ԻՄԱՍՏՆԱԳՈՅՆ

ԻՄԱՍՏՆԱԳՈՅՆ
(գունի, ից.) NBH 1-0849 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c ա. σοφότερος, σοφότατος sapientior, sapientissimus. Առաւել կամ յոյժ իմաստուն. *Մի՞թէ իմաստնագո՛յն իցես քան զդանիէլ. Եզեկ. ՟Ի՟Ը. 3: *Որոց իբրեւ լուիցէ իմաստունն, իմաստագոյն լիցի: Իմաստնագոյնք են քան զիմաստունս: Իմաստագոյնք են քան զիմաստունս: Իմաստնագոյն թուի անձին իւրում վատ: Տու՛ր իմաստնոյն պատճառս եւ իմաստնագոյն եւս լիցի. Առակ. ստէպ: *Գիտէին՝ զոր ինչես ոչ գիտէի. եւ այսիկքան զիս իմաստնագոյնք էին. Պղատ. սոկր.: *Իմաստնագունիցն մարդկան յոյժ գովութեան արժանաւոր համարելի է՝ ահեղագոյն թագաւորութիւնն աղեքսանդրի. Պիտ.: *Եօթանցն (իմաստնոց) իմաստնագոյն սողոն. Պղատ. տիմ.: *Իմաստնագոյն (կամ իմաստագոյն) մեզ քերդողաց (հոմերոս). Պղատ. օրին. ՟Զ: ԻՄԱՍՏՆԱԳՈՅՆ φρονιμώτερος, φρονιμώτατος prudentior, prusentissimus, callidior եւն. Խոհականագոյն. եւ Խորագիտագոյն. *Չիք այր իմաստնագոյն եւ խորհրդական քան զքեզ. Ծն. ՟Խ՟Ա. 39: *որդիք աշխարհիս այսորիկ իմաստնագոյն են քան զորդիս լուսոյ յազգս իւրեանց. Ղկ. ՟Ժ՟Զ. 8: *Օձն էր իմաստնագոյն քան զամենայն գազանս. Ծն. ՟Գ. 1: ԻՄԱՍՏՆԱԳՈՅՆ. σοφώτερος magis intelligens, prudens եւն. Զգօնագոյն. ըզգաստագոյն. *Իմաստնագոյն եւ առողջագոյն (մտօք) զաղքատս քան զմեծանունս գտանեմք. Ոսկ. մ. ՟Ա. 21: *Ծանիցես զաստուած, եւ եղիցես քան զքեզ ինքն իմաստնագոյն. Առ որս. ՟Է: ԻՄԱՍՏՆԱԳՈՅՆ. Առաւել իմաստնական. իմաստաւոր. σοφώτερος, -ον sapientior, -ius *Որոյ գտցի բան իմաստնագոյն, նմա տացէ զյաղթողական պարգեւն. ՟Ա. Եզր. ՟Գ. 9: *Ըստ ոմանց իմաստնագոյն բնախօսութեանն: Խոստովանի շնորհաւորեալ իմաստնագունիւ բանիւ զհաւաքումն. Պիտ.: մ. ԻՄԱՍՏՆԱԳՈՅՆ. մ. σοφωτέρως prudentius. Առաւել իմաստութեամբ. խոհականագոյնս. *Քան զամենեսին զնոսա իմաստնագո՛յն խօսէր. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 12:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԻՄԱՍՏՆԱԳՈՅՆ" в других словарях:

  • ԽՈՀԵՄԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0959 Chronological Sequence: 8c, 12c, 13c Տ. ԽՈՀԱԿԱՆԱԳՈՅՆ, եւ ԻՄԱՍՏՆԱԳՈՅՆ. *Սա ամենեցունց թագաւորացն մերոց հարստագոյն եւ խոհեմագոյն. Խոր. ՟Ա. 23: *Ո՛ խոհեմագոյնք դատաւորաց: Բարեխառնութեամբն զբնակիչսն իմաստնագոյնս ցուցանէ, եւ յոյժ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՆ — (այնր, այնմ, յայնմ, այնու, այնք, այնց. կամ այնորիկ, այնմիկ, յայնմանէ, այնուիկ, այնոքիկ, այնոցիկ, յայնցանէ, այնոքիւք.) NBH 1 0091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c դեր. ցուց. ա. Որ ինչ հեռագոյն է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՈՒՄ — (բազմի, մաւ, մաց, մօք.) NBH 1 420 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. πολύς, πολλή, πολύ multus, a, um, πλεῖον, ονος, πλεῖστος plus, plures, plurimus, ἰκανός sufficiens, satis Յոլով. շատ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆԱԿՈՐՈՎ — ( ) NBH 1 434 Chronological Sequence: 10c ա. Կորովի բանիւք. իմաստնագոյն. *Բանաւորաց ազգի, բանակորովն. Կամրջ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 435 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c ա.գ. λογικός rationalis, et intellectualis Բանական. տրամաբանօղ. մտաւոր. իմացական եւ խօսուն. *Մարդ է կենդանի բանաւոր: Շնորհես բանաւոր կենդանի՝ մարդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 495 Chronological Sequence: 6c, 7c, 8c, 12c գ. φυσιολογία discplina physica Բնաբանութիւն. ճառ զբնութենէ զգալեաց. *Ընդհանուրն բնախօսութիւն: (Բժիշկն) այսպիսեաւ բնախօսութեամբ զբանն ցուցանէր. Նիւս. կազմ. եւ Նիւս. կուս.: *Զի մի՛ բնախօսութեան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱԶԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0520 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 13c գ. θηρίον fera, belua Կենդանի վայրենի եւ պատառօղ. որ եւ ԷՐԷ. (լծ. լտ. ֆէրա.) որպիսի են չորքոտանիք առանձնակեացք՝ դժնեայք, ճիրանաւորք, ժանեւորք, եւ կատաղիք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱԳԱՒՈՐԱԿԱՆԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0789 Chronological Sequence: Unknown date ա. βασιλεύτατος Առաւել թագաւորական. լաւագոյն եւ իմաստնագոյն ʼի թագաւորս. *Մինովս, որ թագաւորականագոյն եղեւ մահկանացու թագաւորացն. Պղատ. մինովս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՄԱՍՏԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0847 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 11c Տ. ԻՄԱՍՏՆԱԳՈՅՆ. *Ոչ զայն միայն կամիմ եթէ դուք եւեթ իցէք իմաստունք, այլ զի եւ զայիս եւս բազումս իմաստագոյնսառնիցէք. Ոսկ. մ. ՟Ա. 15: *Իմաստագոյնն այն որդի մարգարէի եւ թագաւորի սողոմոն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՀԱԿԱՆԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0958 Chronological Sequence: 6c, 8c, 11c ա. Որ ոք կամ որ ինչ է առաւել խոհական. իմաստնագոյն, քաջախոհ. ողջախոհ. *Պարտ է ուսումնասիրացն եւ խոհականագունիցն նուագարանօք քնարահարու լինել երաժշտական հոգւոյն. Յհ. իմ. ատ.: *Խոհականագոյն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»