ԻՆՔՆԱԿԱՏԱՐ

ԻՆՔՆԱԿԱՏԱՐ
(ի աւ.) NBH 1-0858 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c ա. αὑτοτελής per se vel absolute perfectus, sibi sufficiens. Ինքնին կան ինքեամբ եւ ըստ ինքեան ʼի բնէ կատարեալ ամենայնիւ, ապենիազ. ինքնաբաւ. *Ինքնակատար իմաստութիւն (աստուծոյ): Ինքնակատար պետութիւն, եւ ամենայն քահանայապետութեան պատճառ: Զպարգեւեալս նոցա միշտ աստուածագործականսն գիտութիւնիս յինքնակատարէ եւ իմաստագործութենէ աստուածապետութենէ: Ոչ ինչ է ինքնակատար, այլ կարօտ բոլորովին կատարման, բայց միայն արդարեւ անկարօտն եւ նախակատարն. Դիոն. երկն.: *տե՛ս՝ զի ոչինչ է ինքնակատար եւ անկարօտ, բայց միայն աստուած. Մաքս. ի դիոն.: *Ինքնակատար աստուածութիւն. Լմբ. պտրգ.: *Որդի ինքնակատար. Գր. տղ. թղթ.: *Ցուցանէր զինքնիւրական եւ ինքնակատար փառօքն Ճ. ՟Գ.: ԻՆՔՆԱԿԱՏԱՐ. կատարեալն իւրով մասամբ. որպէս էակ հոգեղէն, եւ բան ինչ ամբողջ. *Էութիւն ինքնակատար անմարմին. Նիւս. բն.: *Հոգին (ըստ ինքեան) ոչ է լծեալ ընդ մարմնոյն, այլ՝ էութիւն ինքնակատար անմարմին է. Նչ. եզեկ.: մ. Եւ մ. αὑτοτελῆ perfecte, absolute. կատարելապէս. տիրապէս. *Ոչ բաւէրզբանն ինքնակատար յայտնել. Յհ. կթ.: *Բան է հետեւակ բառի շարադրութիւն զտրամախոհութիւն ինքնակատար յայտնելով. Թր. քեր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ԻՆՔՆԱԿԱՏԱՐ" в других словарях:

  • ՆԱԽԱԿԱՏԱՐ — (ի.) NBH 2 0389 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c ա. προτέλειος praeperfectus, perfectissimus. Անդստին ʼի բնէ կատարեալ ամենայնիւ. գերակատար. ... *Գերագոյն լոյս, նախակատար ինքնակատար պետութիւն: Նորին քան զամենայն բան եւ միտս ինքնակատար եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՂ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0138 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c, 13c ա.գ. Որ չէ եղական, այլ՝ ինքնագոյ, որ էն. Աստուած, եւ աստուծոյքն. ἁγένητος . որ գրի եւ ἁγέννητος (որ է անծին). non factus, increatus ... *Անեղն եւ մշտնջենաւորն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0288 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. πρόβλημα propositio Առաջի արկանելն, կամ դնելն, կամ բերելն. *Հոգաբարձացն առաջարկութեամբ զցոյցս յուսոյն՝ գթացեալ ողորմեցար. Նար. ՟Լ՟Ե: *Գոհութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆ — I. (ի, ից.) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. λόγος, ῤῆμα verbo, oratio, sermo Խօսք. ասացուած. զրոյց կարգաւոր. շարք բառից բերանով բարբառեալ յայտնիչ իմաստից մտաց, կամ ʼի գիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0858 Chronological Sequence: Unknown date գ. αὑτοτέλεια perfectio. լինելն ինքնակատար. կատարելութիւն անթերի. *Աւելորդ եւ նմա առնուլն՝ անդուստ ունողի զիինքնակատարութիւն. Պրպմ. ՟Լ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՏԱՐԵԼԱԾԻՆ — ( ) NBH 1 1062 Chronological Sequence: 6c ա. τελειογόνος perfectum dens partum եւ τελειογέννητος perfectus natus. Որ կատարեալ ծնանի զայլս, կամ յայլմէ. *Եւ իբրու զի ինքնակատար է, կատարելածին լինի լնլով: Կատարել եւ կատարելածինս անդԷն զամենայն ինչ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՍՏԱՏԱԽՈՐՀ — ( ) NBH 2 0055 Chronological Sequence: 13c ա. Հաստատութեամբ խորհեալ, կամ որոշեալ ʼի միտս. *Բանն ինքնակատար երեւի, այսինքն զհաստատախորհ կատարումն յինքեան ցուցանելով. Երզն. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՄԲԱՅՐ — ( ) NBH 2 0319 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. Իբր Յամբոկ. իսպառ. կամ Յամա՛ռ. պնդագոյնս. համարձակ. եւ կամ Յամբոյր, խոտորնակի. *Մի՛ անյոյս լինիցիս, զի ոչ յամբայր կոտորէ պատուհասն. (յն. ինքնակատար, կամ արձակաբար.) Ոսկ. մ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՐԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0469 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c, 11c, 12c, 13c գ. σύνθεσις compositio, constructio, collectio, summa συνθήκη constitutio σύνδεσμος colligatio եւ այլն. Շարադրելն, իլն. եւ շարադրեալն. բաղադրութիւն. բաղկացութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՈՒԹԱՓՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0490 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c գ. εὑστραφία agilitas συναναστροφή versatilitas εὑκόλια levitas. գրի եւ ՇՈՒԹԱՓՈՒԹՈՒԹԻՒՆ. Արագաշարժութիւն. արագութիւն. վաղվաղումն. վաղվաղկոտութիւն. դիւրափոփոխն լինել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»