ՇԱՐԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

ՇԱՐԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 2-0469 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c, 11c, 12c, 13c գ. σύνθεσις compositio, constructio, collectio, summa συνθήκη constitutio σύνδεσμος colligatio եւ այլն. Շարադրելն, իլն. եւ շարադրեալն. բաղադրութիւն. բաղկացութիւն. զօդումն. շաղկապութիւն. հաւաքումն. գումար. միաւորութիւն. *(Թիւք) բ, գ, զ, եւ այլն. որոց շարադրութիւն՝ յիսուն եւ վեց. կամ որոց շարադրութիւն ծնանի զեօթանասուն եւ զչորսն. Փիլ. ստէպ: *ա, բ, գ, ՟Դ. որոց շարադրութիւնն բաղկացուցանէ զտասն. Յհ. իմ. ատ.: *Մի մարդ ըստ շարադրութեան ʼի հոգւոյ եւ ʼի մարմնոյ. Պրպմ. ՟Խ: *Պարզ եւ առանց շարադրութեան է եւ իմանի աստուած. Կիւրղ. գանձ.: *Ի շարադրութեան եւ ʼի տրոհութեան է ճշմարիտն եւ սուտն. Պերիարմ.: *Շարադրութեանն բանիւք է ʼի ներքս զանազանութիւն ըստ բնութեան ʼի միաւորութիւն եկելոցն. Շ. թղթ.: *Իւղոյն անուշահոտութեան շարադրութիւնն՝ ժողովումն իմն է անուշահոտ իւղոց. Դիոն. եկեղ.: *Այս շարադրութիւն կանխաճառեալն բանից եւ ʼի վերայ եկելոցն. Աթ. ՟Բ: *Շարադրութեան խորհուրդ ընթերցուածոցն. Լմբ. պտրգ.: ՇԱՐԱԴՐՈՒԹԻՒՆ. Սոկորութիւն եդեալ կամ եղեալ. գրութիւն եւ կարգաւորութիւն մարդկան. *Անունն է ձայն նշանական ըստ շարադրութեան՝ առանց ամանակի: Ըստ շարադրութեան. զի բնութեամբ յանուանց ոչինչ է, այ յորժամ եղիցին նշանակ. Պերիարմ.: *Հրաշալի է մեզ տօնս այսօր, եւ պայծառագոյն քան զսովորական շարադրութիւնս. Ոսկ. լս.: ՇԱՐԱԴՐՈՒԹԻՒՆ. Յարադրութիւն. յարաբերութիւն, յարմարութիւն. յարումն. *Այս է շարադրութիւն ազգակցութեան մարիամու առ եղիսաբէթ. Եղիշ. մկրտ.: *Եթէ ոք ʼի շարադրութեանն խորհուրդ ընթերցուածոցն նայեսցի, միատեսակս եւ համաձայնս գտցէ իրերաց. Լմբ. պտրգ.: *Շարադրութիւն է պշնուլն հեշտասէր անձինն առ երեւեալն. Կլիմաք.: ՇԱՐԱԴՐՈՒԹԻՒՆ. Շարակարգութիւն եւ հիւսած բառից ʼի կազմել զբան. շարագրութիւն. *Մի՛ զհետ շարադրութեան եւ գեղեցկութեան բառից գնալտով, այլ զօրաւորս բարբառել. Ոսկ. գծ.: *Համառօտութիւն շարադրութեանդ՝ ճեպոյ աղագաւ է. Սարկ. հանգ.: *Բան է՝ հետեւակ (եւ տաղաչափական) բառի շարադրութիւն, զտրամախոհութիւն ինքնակատար յայտնելով: Շարադրեալ զմասունս բանին այնորիկ՝ առնեմք զշարադրութիւն. Թր. քեր.: Անյաղթ պերիարմ.: *Բառ ʼի շարադրութեան բանի՝ մասն է շարադրութեան: Շարադրութիւն նոցա բան լսի, որ կատարէ զմտածութիւնն յինքենէ: Բան ʼի շարադրութենէ բառիցն լինի, որպէս եւ բառն ʼի փաղառութեանց եւ ʼի վանգից. Երզն. քեր.: *Այլանդակ եւ հայհոյիչ շարադրութեամբ զբարեպաշտաց պղտորես զլսելիս. Յհ. իմ. երեւ.: *Շարադրութիւն տոմարաց, կամ թղթոյ, կամ յաղագս իմանալեացն եւ զգալեաց՝ յօրինել, առնել եւ այլն. Ասող. ՟Բ. 6: Փոտ. առ զքր.: Մաքս. ի դիոն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "ՇԱՐԱԴՐՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԱՆԽԶԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0160 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Որ ոչ խզի. անքակտելի. անքակ. անլոյծ. եւ անվնասելի. ἅρρηκτος, ἁρραφής indissolubilis, infractus որ չիփրթիր՝ չիբաժնուիր. ... *Անխզելի կապ, կամ հանգոյցք, լարք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍՐԲԱԶԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0238 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c, 14c ա. ἁνίερος non sacer, immundus, impurus, profanus Անսուրբ. անմաքուր. պիղծ. եւ Մեղաւոր. եւ Հեթանոսական. արտաքին. ... *Անսրբազան կեանք, կամ շարադրութիւն. կամ աղտ: Յանսրբազանիցն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՂԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 425 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. σύνθεσις compositio Ի միասին դրութիւն. զօդումն. շարադրութիւն. յարադրութիւն. բաղկացութիւն. զանգումն. խառնումն. միաւորութիւն. ... *Բաղադրութիւն է՝ պարզիցն առ միմեանս դրութիւն. Անյաղթ պերիարմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՂԴԱՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 427 Chronological Sequence: 6c, 13c, 14c գ. σύνταξις constructio, ordo որ եւ ԲԱՂԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ. Շարադասութիւն. առընթեր դասաւորութիւն. շարակարգութիւն բառից եւ բանից ըստ կանոնաց քերականութեան. շարադրութիւն. բաղադրութիւն. յարադրութիւն: եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆ — I. (ի, ից.) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. λόγος, ῤῆμα verbo, oratio, sermo Խօսք. ասացուած. զրոյց կարգաւոր. շարք բառից բերանով բարբառեալ յայտնիչ իմաստից մտաց, կամ ʼի գիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 467 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ա.գ. ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ (գրի եւ ԲԱՐՈՒԱԿԱՆ) իբրեւ գ. Բարոյականն. ἡθική ethica, morale, praecepta morum ի մաստասիրութիւն, կամ գիրք որ ճառէ զբարուց եւ զվարուց մարդկան, ըստ որում… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱԿԱՏԱՐ — (ի աւ.) NBH 1 0858 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c ա. αὑτοτελής per se vel absolute perfectus, sibi sufficiens. Ինքնին կան ինքեամբ եւ ըստ ինքեան ʼի բնէ կատարեալ ամենայնիւ, ապենիազ. ինքնաբաւ. *Ինքնակատար իմաստութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՆԽԱՃԱՌ — ( ) NBH 1 1050 Chronological Sequence: 8c, 12c ԿԱՆԽԱՃԱՌ եւ ԿԱՆԽԱՃԱՌԵԱԼ. προειρημένος praedictus. Նախագուշակ. նախաձայն. եւ Կանխաւ ճառեցեալ, նախասացեալ. *Կանխաճառ բանք մարգարէից, կամ մարգարէութիւնք. Լմբ. առակ.: *Այս շարադրութիւն կանխաճառեալն բանից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՆԽԱՃԱՌԵԱԼ — ( ) NBH 1 1050 Chronological Sequence: 8c, 12c ԿԱՆԽԱՃԱՌ եւ ԿԱՆԽԱՃԱՌԵԱԼ. προειρημένος praedictus. Նախագուշակ. նախաձայն. եւ Կանխաւ ճառեցեալ, նախասացեալ. *Կանխաճառ բանք մարգարէից, կամ մարգարէութիւնք. Լմբ. առակ.: *Այս շարադրութիւն կանխաճառեալն բանից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐԳԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 1066 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 12c, 14c ա. τεταγμένος, εὕτακτος ordinatus, moderatus ἁκόλουθος, ων, ον consequens, consentaneus, conveniens. Ուր գոյ կարգ. կարգաւորեալ. բարեկարգ. բարեվայելուչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»