ԿԱՐՄԻՐ

ԿԱՐՄԻՐ
(մրոյ, ով, կամ րի, րաւ.) NBH 1-1075 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c, 13c ա. եբր. գարմիլ, սուֆ. թ. գըրմըղը, գըզըլ. դաղմ. չէ՛րմնի. ἑρυθρός, πυρρός, πυρράκις ruber, rufus, rubicundus, flavus κόκκινος coccineus, cocco tinctus. Գեղեցիկն ʼի գոյնս, շէկ. վարդագոյն, ոսկեգոյն. խարտեաշ, աշխէտ. կարմիր, կարմրուկ. *Լար կարմիր. նշան կարմիր. հանդերձ կարմիր: Բրդով կարմրով: Կարմիր (անուանեալ) ծովն: Վասն է՞ր կարմիր են ձոձք խո: Ետես զջուրսն կարմիր իբրեւ զարիւն: Էր կարմիր, եւ աչօք գեղեցիկ. եւայլն: *Իսկ կարմիր ներկեալʼʼ. յն. ասի ἡρυθροδανώμενος rubefactus, rubia tinctus. *Յակինդ կարմիր: Կարմիր: Կարմիր մելանաւ: Շիկին՝ իբր այն եթէ կարմրին: Նշանաւ կարմրով: Գոյնն կարմիր: Կարմիր ոտիւք. Յհ. կթ.: Շ. բարձր.: Անյաղթ: Սարգ. յկ. ՟Է: Երզն. ՟ժ. խորան.: գ. ԿԱՐՄԻՐ. գ. κόκκινον coccinum. Նիւթ ներկեալ ընտիր կարմրով. Ներկ կարմիր. որդն կամ որդան կարմիր. որպէս եւ Կրկին կարմիր ասի՝ ըստ յն. κόκκανον διπλοῦν coccinum bis tinctum, bibaphum որպէս եւ κεκλωσμένος , ըստ ոմանց է կրկին ներկեալն կարմրով, եւ ըստ այլոց կրկին ոլորեալն. ... *Կապեաց կարմիր ʼի ձեռին նորա: Կարմիր զգենուլ: Կարմիրս զգեցուցանել: Առցէ զոպայ, եւ կարմիր: Գործեալ զծիրանի, եւ զկարմիր: Կարմիր կրկին: Ի կարմրոյ կրկնելոյ: Ի կարմրոյ, եւ ʼի բեհեզոյ: Ի կարմրոյ մանելոյ: Կարմրովն ներկելով. եւայլն: *Զի՞նչ այնպէս անլուանալի որպէս զկարմիր (որդանն). Բրս. ապաշխ.: ԿԱՐՄԻՐ ԿԻՐԱԿԻ կոչի ռամկօրէն չորրորդ կիրակէն յինանց. այլ Ծերենց Գրիգոր ի Գանձարանի վասն Նոր կիրակէի ասէ. *Կարմիր անուանի օրս այս նազելի, զի տէրն երեւի՝ որպէս ʼի զատկի օրըն կիրակի: Եւ այն զի կոչի՝ կարմիր կիրակի, եւ յոյժ պատշաճի, զի արեամբ ծաղկի ծաղկի (յիսուսի, եւ սրբոց նորա. ըստ որոյ աստուածաբանն ունի ճառ ʼի նոր կիրակէ, եւ ʼի յիշատակ սրբոյն մամասայ)ʼʼ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԿԱՐՄԻՐ" в других словарях:

  • ԾԻՐԱՆԻ — (նւոյ, նիք, նեաց.) NBH 1 1017 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c գ. Իբրու գոյն պտղոյ, կարմրերփեան՝ ոսկեփաձլ՝ դեղին կանաչախառն. (լծ. եւ թ. զէր, զէրտալի, եւ սարը ). կամ որպէս գոյն ծիրանի (ծիրանի գօտւոյ), յորում է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՐԴԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0528 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 12c գ. (առեալ ի սեռականէ բառիս Որդն.) κόκκινον coccinum. Ընտիրն ի մէջ կարմիր ներկոց. այն է փոքրիկ եւ կարմրիկ որդն գտեալ ի տերեւս վայրի կաղնոյ, այսինքն բալամուտի. որպէս եւ նիւթն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Church of the Red Gospel, Tbilisi — Church of the Red Gospel Կարմիր Աւետարան Եկեղեցի Church of the Red Gospel in the early 1900s Basic information Location Avlabari district …   Wikipedia

  • Церковь Красного Евангелия — Монастырь Красная церковь Կարմիր Ավետարան …   Википедия

  • ԼԱՅՔԱ — (ի.) NBH 1 0878 Chronological Sequence: 8c գ. ԼԱՅՔԱ կամ ԼԱՔԱՅ որ եւ ՂԱՔԱՅ. Ներկ հողային՝ բացագոյն կարմիր, որով ʼի գոյն պայծառ ներկին մորթք, եւ այլն. լաքա. (ուստի եւ լէօք, է գոյն բացագոյն կարմիր). *Քանզի պատուեալ է առ ալանս մորթ կարմիր, լայքա շատ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐՄՐԱԶԱՐԴ — ( ) NBH 1 1075 Chronological Sequence: 12c, 13c ա.գ. Զարդարեալ ʼի գոյն կարմիր. եւ Զգեստ կարմիր. *Շքեղ կարմրազարդ յազգէ բոսորոյ. Լմբ. համբ.: *Զծիրանին, զշղաշատեռն, կարմրազարդն. Գէ. ես.: որ ըստ յն. κόκκινον . Տ. ԿԱՐՄԻՐ. գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԱՆՁԱԽԱՐԻԹ — ( ) NBH 2 0147 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 11c, 13c գ.ա. Ըստ սուրբ գրոց՝ թուի բառ խառն յեբրայականէս սանի կամ զանի . իբր Կրկին ներկեալ, կրկնաթաթախ. եւ ի քաղդ. եւ յասոր. զախօրիթ, ծահարիթա. որ է ներկ կարմիր. վասն որոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԻՒՆ — (ձեան.) NBH 2 0158 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c գ. ռմկ. ձուն դաղմ. սնէկ. գերմ. շնէ՛. յն. խիոն. χιών nix, nivis νιφάς nimbus. Անձրեւ պաղեալ յօդս եւ թաղկեալ, եւ իբր ասր սպիտակ տեղացեալ ʼի ձմերան. ... *Յաւուր ձեան: Քան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱԿԻՆԹ — (կնթի, թաւ.) NBH 2 0314 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 13c գ. ՅԱԿԻՆԹ ՅԱԿԻՆԹՈՍ. ὐάκινθος hyacinthus եւ χρυσόλιθος chrysolithus. գրի եւ ՅԱԿՈՒՆԹ, ՅԱԿԻՆԴ, ՅԱԿՈՒՆԴ. (յն. իա՛գինթօս. լտ. հիա՛չինթուս. թ. եագուտ.) Ակն պատուական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՊԱԶԻՈՎՆ — ( ) NBH 2 0893 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c, 14c ՏՊԱԶԻՈՆ ՏՊԱԶԻՈՎՆ. յն. լտ. դօբա՛զիօն, դօբազիում. τοπάζιον topazium դօպաճ. Ակն պատուական, է՛ որ կարմիր, կամ ոսկեգոյն՝ կանաչ եւ կապուտակ երակօք, եւ է՝ որ երկնագոյն կամ ապակեգոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»