ԱՅԴՊԷՍ

ԱՅԴՊԷՍ
(-) NBH 1-0080 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c մ. Ա՛ՅԴՊԷՍ. Այդու օրինակաւ. ըստ այդմ օրինակի. ատանկ. ... οὔτως ita, sic *Ա՞յդպէս պատասխանի տաս քահանայապետիդ: Թէ արդարեւ այդ ա՞յդպէս իցէ: Միաբանեցին եւ հրէայքն, ասեն, այդ այդպէս է: Ո՛չ այդպէս, այլ ծիծաղեցար. եւ այլն: *Մեր այդպէս հասեալ է ʼի վերայ բնութեանդ դորա: Եւ ամենայն որ ոչ այդպէս է, ʼի նա չարին արարած խառնեալ է. Եղիշ. ՟Ը. ՟Բ: Այդպէս տակաւին ընդ միմեանս դատէին. Յհ. կթ.: *Ընդէ՞ր ա՛յդպէս դաստիարակես. Պիտ.: *Ա՞յդպէս ուսար ʼի տեառնէն քումմէ, ա՞յդպէս վարդապետեաց. Լմբ. ատ.: Ա՛ՅԴՊԷՍ Է. Որպէս ʼի մեզ՝ նոյնպէս եւ յայլ լեզուս, բացատրի երբեմն իբրու այո՛, եւ երբեմն իբրու՝ այդպիսի. յա՛յտ է յեդելոց օրինակացդ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ԱՅԴՊԷՍ" в других словарях:

  • ԱՄԷՆ — I. (ամենի, ից) NBH 1 0069 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. Նոյն ընդ համայն, եւ ամենայն, որ յերկուց անտի ծագէ. πᾶς omnis, quvis, universus, ὄλος, ὀλόκληρος totus ամմէն, բոլոր. ... *Ամէն ամենազան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԴՊԻՍԻ — (սւոյ, սեաց.) NBH 1 0081 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c ա. τοιοῦτος talis, eiusmodi Որ ոք կամ որ ինչ է այդպէս. այդմ նման. դոյնպիսի. ատանկ, ատանկը, ատոր նմանը. ... *Այդպիսեացդ է արքայութիւն երկնից, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱԹԱՐՑ — (ի.) NBH 1 0268 Chronological Sequence: Unknown date, 13c, 14c գ. ἁπόστροφος apostrophus, aversio Ոմանք կամեցան իմանալ որպէս հյ. Այբադարձ, կամ ապ ա՛ դարձ, կամ թարց Այբի, (այսինքն դարձուած՝ ուր չկայցէ տառդ ՟Ա.) այլ ըստ յունին է Ապադարձ, իմա՛… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԹՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0778 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 14c ն.չ. δειπνέω coeno Յընթրիս բազմիլ, եւ Ուտել զընթրիս. *պատրաստեա՛ զի՛նչ ընթրելոց իցեմ. Ղկ. ՟Ժ՟Է. 8: *Ի Բեթանիա յընթրելն իւրում մի ʼի բազմականացն էր Ղազարոս. Սհկ. կթ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՏՈՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 1117 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c ն. κόπτω, κατακόπτω, συγκόπτω , ἑκκόπτω, καταφράζω, ἁποκτείνω եւն. caedo, caesus; concido, decido, exscindo, contero, dependo, occido եւն. Կոտոր կոտոր առնել սրով …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶՆԻՒ — (նուի, նուաց կամ, նուից.) NBH 1 0010 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c ա. εὑγενής, ἁγαθός, καλός , generosus, nobilis, bonus, probus Որ է ʼի լաւ ազնէ. ազնուատոհմ. պատուաւոր. քաջազարմ. լաւ ազգէ. էզրէֆ, շէլէպի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆՈՒՆԻՄ — (ակնկալայ.) NBH 1 0027 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c հ. προσδέχομαι, προσδοκάω, ἑνδέχομαι , ἁναμένω, προσμένω expecto, exspecto Ուղղել զաչս յուսով ակնկալութեան եւ ընդունելութեան բարւոյ. սպասեալ մնալ՝ բարւոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԳՈՒՆ — ( ) NBH 1 0080 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ա. Առաւօտին. առաւօտեան. πρωινός matutinus Ուստի ԶԱՅԳՈՒՆՆ՝ τὸ πρωινόν ըստ ոմանց է (իբր անուն), զառաւօտու որսն. եւ ըստ ոմանց (իբր մ.), ընդ առաւօտն. *Զայգունն դեռեւս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԴԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0080 Chronological Sequence: 5c Տ. ԱՅԴՊԷՍ. Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԴՉԱՓ — ( ) NBH 1 0080 Chronological Sequence: Early classical ա.մ. Ա՛ՅԴՉԱՓ. τοσοῦτος, τοσούτῳ tantus, tanto Այդքան. այդու չափով կամ աստիճանաւ. այդպիսի, եւ այդպէս. ատչափ. ... *Այլ այն զի՞նչ է առ այդչափ մարդիկդ. Յհ. ՟Զ. 9: *Պատմեսջի՛ր զայդչափ մեծութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»