ԾԱՂՐ

ԾԱՂՐ
(ղու, կամ ղեր, եւս եւղրու.) NBH 1-1003 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. γέλως risus γελοιασμός , κατάγελως irrisio, derisio. Արմատ բառիս Ծիծաղ. եւ Ծաղիկ. (լծ. ընդ ձաղ. խաղ.) Ուախ ժպտումն. զուարթութիւն յայտնեալ ʼի դէմս դրիւք շրթանց, հանդերձ ձայնիւ ցնծութեան. եւ Կատակ. եւ Ծանակ. Ծիծաղ, խնտալը. ... (եբր. սեխօք, ուստի սախաք, իսահակ, ծաղր եւ խնդութիւն.) *Ծաղր արար զիս աստուած (իսահակաւ), զի եւ որ լսիցէ՝ ուրախ լինիցի ընդ իս. Ծն. ՟Ի՟Ա. 6: *Ծաղր ձեր ʼի սուգ դարձցի. Ծաղր անմտաց: Եղէ նոցա ծաղր: Բերանք ճշմարտից լցցին ծաղու: Ծաղուն (կամ զծաղրն) ասացի զբօսանս: Ի ծաղր ինչ էր քեզ իսրայէլ: Եղիցես ʼի ծաղր եւ ʼի կատականս: Ես եղէ ծաղր նախատանաց. եւայլն: *(Սառայ) զամօթի հարեալ, յուրաստ լինէր զծաղրնʼʼ. այս ինքն զծիծաղն իւր. Փիլ. իմաստն.: *Ծաղր՝ անբան շնչոյն ընդարձակութիւն է ʼի մեջ, ջղօք եւ մկամբք կատարեալ. Պիտառ.: *Դէմս լցեալս ծաղու: Ի խաղս այպանման ծաղու. Նար.: *Որ յոյժ ծաղու է արժանի. Խոսր.: *Եղաք ʼի նախատինս ծաղու ազգեաց. Յհ. կթ.: *Ծիծաղեցին, մինչդեռ զծաղուէն խօսիցիմք: Հանապազ ʼի ծաղր հատանիցեմք. Ոսկ. եբր. ՟Ժ՟Ե: *(Փոխանակեա՛) կատականաց եւ ծաղեր զարտասուս. Յճխ. ՟Ի՟Գ: *Այդ հպարտութեան եւ ամբարտաւանութեան իրք են, եւ ծաղեր. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 36: *Հրաման տուր ծաղերն, թէ ե՛րթ, եւ երթայ. Կլիմաք.: *Ծաղրու արժանի վարկանել. Դամասկ.: ԾԱՂՐ. իբր Ծաղրական ինչ. ծիծաղելի. մասխարալըգ. *Ուրեմն ծաղր են իրքս. Շ. մտթ.: *Տեսէք զծաղրդ: Չէ՛ ծաղր՝ փառս խնդրել ʼի նոցանէ: Առ մեծամեծդ՝ ծաղր է բնաւ այսպիսի պատճառանացդ՝ ծա՛ղր է բնաւ այսպիսի պատճառանացդ պատասխանի առնել. Ոսկ. յհ.: *անկեալ կայ ծաղր եւ երեւոյթ ձեւով. Պիտ.: ԾԱՂՐ ԱՌՆԵԼ. γελάομαι, γελοιάζω, ἑκγελάω, καταγελάομαι derideo, erideo, irrideo ἑμπαίζω ludo, iludo χλευάζω subsanno. Ծաղրել. ծիծաղիլ. այպն առնել. խաղ առնել. կատակել. ուրիշի վերայ խնտալ .... հյց. խնդ. տե՛ս Յոբ. ՟Լ՟Թ. 7: ՟Խ՟Ա. 20: Յուդթ. ՟Ժ՟Բ. 1: ՟Ա. Եզր. ՟Ա. 51: Նեեմ. ՟Ա. 19: ՟Դ. 1: ՟Բ. Մակ. ՟Ե. 27: Իմ. ՟Ե. 5: ՟Ժ՟Ա. 15: Մտթ. ՟Բ. 24. 6: Եւ պարառ. խնդ. *Ծաղր առնէ զերիվարաւ եւ հեծեծալով նորա. Յոբ. ՟Լ՟Թ. 18: Իսկ Ծն. ՟Ժ՟Թ. 14. *Թուէր ծաղր առնել յաչս փեսայից իւրոցʼʼ. Իմա՛, կատակ առնել. ԾԱՂՐ ԴՆԵԼ, ՀԵՂՈՒԼ. Նոյն ընդ վ. *Ծաղր եդեալ զցինկ՝ ասէին, նա ծիւրեալ (է) դեղնութեամբ. Մխ. առակ.: *Բազում ծաղր եհեղ ʼի վերայ նորայցն. Նոննոս.: ԾԱՂՐ ԼԻՆԵԼ. ԿԱԼ, ՄՆԱԼ. Ծաղրելի լինել. այպանիլ. ծանակիլ. խայտառակիլ. յամօթ լինել. խաղը ըլլալ. ... (լծ. լտ. ռի՛սուս, տէռի՛սիօ. ծաղր.) *Արդարք ծաղր լինին: Ահա ծաղր լինիմ նախատանօք. Յոբ. ՟Թ. 23: ՟Ժ՟Թ. 7: *Ծաղր (յ) երաստս յոքնազան հաւուցն եղանիւր. Պիտ.: *հեշտացեայ ʼի գովեստ մարդկան, զի ծաղր եղէց յատենին քրիստոսի. Նար. ՟Հ՟Բ: *Զի մի՛ ծաղր կացցուք: Ծաղր կայցեն իղձքն. Ծն. ՟Լ՟Ը. 23: Միք. ՟Գ. 7: *Այնպէս ծաղր կացին յիւրեանց ճարտարութեան անդ: Ծաղր կացին քան զմանկունս եւ զաղայս. Ոսկ. յհ.: *Մնացին ծաղր՝ յանդիմանեալք յաստուծոյ: Եւ ինքեանք ծաղր մնան. Լմբ. իմ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "ԾԱՂՐ" в других словарях:

