ԿԻՑ

ԿԻՑ
(-) NBH 1-1100 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. Որպէս Կցեալ. կցորդ. կպած, քովը. ... *Հեռեգոյն վայրօ՞ք ինչ յերկնից, թէ կից իցեն. Կիւրղ. ծն.: *Յորժամ վասն հաւատոցն կրօնից բանք իցեն, որպիսի՞ ինչ վարք առ այն զօրաւոր կց են լինել. Ոսկ. տիմ.: *Միայարկս եւ միամեղունս առ միմեանս կից շինէին զտունս իւրեանց ընդ տաճարն. Նչ. եզեկ.: նխ. ԿԻՑ. նխ. Զոյգ ընդ. ʼի միասին. հաւասար. առընթեր. նման. ըստ. կցած, կերպ, միատեղ, հետը. ... *Աղաղակեաց ʼի ձայն մեծ շուշան. աղաղակեցին եւ երկոքին ծերքն կից նմին. Դան. ՟Ժ՟Գ. 24: *Եւ է այսպէս, զօր կից աղօթիցն ունի բանս. Խոսր.: *Աթոռակից պատարագակից, մանաւանդ թէ քահանայից կից. Մագ. ՟Ա: *Ի միում դաշտի կից միմեանց իբրեւ զմի այգի. Վրդն. երգ.: *Յիւրեանց անուն կից եդին զանուանս քաղաքացն: Սիրոս, յորոյ անուն կից եւ սիրիա անուանեցաւ որ են ասորիք. Եւս. քր. ՟Ա. ՟Բ: մ. ԿԻՑ. մ. Զուգաց. հաւասար. ʼի միասին. միաբան. մէկտեղ. ... *Կից ընթանան ժամանակքն ʼի կանոնս՝ որ առաջի կայ. Եւս. քր. ՟Բ: *Յանկարծօրէն կից ʼի վեր առաւեալ զսակուրսն՝ զարկանէին թագաւորին պապայ. Բուզ. ՟Ե. 32: ա. ԿԻՑ, կիցք. ա. Զոյգ, եւ կցորդ. որպէս եւ գ. Կցորդութիւն. միաբանութիւն. տեղի միանալոյ ճանապարհաց. *Զմասունս մարմնոյն տեսցէ ոք այսպէս կիցս եւ զոյգս, միաւորութեամբ անջատելս, եւ բաժանմամբ միացեալսʼʼ. (որպէս երկու աչք, ձեռք, եւայլն.) Փիլ. լին. ՟Գ. 5: *Մի՛ այսուհետեւ վասն կից անուանն այլ ընդ այլ կից գնասցեսʼʼ. այս ինքն վասն հոմանունութեանն ընդ այլ ճանապարհ խոտորեսցիս. Կոչ. ՟Ժ՟Դ: *Ի կիցս բանից ըղձաձայնութեանց. Նար. կուս.: ԿԻՑՔ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ. Տեղի՝ ուր միանան կամ բավժանին այլեւայլ ճանապարհք. ըստ յն. ծագ կամ գլուխ. ճամբու բերան. ... *ննջեն ʼի կիցս ամենայն ճանապարհաց. Ես. ՟Ժ՟Ա. 20: *Հասեալ ʼի կիցս ճանապարհին՝ որ զատանէր յաշխարհն հայոց. Ճ. ՟Բ.: գ. ԿԻՑՔ. գ. Զոյգք ոտից կենդանեաց. ուստի ԿԻՑՍ ԸՆԿԵՆՈՒԼ, կամ ՀԱՆԵԼ, է Աքացել. ոտիւք հարկանել. ... *Խիստ է քեզ ընդդէմ սուսերի կիցս ընկենուլ. Վրք. ոսկ. (նոր ձ. կիցս արձակել): Գիրացաւ յակոբ եւ ստուարացաւ, եւ կիցս ընկէց արարչին իւրոյ. Լմբ. սղ.: *Ըզկերակրիչ տէրըն թողեալ, արարչին կիցս ընկեցեալ. Վահր. ոտ.: *Քանզի թագաւոր հեզ՝ հանդարտ եւ զգօն ունին, եւ կիցս ընկենուն, այլում բռնաւոր իշխանի ցանկանան. Ոսկ. ես.: *Կիցս ընկենուն հակառակութեամբ անհաւատութեան իւրեանց փրկութեանն. Լմբ. վերափոխ.: *Ձիրքն կիցք հանեն, եզինքն եղջիւր ածեն. Մանդ. ՟Ե: *էշն ամենայն զօրութեամբ իւրով կիցս եհան (կամ եհար). Ոսկիփոր.: Իսկ Յհ. կթ. *Կիցս իբրեւ զայծեամն ընկեցեալ, ʼի տանիսն վազէրʼʼ. իմա՛, հարեան զոտս ընդ գետին: Գտանի գրեալ եւ եզակի. *Կից ընկենուլ եւ անգուշել. Եփր. համաբ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "ԿԻՑ" в других словарях:

