ԿԱՊԱՆՔ

ԿԱՊԱՆՔ
(նաց, նօք.) NBH 1-1054 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. δεσμός vinculum, ligamen πέδη compes, pedica. Կապ, մանաւանդ կաշկանդիչն եւ պատժականն. պարան. չուան. ոտնակապ. ձեռնակապ. շղթայ. իրօք կամ նմանութեամբ. ... *Հալեցան կապանքն ʼի բազկէ նորա: Խզեցի զկապանս լծոյն ձերոյ: Կապեցին կապանօք, եւ տարան ʼի բաբելոն: Ի տանէ կապանաց: Երկաթի կամ պղնձի կապանօք: Ձգեցի զնոսա կապանօք սիրոյ իմոյ. եւայլն: *Ի բանտս եւ ʼի կապանս: Բանտ եւ կապանք. Ագաթ.: *Զոմանս ʼի կապանս ձգէր, զոմանս խեղդէր. Ոսկիփոր.: *Կապանք մեղաց: Չար կապանաց մարդկան լուծիչ. Ոսկ. յհ. Շար.: *Ի ձմերային կապանացն լուծեալք. Յճխ. ՟Ժ՟Ա: *Ի կապանս մարմնոյս. Լմբ. ժղ.: *Վերստին կապէ յարութեամբ յիւրում ժամանակին անլուծանելի կապանօքʼʼ. այսինքն զօդիւ, միաւորութեամբ. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ժ: ԿԱՊԱՆՔ (եկեղեցական), այսինքն Բանադրանք. նզովք. *Կապանք նզովիցն. Կանոն.: *Զպատիժս կապանաց հեղէ՛ք ʼի վերայ նորա. Երզն. մտթ.: Գտանի եւ եզակի Կապան, իբր Կապ. *Սամետի, զոր կապան կոչէ. Մխ. երեմ.: *Աշխարհական սիրոյն կապան՝ խըզեալ սիրովն աննիւթական. Շ. խոստ.: ԿԱՊԱՆ եւ ԿԱՊԱՆՔ, իբր կիրճ. տե՛ս ʼի վեր անդր: *Կապանք, որ է հոմանութեամբ լծեալ. զի է կապանք երկաթի եւ բանտից, եւ է կապանք քարեայ (այսինքն լերանց), որ ասի՝ կիրճս ճանապարհի. Երզն. քեր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ԿԱՊԱՆՔ" в других словарях:

  • ԿԱՊԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 1054 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c գ. δέσμα, δέσμωμα, δεσμίς ligamen, vinculum. Որպէս գործի կապելոյ, կապ, կապանք. պարան. լար. զօդ. ... *Կտաւեղէն կապարան (պատանք): Ի կապարենէն արձակէ յանիծից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՍՏԵՂԾ — (ի.) NBH 1 0066 Chronological Sequence: 10c, 13c ա. Ստեղծօղ բոլորից. ամմէնուն եւ ամմէն բանի ստեղծօղ. ... *Որպէս ողորմած եւ ամենաստեղծ՝ ստացի՛ր վերստին: Կապանք ամենաստեղծին զիս արձակեսցէ: Կեցուցիչ կամաց ամենաստեղծիդ. Նար. ՟Ծ՟Ե: *Առաջի անհաս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՈԽԱԽ — ( ) NBH 1 0071 Chronological Sequence: Early classical գ. ԱՄՈԽԱԽ կամ ԱՄՈՂԽԱԽ. (իբր ամոլք ʼի խահս, եւ ʼի սնունդս. կամ համախահ, խահակից.) սննդակից. եւ որ ինչ հայի ʼի համասնունդս. ընտանի. ընդել. σύντροφος simul nutritus, educatus եւ assuefactus,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՕԹԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0078 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c գ. Ամօթ, եւ իրք ամօթոյ. ամօթալիք. գարշելիք. ծանականք. առականք. անվայելչութիւն. խայտառակութիւն. խպնելիք. ... ἁσχημοσύνη turpitudo, αἱσχύνη pudor, ignomina, dedecus,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼՈՅԾ — (լուծի, ից.) NBH 1 0157 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c ա. որ եւ ԱՆԼՈՒԾԱՆԵԼԻ. ἅλυτος, ἁδιάλυτος insolubilis, indissolubilis Որ ոչն լուծանի ապականութեամբ, եւ ոչ քակի. անեղծ, եւ անքակ. սերտ. հաստատուն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՔԱՅՈՐԴԻ — (դւոյ, ւոց.) NBH 1 0385 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 13c գ. Որդի արքայի. թագաւորի տղայ. ... *Առաքեաց զարքայաորդին, եւ թագաւորեցոյց զնա. ՟Դ. Թագ. ՟Ժ՟Ա. 12: *Յաղթէ արքայորդին. Խոր. ՟Բ. 48: *Աշոտոյ արքայորդւոյն. Յհ. կթ.: Որդի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆՏ — (ի, ից.) NBH 1 437 Chronological Sequence: 6c, 7c, 8c, 10c գ. ԲԱՆՏ գրի եւ ԲԱՆԴ՝ նովին հնչմամբ. (իբր հյ. պահանդ. կամ պրս. պէնտ այսինքն կապ, կապանք.) φυλακή custodia (որ են Պահ.) carcer (լծ. գառագեղ.) εἰρκτή (արգելան.) ὁχύρωμα (ամուր), եւ այլն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՍՏԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 440 Chronological Sequence: Early classical գ. Որպէս կապեալ. Կապարան. կապանք բանտի. *Առ մատնեաց զնա ʼի բանտ բաստարանին. Եփր. թագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁ — I. (ի, ից.) NBH 1 461 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. προσκεφάλαιον cervical, pulvinus, pulvinar Պարկ լցեալ կակուղ իրօք, եւ եդեալ ʼի սնարս ընդ գլխով ʼի ննջել կամ ʼի հանգչել. որպէս ինչ մի բարձր, կամ բարձօղ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0528 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c, 13c գ. πληγή, μάστιξ, βάσανος Flagellum, verber, pulsatio Ծեծ. ձաղկանք. հարուած գաւազանի, եւ ապտակի. վէր, եւ բախումն. պատուհաս. խրատ. քէօթէկ, տայագ, վուրուշ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»