  • ԽԱՂ — I. (ու, ուց, կամ ոյ, ով, կամ ի, ից.) NBH 1 0913 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. (յորմէ յն. խալքինտա, խալքիսմոս, ազգ ինչ խաղու.) παιδιά . (որպէս թէ մանկութիւն). παίγνιον ludus, lusus ἁθύρματα… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՏԱԿԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 1060 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c գ. γέλως, χλεύασμα, χλευασμός, μυκτηρισμός risus, derisus, jocus, subsannatio, irrisio. Կատակ. կատակելն, իլն. ծաղր. այպանք. այպն. ... *Լինել ʼի կատականս: Ի ծաղր եւ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔՐՔԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 1018 Chronological Sequence: Early classical, 5c գ. ՔՐՔԱՆՔ ՔՐՔԻՋ. γέλως risus καγκασμός cachinnatio, risus effusus. եւ բայիւ ἁνακαγχάζω in cachinnos erumpo. (լծ. Կարկաջ. եւ կրկջաձայն.) Ծաղր բարձրաձայն կամ լսելի. քը՛ր քը՛ր. կամ քա՛հ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔՐՔԻՋ — (քրքջի.) NBH 2 1018 Chronological Sequence: Early classical, 5c գ ՔՐՔԱՆՔ ՔՐՔԻՋ. γέλως risus καγκασμός cachinnatio, risus effusus. եւ բայիւ ἁνακαγχάζω in cachinnos erumpo. (լծ. Կարկաջ. եւ կրկջաձայն.) Ծաղր բարձրաձայն կամ լսելի. քը՛ր քը՛ր. կամ քա՛հ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԻԾԱՂԻՄ — (եցայ.) NBH 1 1015 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ձ. γελάω, ἑκγελάω, καταγελάω rideo, irrideo, derideo եւն. Ծաղկիլ երեսաց ծաղու. ցուցանել զծաղր ուրախական, կամ այպանողական. ժպտիլ, որ է թեթեւ ծաղր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՏԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 1060 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c ն.չ. ἑμπαίζω illudo καταγελάω irrideo εὑτραπελεύω facetiis vel scurrilitati deditus sum. Կատակ առնելով ծաղրել. խաղ առնել. հեգնել. երգիծանել. խաղալ բանիւք. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԱՂԱԾԱՆԱԿ — ( ) NBH 2 0145 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 9c, 10c ա. Ծաղր եւ ծանակ եղեալ. այպնակատակ. նշաւակեալ. խաղք խայտառակ. ... *Մերկ եւ խայտառակ՝ որպէս ձաղածանակ, իբր զսանդիտոռն. Համամ առակ.: *Ձաղածանակ տեսլեամբ: Զձաղածանակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՐԴ — (ոյ, ոց. մանաւանդ յոքն. ՄԱՐԴԻԿ, դկան, կամբ կամ կաւ կամ կամբք.) NBH 2 0219 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c, 13c գ. ἅνθρωπος homo. Բանական կենդանի. ադամ նախահայր, եւ ամենայն ծնունդք նորա. ատամ, ատէմ. (իսկ պ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԵՔՈՒՄՆ — ( ) NBH 2 1005 Chronological Sequence: Unknown date գ. Քրքիջ. քրքջանք. քնքումն. լկտի ծաղր. քահ քա՛հ ծիծաղ. գուցէ եւ Ծեքծեքումն խենեշաբար. *Ծաղր այնուհետեւ, ժպտումն, ժպտումն, քեքումն, եւ քնքումն. Վրք. հց. ձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՀԱՒՈՐԱՀԱՅԵԱՑ — ( ) NBH 1 0029 Chronological Sequence: 7c Տ. ԱՀԱԳՆԱՀԱՅԵԱՑ. *Կապիկ ահաւորահայեաց՝ լեալ ծաղր յոմանց. Արշար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»