  • ԱՐԱՐՉԱԿԻՑ — (կից, ցաց.) NBH 1 0341 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա. συνδημιουργήσας, συνδημιουργός socius creationis, συγκτίζων simul creans Արարիչ ʼի միասին. համագործ. որպէս որդի եւ հոգի Սուրբ միով արարչական կարողութեամբ ընդ հօր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԱԶԱԿԱԿԻՑ — (կից, ցաց.) NBH 1 0388 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. Կցորդ եւ ընկեր աւազակաց կամ աւազակութեան. *Ժողովել արս նմանս քեզ աւազակակիցս. Պտմ. աղեքս.: *Աւազակեաց իմաստնագոյնս աւազակ՝ յիւրմէ աւազակակցէն զդրախտն. ՃՃ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Vedu ginu gortsaranin kits — Infobox Settlement official name =Vedu ginu g in kits Վեդու գինու գ ին կից native name = pushpin mapsize =150px subdivision type = Country subdivision name = Armenia subdivision type1 = Marz (Province) subdivision name1 =Ararat leader title =… …   Wikipedia

  • Radiokayanin kits — Infobox Settlement official name =Radiokayanin kits Ռադիոկայանին կից native name = pushpin mapsize =150px subdivision type = Country subdivision name = Armenia subdivision type1 = Marz (Province) subdivision name1 =Kotayk leader title = leader… …   Wikipedia

  • Jajur kayaranin kits — Infobox Settlement official name =Jajur kayaranin kits Ջաջուռ կայարանին կից native name = pushpin mapsize =150px subdivision type = Country subdivision name = Armenia subdivision type1 = Marz (Province) subdivision name1 =Shirak leader title =… …   Wikipedia

  • ԽԱՌՆ — (ի, ից.) NBH 1 0925 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. (յորմէ թ. գառըլըգ. եւ յն. քեռաօ՛, խառնել). μικτός, συμμιγής mistus, mixtus, commixtus. Բաղադրեալ կամ խառնեալ ʼի զանազանից. ոչ պարզ, այլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԻՏ — (խտի, ից.) NBH 1 0945 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 17c ա. πυκνός densus συνεχής continuus, perpetuus. Հոծ սեղմ. թաւ. խուռն. կուռ. ատոք. լիուլի. շարունակ. յաճախ եւ ստէպ մերձ եւ կից յիրեարս գտեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՑՈՐԴ — (ի, աց.) NBH 1 1139 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. κοινωνός, συγκοινωνός particeps, consors, socius. իսկ Կենաց կցորդ, συμβιωτής conviva. Որ կից գտանի իւիք ընդ այլում. մասնակից. հաղորդ. հաւասարորդ, գործակից.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՐԱՆ — (ի, եւ ՎԱՐԱՆՔ նաց կամ նից.) NBH 2 0790 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c գ. եւ ʼի սուրբ գիրս կից ընդ բայի. ՎԱՐԱՆ եւ ՎԱՐԱՆՔ. στενά angustiae ἑπήρεια molestia. եւ ի սուրբ գիրս կից ընդ բայի περικατάληπτος γίνομαι… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Gazanabutsakan pet. tntesutyane kits — Infobox Settlement official name =Gazanabutsakan p.t.k. Գազանաբուծական պ.տ.կ. native name = pushpin mapsize =150px subdivision type = Country subdivision name = Armenia subdivision type1 = Marz (Province) subdivision name1 =Lori leader title =… …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»