ԻՆՔՆԱՇԱՐԺ

ԻՆՔՆԱՇԱՐԺ
(ի, ից.) NBH 1-0860 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 12c, 13c ա. αὑτοκίνητος qui per se vel ipse movetur, aut motu proprio, vel libere; suapte natura mobilis. Որ ինքնին շարժի. ինքն զինքն շարժօղ. իւրեւ շարժուն, որպէս կենդանի, եւ ոչ որպէսհուր անզգայ. վասն որոյ ասի զշնչաւորաց, ըստ որում ունին ոգիզգայական շարժիչ ՛ն ներքուստ. *Վասն զի զգայականն յոլովագոյն է քան կենդանին, բաժանեմք զնա յինքնաշարժն եւ յանշարժն. Անյաղթ պորփ.: *Ի կենդանիս, եւ յանկենդանս ... յինքնաշարժս, եւ յայլաշարժս. Սկեւռ. աղ.: եւ առաւել զբանական կենդանւոյ, եւ զիմացական բնութեանց. որք ունին զհոգի անձնիշխան եւ անմահ. *Հոգին ինքնաշարժ, ինքնաշարժն մշտաշարժ, մշտաշարժն անմահ է՜ Սահմ. ՟Ժ՟Գ: *Նախ թաղէս ասաց զանձն(այսինքն զհոգին) մշտաշարժ եւ ինքնաշարժ ... Ուստի՞ է մարմնոյ շարժիլն, եթէ ոչ յանձնէ. քանզի ոչ անշարժ է մարմին. Նիւս. բն.: *Նախախնամութիւն իւրաքանչիւր բնութեան ապրեցուցանողական՝ ինքնաշարժն որպէս ինքնաշարժ նախախնամութենէ. Դիոն. ածայ.: *Զոր ասէս ինքնաշարժ, փոխանակ անձնիշխան եւ ինքնակալ ասելոյ է իմանալի: Ինքնաշարժ գոլով, այսինքն անձնիշխանք եղեալք. Մաքս. ի դիոն.: Եւ գերագոյն օրինակաւ ասի զաստուծոյ՝ իրօք եւ մնանութեամբ. *Հուր ... մշտաշարժ, ինքնաշարժ, շարժօղ այլոց. պատուական՝ անպարունակ. Դիոն. երկն.: Դիոն. երկն.: *Մշտաշարժ ինքնաշարժ, ինքնիշխան, ինքնազօր. Ածաբ. ʼի պենտեկ. յորմէ եւ Շար.: ԻՆՔՆԱՇԱՐԺ. որպէսդիւրաշարժ. նքնայորդոր. դիւրպատրաստ. ինքնակամ. *Կռուելոյ ոչ ունիս կարիս հրամանի, զի ինքնաշարժ ես ʼի բազմաբանութիւն. Շ. թղթ.: *Ոչ յառաջել կոչմամբ քոյին, այլ ինքնաշարժ փառամոլին. Յիսուս որդի.: *որք ինքնաշարժ ախտիւք, եւ բռնակալաց աշխարհի համանօք զանձինս իւրեանց յայս աստիճան հոգեւոր բարձրութեան ձգեն. Շ. ընդհ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԻՆՔՆԱՇԱՐԺ" в других словарях:

  • ՄՇՏԱՇԱՐԺ — (ի, ից.) NBH 2 0289 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. ἁεικινήτος sempiternum motum habens, perpetuo motus vel mobilis. Միշտ շարժուն, կամ շարժեալ: Զաստուծոյ ասի՝ որպէս անշարժ շարժօղ, կամ ինքնաշարժ, միտք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՇԱՐԺ — (ի, ից.) NBH 1 0088 Chronological Sequence: 8c, 13c ա. ἐτεροκίνητος ab alio vel aliunde motus Յայլմէ շարժեալ. ո՛չ ինքնաշարժ եւ ո՛չ անձնիշխան. օտարաշարժ. *Անմիտքն ասեն, թէ պարտ էր տալ ինքնաշարժիցն զայլաշարժն հարկաւորութիւն, եւ այլայլելեացս՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0288 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. πρόβλημα propositio Առաջի արկանելն, կամ դնելն, կամ բերելն. *Հոգաբարձացն առաջարկութեամբ զցոյցս յուսոյն՝ գթացեալ ողորմեցար. Նար. ՟Լ՟Ե: *Գոհութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 401 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c գ. πολυλογία multiloquium, loquacitas Շատախօսութիւն. երկար զրոյցք. բան բազում. *Զի մի՛ բազմաբանութեամբ զերագալուր ձեր միտս ձանձրացուցից. Փարպ.: *Ինքնաշարժ ես ʼի բազմաբանութիւն. Շ. թղթ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՐԱՇԱՐԺ — ( ) NBH 1 0545 Chronological Sequence: 13c ա. Գեր ʼի վերոյ քան զամենայն շարժումն. շարժօղ անշարժ. *Ինքնաշարժ յաւետաշարժ, անշարժ, շարժօղ, գերաշարժ. Սկեւռ. աղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱԿԱԼ — (ի, աց.) NBH 1 0857 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c ա.գ. αὑτοκατής qui sui juris est. Ինքնիշխան, անձն իշխան. ազատ. ինքնագլուխ. *Յանտըւչական փառս էականին՝ ինքնակալ եղեալվայելիցեն. Ագաթ.: *Յո՛ր կողմ միտէն ըստ ինքնակալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱԿԱՄ — ( ) NBH 1 0858 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. αὑθαίρετος voluntarius, ultronius, sui arbitrii, liber. Որ ինչ լինի կամօք ւրովք. կամաւոր. ազտական. ինքնայօժար. ուզելով եղածը. ... *Ինքնական կամօք. Խոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱՀՐԱՄԱՆ — ( ) NBH 1 0859 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c ա. αὑτοκέλευστος injussus, sua sponte. Ինքնն հրամանատար առանց հրամայելոյ ուրուք ինքեան. ինքնաշարժ. ինքնիշխան. ինքնակամ. մտադիր. *Վասն ինքնահրաման առաջնուրդութեան հոգւոյն սրբոյ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱՆԵՐԳՈՐԾ — ( ) NBH 1 0860 Chronological Sequence: 8c ա. αὑτοενέργητος per se agens, vel operans. Ինքնին ներգործօղ, գործօղ, կամ ազդօղ. *միաւորական շարժումն՝ պարզ, ինքնաշարժ, ինքնաներգործ. Դիոն. ածայ. եւ Դիոն. թղթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱՇԱՐԺՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0860 Chronological Sequence: Unknown date գ. αὑτοκινησία motus proprius. Զօրութիւն ինքնաշարժ գոլոյ. անձամբ զանձն շարժելն. *Ըստ ինքնաշարժութեան (հրեշտակն՛ ոչ կայ, այլշարժի. իսկ ըստ էութեանն՝ կայս ունի, եւ ոչ շարժութիւն. Մաքս. ի դիոն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»