ԿԻՐԹ

ԿԻՐԹ
(-) NBH 1-1100 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ա. δεδιδαγμένος, γεγυμνασμένος doctus, instructus, assuetus. Արմատ Կրթելոյ. իբր. Կրթեալ. մարզեալ. վարժ. փորձ. հմուտ. ուսեալ. սովորեալ. ընդել. սովրած, սորված, վարժած. ... *Եփրեմ երինջ կիրթ սիրել զհակառակութիւն. Ովս. ՟Ժ. 11: *Կատարելոցն ... ճեշակելիքն կիրթ են ընտրութեան բարւոյ եւ չարի. Եբր. ՟Ե. 14: *Մարմնական եւ իմանալի, եւ բանի կերակրոյ հպատակ եւ կիրթ. Մեկն. ղեւտ.: *Կիրթ եւ վարժ գրոց: Կիրթ ʼի բնաւոր առաքինութիւնս. Ճ. ՟Բ.: Յհ. կթ.: *Քիմք կիրթք զկերակուրս ճաշակեն. Տօնակ.: Կամ Կրթական. սովորական. ընդելական, փորձառական. *Առ այս օրինակ կիրթ ձեռնարկութեան: Կիրթ իմն ծանօթութեամբ յայտնի գիտացեալ: Կիրթ իմն յիշատակաւ. Նար. ՟Լ՟Ա. ՟Ղ՟Բ. ՟Ղ՟Գ: գ. ԿԻՐԹ, ԿԻՐԹՔ. գ. Իբր Կրթանք. կրթութիւն. հրահանգք. փորձ. հանդիսի. մրցանք. եւ Փոյթ. ջանք. ... *Իբրեւ զպատերազմասէր նահատակս զանձինս ʼի կիրթս առաքինութեանցն մխէին. Ագաթ.: *Բայց թէ փորձիւ ոք ընդ կիրթ նորին անցեալ ծանիցէ: Որպէս որք անցին ընդ կիրթս, ուսուցին մեզ. Լմբ. պտրգ. եւ Լմբ. սղ.: *Որ զհետ այսպիսի սնոտի աշխատութեան ʼի կիրթ անկեալ ընթանային մեծաւ փութով. Վեցօր. ՟Ա:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԿԻՐԹ" в других словарях:

  • ԿՐԹԵՄ — (եցի.) NBH 1 1133 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c ն. γυμνάζω exerceo, polio, erudio ἁσκέω colo, studeo μελετάω curo. Կիրթ առնել. վարժել. մարզել. հրահանգել. յորդօրել. վարել. կր. Ճգնիլ. գուն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԻՐԹ — ( ) NBH 1 0174 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c ա. Որ չէ կիրթ. ոչ կրթեալ. անվարժ. անհմուտ. անփորձ. անմասն. չսորված. ... *Անկիրթ մարդոյն. Եղիշ. ՟Բ: *Անկիրթ մտօք համոզել. Յհ. կթ.: *Զանկիրթն վարժից. Նար. խչ.: *Որք անկիրթ են… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿՈՒՇԵՄ — (եցի.) NBH 1 0176 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c, 13c ն. եւ չ. ԱՆԿՈՒՇԵՄ ԱՆԿՈՒՇՆԵՄ որ եւ ԱՆԳՈՒՇԵԼ, ԱՆԳՈՒՇՆԵԼ. (լծ. ընդ անգոսնել, անկոսնել, անկուսնել. մերձի եւ ʼի հյ. կուշտ. եւ ʼի պրս. կիւշիտէն, ունկն դնել.)… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՐԱՄԱՐՏԻԿՈՍ — (ի, աց.) NBH 1 0584 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c, 13c գ.ա. Բառ յն. ղրամմադիգօ՛ս γραμματικός. grammaticus այսինքն Գրական. քերական. կիրթ ʼի քերականութեան. դպիր, գրագէտ. ... *Արիստարքոս գրամարտիկոս: Քաջ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԵԼԱՄՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0937 Chronological Sequence: Early classical, 7c չ. ԽԵԼԱՄՏԵՄ որ եւ ԽԵԼԱՄՈՒՏ ԼԻՆԵԼ. Մտախոհ լինել, ʼի միտ առնուլ. Իմանալ. քաջածանօթ կամ հասու լինել. տեղեկանալ. փորձ եւ կիրթ գտանիլ. աղէկ հասկընալ, սորվիլ. ... *Առնել զամենայն գործ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1010 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. οἱκιότης familiaritas. Ծանօթն գոլ իրերաց. ընտանութիւն. բարեկամութիւն. ճանչւորութիւն. ... *մի՛ լիցի հայոց ընդ յունաց ծանօթութիւն, եւ հաղորդութիւն սիրոյ. Խոր. ՟Գ. 36 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՐԹԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 1133 Chronological Sequence: Unknown date ա. γεγυμνασμένος exercitatus. Առաւել կամ ոյժ կիրթ. վարժ. *Որոց ճաշակելիքն իւրեանց կրթագոյնք իցեն առ ընտրութիւն բարեաց եւ չարեաց. Կոչ. ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՐԹԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 1133 Chronological Sequence: 6c ա. ἁσκητής exercitator, athleta quicse exercet. կրթօղ, եւ կրթեալ. կիրթ. որ տայ զանձն ʼի կրթութիւն. Ճգնօղ. *Բանից եւ գործոց կրթակք եւ վարժիչք (յն. մի բառ) եղեալք՝ զկեանս վարուցն իւրեանց զարդարեցն. Փիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՐԹԱՎԱՐԺ — ( ) NBH 1 1133 Chronological Sequence: 11c ա. Կիրթ եւ վարժ. կրթական. ուսումնասիրական. *Զերէց զեղբայրն մեր, եւ զանդրանիկ մերոյն կրթավարժ եւ հրահանգաիղձ աշակերտութեան. Յիշատ. ոսկ. յհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՄՏԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0105 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 12c, 14c չ. Հմուտ լինել. խելամուտ գտանիլ. քաջ տեղեկանալ. փորձ եւ կիրթ լինել. ուսանել եւ ʼի միտ առնուլ հասողութեամբ. ... *Քաջ հմտացեալ (նշանագրաց) ʼի դանիէլէ. Խոր. ՟Գ. 53: *Բաւականապէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»