքդ այդոքիկ. ոսկերացդ այդոցիկ. ցոսկերսդ ցայդոսիկ: Յարանցդ յայդցանէ: Ի մասինդ յայդմիկ: Ի կարգի այդց պարծանաց. եւ այլն: Յայլ լեզուս բացատրի երբեմն ոյժ դերանուանս՝ իբր այդպիսի, կամ այդչափ. ատանկ, ատչափ մենծ. ... *Ոչ ոք կարէ զայդ նշանս առնել: Մինչեւ ցե՞րբ խօսիցիս զայդ: Զի՞նչ է չարութիւնդ այդ: Զբարիսդ զայդոսիկ. եւ այլն: Հոլովք ինչ դուն ուրեք գտեալք. *Եւ արդ այդիւ ժառանգիցէք զերկիրն. Եզեկ. ԼԳ. 26: *Ոչ այդիւ պղծի մարդ: Եթէ այդիւ ազատիմ. ՃՃ.: *Այդիւ արասցես եօթներեակ. Սարկ. տոմ.: *Այդւ. այդըւ" այս ինքն այդու կամ այդիւ. Եփր. ՟բ. կոր.: (գտանի եւ այդով. իբր ռմկ. ատով:) *Յաղագս այդոց (ռմկ. ատոնց) գոհացի՛ր. Բրս. յուդիտ.: Բայց չէ՛ անսովոր՝ ասելն. *Յանօգուտ երթիցդ յայդոցիկ. Փարպ. (որպէս լինի եւ յայդոցիկ երթիցդ): ԴՈՅՆ ԱՅԴ. Տե՛ս ԴՈՅՆ: Յունական է ոճ. *Այլ դուք զրկէք եւ նեղէք. եւ այդ՝ զեղբարս եւս. ՟Ա. Կոր. ՟Զ. 8. յն. καὶ ταῦτα et hoc, կամ haec ատ ալ օտա այս ինքն որ առաւել անբերելի կամ անկարծելին է: Այլ հայկաբան է ասելն. *Այդ՝ զի տեսերդ զիս, եւ հաւատացեր. Յհ. Ի. 29. յն. լոկ, զի. այս ինքն չէ՛ ինչ մեծ այդ, իբր զի ... եւ այլն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ԱՅԴ" в других словарях:

  • Церковь Святого Вардана (Казах) — церковь Церковь Святого Вардана арм. Սուրբ Վարդան եկեղեցի …   Википедия

  • ԱՅԴՊԷՍ — ( ) NBH 1 0080 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c մ. Ա՛ՅԴՊԷՍ. Այդու օրինակաւ. ըստ այդմ օրինակի. ատանկ. ... οὔτως ita, sic *Ա՞յդպէս պատասխանի տաս քահանայապետիդ: Թէ արդարեւ այդ ա՞յդպէս իցէ: Միաբանեցին եւ հրէայքն, ասեն, այդ այդպէս է: Ո՛չ այդպէս,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԼԱՆԵՄ — (ելի, ելեր, ել, ե՛լ. (գտանի եւ ձ. ելայ, ար, աւ. ուստի ռմկ. էլլել, էլլալ .)) NBH 1 0649 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c չ. ἑξέρχομαι, ἑκβαίνω exeo, egredior ... եւն. Ի դուրս գալ, ներքուստ արտաքս. գնալ այլուր ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՄ — (ես, է, էի, իցեմ, ել, ելոյ, ելով, եալ, ելոյ.) NBH 1 0657 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c εἵμι, εἷναι sum, esse (տե՛ս եւ Եղանիմ, Լինիմ, որք լնուն զայլ եւս ժամանակս չէզոքաբար): Էական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԻՏՈՅ — ( ) NBH 2 0651 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 11c, 13c ա. (ʼի սեռական է բառիս Պէտ). δέον, χρήσιμος, ἑπίκαιρος , ἑπιβάλλω necessarius, utilis, opportunus, debitus, a, um. կամ բայիւ χρῄζω, χράομαι, χρείαν ἕχω …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Demonstrative — In linguistics, demonstratives are deictic words (they depend on an external frame of reference) that indicate which entities a speaker refers to and distinguishes those entities from others. Demonstratives are employed for spatial deixis (using… …   Wikipedia

  • Церковь Святого Карапета (Гандзани) — У этого термина существуют и другие значения, см. Церковь Святого Карапета. Церковь Церковь Святого Карапета Գանձայի Սուրբ Կարապետ եկեղեցի …   Википедия

  • ԱԶՆԻՒ — (նուի, նուաց կամ, նուից.) NBH 1 0010 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c ա. εὑγενής, ἁγαθός, καλός , generosus, nobilis, bonus, probus Որ է ʼի լաւ ազնէ. ազնուատոհմ. պատուաւոր. քաջազարմ. լաւ ազգէ. էզրէֆ, շէլէպի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏ — (ի, ից.) NBH 1 0017 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. πάθος passio, affectus Կիրք մարդոյ՝ ներքին եւ արտաքին. որ ինչ կրի ʼի մարդն ըստ հոգւոյ եւ ըստ մարմնոյ. շարժմունք սրտի. բերումն. ազդ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԾ — I. ( ) NBH 1 0019 Chronological Sequence: Unknown date իբր մջ. Ա՛Ծ. հրամայականն բայիս ածել. որ եւ բե՛ր, աղէ՛. յն. ա՛ղէ, ֆե՛ռէ ἅγε, φέρε age, agedum, eja ... *Մատ հրամանոյն (մակբայ). աղէ՛, թո՛ղ, ա՛ծ, ե՛կ, բե՛ր: II. ԱԾ ( ) NBH 1 0020 Chronological… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»