ԺՈՂՈՎԱՐԱՆ

ԺՈՂՈՎԱՐԱՆ
(ի, աց.) NBH 1-0836 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c գ. ԺՈՂՈՎԱՐԱՆ συναγωγή, συναγώγιον, καταγώγιον collectio, diversorium δικαστήριον tribunal. որ եւ ԺՈՂՈՎԱՆՈՑ. Ժողովետեղ. հանդիսարան. տուն ատենի. խորհրդարան. օդեւան. *Միաբան գայցեն ʼի ժողովարանն. Ճ. ՟Ժ.: *Երկիրս է արտաքսելոյն տեղի, տրտմութեանն հաւաքարան, եւ մահու պատուհասի ժողովարան. ՃՃ.: *Խորհրդածուքն եկեղեցացուցիչքն ʼի ժողովարանն. Արիստ. աշխ.: *Ի խորհրդարանս եւ ʼի ժողովարանս. Փիլ. իմաստն.: Կամ Օթեւան երկնից. բնակարան վերին, յարկք արքայութեան. *Ժողովարան միաբանութեան արքայութեան երկնից. Ագաթ.: *Ցնծացեալ բերկրի սիոն՝ վերինն ժողովարան, միաբանությամբ ընդունել յարկսն յաւիտենից. Շար.: *Զի յերկինս ստասցուք փոքր ինչ ժողովարան, հոգ ոչ առնեմք. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 10: ԺՈՂՈՎԱՐԱՆ. որպէս Եկեղեցի. տուն աղօթից հաւատացելոց. ἑκκλησία ecclesia. ժամ. ... *Քրիստոսի բիակարան. , սրբոց ժողովարան. Տօնակ. որ եւ հայի ʼի խորհուրդ վերին եկեղեցւոյ: *Եկեղեցիք բարեպաշտաց՝ տաճարք աղօթից եւ խնդրուածոց, եւ ժողովարանք՝ որոց առ աստուած մերձենալ կամիցին. Յհ. իմ. պաւլ.: *Եկեղեցին յեբրայեցւոցն ʼի մերս ժողովուրդ թարգսանի. ըստ նմին անուան կոչի եւ ժողովարան. Շ. թղթ.: *Ի տունս բարեկամաց սիրով ընթանամք այլասեռքս քրիստոնեայք. եւ ʼի տունս աստուծոյ՝ ժողովարանս այլ եւ այլ ազգաց մի քրիստոնէից՝ դժուարաւ. Լմբ. ատ.: ԺՈՂՈՎԱՐԱՆ. Ժողովրդանոց հրէից. συναγωγή synagoga *յամենայն տեղիս ժողովարանս շինեցին ոչ վասն զոհից, այլ՝ միայն աղօթս մատուցանել. Իգն.: Եւս եւ Մզկիթ այլազգեաց. թ. Ճամի (որպէս տեղի գումարման). *Աղօթից ժողովարան. . . ճեմարան այլազգեաց. Ուռհ.: ԺՈՂՈՎԱՐԱՆ. Սեպհական ժողովուրդ Աստուծոյ. հին եւ նոր եկեղեցի. *Զայսոսիկ միշտ խոստովանին երկուց ժողովարան. Սհկ. կթ.: *Էշն յանաքուր կենդանեաց, որ է հրէից ժողովարանն: Յաւանակ առ նմինզհեթանոսաց ժողովարանն ասէ. Մամբր.: *Պահանջէ մարգերէիւն հոգին սուրբ հնոյ ժողովարանին, եւայլն. Շ. բարձր.: *Զոր եւ մերս ժողովարան խոստովանի. Լմբ. սղ.: ԺՈՂՈՎԱՐԱՆ. որպէս Եկղեսիաստէս. այսինքն ժողովօղ. հաւաքօղ. *Խաչն՝ մանկանց դաստիարակ, ծերոց ժողովարան. Անյաղթ բարձր.: *Ինքն է օրենսդիր եւ ժողովարան սրբոց. եւ պսակիչ նահատակաց. Ճ. ՟Բ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԺՈՂՈՎԱՐԱՆ" в других словарях:

  • ԱՏԵԱՆ — (ատենի, ից.) NBH 1 0334 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c գ. Տեղի կամ ժողովարան դատաստանի. բեմ. հրապարակ. դատաստան. եւ Նոյն ինքն ժողովն դատողաց. բազմութիւն ժողովելոց. ... Որպէս յն. κριτήριον tribunal եւ judicium… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԿԵՂԵՑԻ — (ցւոյ, ցեաց.) NBH 1 0651 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c գ. ἑκκλησία ecclesia, congregatio, coetus evocatus, concio Բառ յն. էգգլիսիա. (որ եւ ըստ եբր. քահալ.) ըստ ձայնին՝ արտակոչութիւն. հրաւէր ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՒԱՔԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0078 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c գ. Տեղի հաւաքման. ժողովարան. ընդունարան. *(Երկիր) աքսորելոյն տեղի, տրտմութեան հաւաքարան, եւ մահու պատուհասի ժողովարան. Թէոփիլ. ծն.: *Կենդանեացն հաւաքարան (տապան նոյի). Նար. մծբ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱԽՈՒՄԲ — ( ) NBH 1 0261 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c Տ. ԱՇԽԱՐՀԱԺՈՂՈՎ. *Աշխարհախումբ բազմութիւն. Ագաթ.: Բուզ. Ղեւոնդ.: *Աշխարհախումբ ժողով. Զենոբ.: *Տօն աշխարհախումբ կարգեաց. Խոր. ՟Բ. 63: *Ի նմին աշխարհախումբ ատենի. Նար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՏՈՒՌՆ — (տռան կամ տրան.) NBH 1 0263 Chronological Sequence: Unknown date գ. βασιλική basilica (այսինքն արքունի տաճար.) Մատուռն կամ եկեղեցի երեւելի, յոր ընթանայ ամենայն աշխարհ. որպիսի էր առաջին կաթողիկէն հիմնարկեալ յառաքելոց՝ կից վերնատանն սիոնի. յորմէ եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՔԱՅԱՐԱՆ — (ի.) NBH 1 0385 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c գ. βασιλέον regia, palatium Բնակարան արքայի. պալատն. եւ Արքայանիստ քաղաք. *Քրիստոսի արքայարան, սրբոց ժողովարան. Եփր. խոստ.: Տօնացոյց.: *Առաքեցաւ գաբրիէլ առ շնչաւոր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՄԱՏՈՒՆ — (տան.) NBH 1 0830 Chronological Sequence: 11c, 12c, 14c գ. Տուն առընթեր եկեղեցւոյ, եւ սեփական այնմ. *Զժամատունն որ առաջի սուրբ կարապետին էր. Լաստ. ՟Ի՟Ա: *Ոչ ունին առընթեր ժամատուն (եկեղեցիք քայքայեալք). Լմբ. պտրգ.: ԺԱՄԱՏՈՒՆ ՀՐէԻՑ. որպէս Աղոթանոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺՈՂՈՎ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0836 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c գ. (լծ. յոլով, ծով). συναγωγή, συλλογή, σύστημα congregatio, collectio, compositio եւն. Հաւաքումն բազմութեան. եւ բազմութիւն հաւաքեալ՝ յո՛ր եւ է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺՈՂՈՎԱՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 0836 Chronological Sequence: Unknown date, 7c գ. Տ. ԺՈՂՈՎԱՐԱՆ եւ ԵԿԵՂԵՑԻ. *կանխեալք ընդ առաւոտն ամենայն բազմութիւնք ʼի ժողովանոցն. Ճ. ՟Ժ.: *Ոչ եթէ արհամարհել ուսուցանեմք զշինուածովքն զպատուեալ տեղիսն, որ անուանեալ կոչի ժողովանոց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺՈՂՈՎԵՏՂ — (ետեղ.) NBH 1 0836 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c գ. Տեղի ժողովելոյ մարդկան, կամ այլոց իրաց. ժողովարան. յարկ. ամբարք, եւայլն. ժողվըւէլու տէղ. *Պայծառացուցեալ վայելչական զարդուքն զտունն, զժողովետղն, զսեղանն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»