ԽՈՂՈՎԱԿ

ԽՈՂՈՎԱԿ
(ի, աց.) NBH 1-0960 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c, 14c գ. ԽՈՂՈՎԱԿ σωλήν tubus, canalis αὑλών convallis. (գրի եւ ԽՈՂՈՒԱԿ. եւ իբր ռմկ. յուղղականն Խողովակի.) ջրանցք. ագուգայ. ուրգ. փողերակ. եւ Երակ. եւ Ծործոր. փողրակ. ջրորդան. ... *Ընդ հարաւակողմն խողովակի (կամ խողուակի) ողջակիզացն ʼի մուտս դրանն. Եզեկ. ՟Խ. 40: Ուր Նչ. գրէ. *Խողովակի ողջակիզացն էր, ուր զարիւնն եւ զլուացաջուրն արկանէին, եւ այս խողովակի ողջակիզացն ʼի հարաւակողմն ասէʼʼ: *Խողովակ ջրոյ՝ որ մտանէն ʼի քաղաքս. Մխ. դտ.: *Զջուր յականէ ոք կանի ʼի պէտս տանել, խողովակով եւ փողորակով պինդ է եւ հաւաքէ, զի մի՛ ճապաղեսցի. Կանոն.: *Ըստ ջրոյ ցուցի՝ իջելոյ ʼի խողովակէ յաւազին տեղիս. Երզն. քեր.: *Որպէս ասաց ժանտն եւտիքէս, թէ ոչ մարմին առ իսկապէս, այլ առ աչօք անց ընդ կուսին՝ խողովակի նմանապէս. Շ. խոստ.: *Որ ասաց յերկնից բերեալ զմարմինն քրիստոսի. եւ թէ անց ընդ կոյսն որպէս ընդ խողովակ. Մաշտ.: *Ի միջի երակք, եւ խողովակք արեան. Եզնիկ.: *Իբրու խողովակօք ʼի ձեռն մարմնոյն առնէ զկերակրոցն հոսմունքն. Պղատ. տիմ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ԽՈՂՈՎԱԿ" в других словарях:

  • ԱԳՈՒԳԱՅՔ — (գայից, գայիւք.) NBH 1 0003 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 13c գ. ἁγωγή, ἁγωγός , aquaeductus, ὁχετός , canalis, rivus (Ըստ յն. է ածումն, բերումն:) Խողովակ ʼի քարէ կամ ʼի թրծեալ կաւոյ եւ յայլոց իրաց՝ ընդ որ անցանէ ջուր կամ հիւթ ինչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԻՔ — (աղեաց.) NBH 1 0040 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c (զորոյ զեզականն տե՛ս ʼի վեր՝ ԱՂԻ, աղւոյ.) σπλάγχνα , ἕντερον viscera, intestinum Ընդերք, մաշկեղէն խողովակ երկայն ոլորեալ ʼի փոր կենդանեաց՝ ընդունարան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՈՒ — I. (ի, իւ, օք. եւ ոյ, ով, ոց, ովք.) NBH 1 0311 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c գ. (լծ. յն. րի՛աքս. լտ. ռի՛վուս տ. ըռմագ) ῤύαξ rivus Վտակ հոսեալ. ուղխ. գետ փոքր, (ջրոյ, արտասուաց, արեան, եւ այլն. վազուկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՐԻՃԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0604 Chronological Sequence: 11c, 13c գ. ռմկ. դէրէճէ. Անօթ արծաթագործաց՝ պղնձի կամ թուճեղէն՝ լցեալ աւազանման կաւով, յոր տպաւորեն զգաղափար, եւ ի նմին ձուլեն զխնդրելին. *Ոչ կռանաւ կոփելով ձեւացոյց զօձն, այլ հրով հալեալ՝ արկ ի դարիճակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԼ — (ի, իւ. եւս եւ ելոյ. Ելք, ելից, ելիւք.) NBH 1 0648 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 15c գ. ἑκόρευσις, ἕξοδος, ἑξοδία, ἑξόδιος egressio, egressus, exodus Ելումն արտաքս ի ներքուստ. ... *Ոչ էր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0668 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 14c գ. φλέψ vena ἅρθρον artus (իբր Առուակ). Խողովակ շրջանի արեան. եւս եւ Նեարդ. յօդ, եւ որ ինչ նման է նոցին. տամար. ... *Պայթեցին երակք սրտի իմոյ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒԱՑԱՆ — ( ) NBH 1 0894 Chronological Sequence: 14c, 15c գ. ԼՈՒԱՑԱՆ ՋՈՒՐ. ԼՈՒԱՑԱՋՈՒՐ. Ջուր լուացման, կամ որով լուացեալ իցէ ինչ. *Զլուացան ջուրսն ողջակիզացն. Մխ. ապար.: *Խողովակ ողջակիզացն, ուր զարիւնն եւ զլուացջուրն արկանէին. Նչ. եզեկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒԱՑԱՋՈՒՐ — ( ) NBH 1 0894 Chronological Sequence: 14c, 15c գ. ԼՈՒԱՑԱՆ ՋՈՒՐ. ԼՈՒԱՑԱՋՈՒՐ. Ջուր լուացման, կամ որով լուացեալ իցէ ինչ. *Զլուացան ջուրսն ողջակիզացն. Մխ. ապար.: *Խողովակ ողջակիզացն, ուր զարիւնն եւ զլուացջուրն արկանէին. Նչ. եզեկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՂՈՒԱԿ — ( ) NBH 1 0960 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԽՈՂՈՎԱԿ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՒՂԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0983 Chronological Sequence: Unknown date գ. Տ. ԽՈՂՈՎԱԿ. ὁχετός canalis, fistula. *Արծթեղէն խուղակօք թողացուցանէ (զգինի). Բրս. արբեց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»