ՀԱՄԱՆԳԱՄԱՅՆ

ՀԱՄԱՆԳԱՄԱՅՆ
(ի, ից կամ այնց.) NBH 2-0018 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. συνόλος, σύμπας universus, cunctus. (ʼի Համ, եւ Անգամ.) իբր Ամենայն միանգամայն. նոյն ընդ Համայն. ա. *Համանգամայն ազանց. Շար.: *Զսակաւս ʼի բազմացն՝ քան թէ զիսկութիւն համանգամայնիցն. Նար. ՟Հ՟Է: *Երբեմն համանգամայնից յիշատակօք, եւ երբեմն իւրաքանչիւրովքն. Սարկ. լս.: *Ի համանգամայնց ամենայնիւ կողոպուտ մնալով. Պիտ.: *Անփոյթ առնել ծանունցն՝ համանգամայնցն է ʼի բաց բարձումն. Յհ. իմ. ատ.: Կամ το ἄμα, οἰ, τα ἄμα simultaneus. Ի միասին եղեալն ընդ այլում. միասնականք. միանգամայնք. *Յաղագս համանգամայնց: Համանգամայնք են, որոց լինելութիւն ʼի նմին ամանակի: Իսկ բնութեամբ համանգամայնք, որք միանգամ հակադարձին ըստ գոլոյն հետեւութեան. Արիստ. ստորոգ.: *Արտադրութիւն նախկնիցն ծնանել ինձ թուի զհամանգամայնցն յեղանակս. Անյաղթ անդ: մ.շ. ՀԱՄԱՆԳԱՄԱՅՆ. մ.շ. ἄμα, ὄμως simul, una, aeque, pariter, tum; tam, quam. Միանգամայն. ʼի միասին. զոյգ ընդ. նոյնպէս. եւ համայն. ընդ ամենայն, բոլորովին. իսպառ. իսկոյն. եթէ՛, եւ եթէ. ե՛ւ, եւ. մէկտեղ, մէկ անգամով, մէկէն. ... *Համանգամայն եղեալք՝ համանգամայն եւ լուծցին. Պղատ. տիմ.: *Նոյնն համանգամայն կալցի զհակակայսն. Պորփ.: *Ասել համանգամայն աստուած, համանգամայն որդի. Աթ. ՟Ը: *Համանգամայն ըստ գոլոյն աստուծոյ՝ եւ ծնանելն լինի իմացեալ: Համանգամայն եւ է ծնեալ. Կիւրղ. գանձ.: *Զայսոսիկ ասէր բանիւք, եւ համանգամայն արդեամբք զգործն կատարէր. Ճ. ՟Ա.: *Ընդունին զհատուցումն բարի ըստ բարեաց գործոց, համանգամայն եւ չարեացն. Յճխ. ՟Ժ: *Եւ զի՞ մի մի ասիցեմ. համանգամայն ասացից. Սարգ. յկ. ՟Դ: *Զբան եւ զգործ համանգամայն. Յիսուս որդի.: *Եւ այլք բազումք, համանգամայն երկերիւր հարք. Խոր. ՟Գ. 61:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ՀԱՄԱՆԳԱՄԱՅՆ" в других словарях:

  • ՅԱՐԱՁԳԱԿԻՑ — ( ) NBH 2 0342 Chronological Sequence: Unknown date ա. Որպէս Մշտնջենաւորակից. συνεκτεινόμενος. *Իսկ թէ համանգամայն Հայր եւ Աստուած, համանգամայն եւ Որդի ընթացակից մշտնջենաւորութեանն Հօր, եւ յարաձգակից, զի պահեսցի ծնողին միշտ գոլն հայր. Կիւրղ. գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՁԵՒ — ( ) NBH 1 0063 Chronological Sequence: 8c ա. πάνσχημος omnis figurae Ունօղ զամենայն ձեւ կամ զկերպարան նմանութեան. *Ամենայն համանգամայն ʼի նա ստորոգի, եւ ոչինչ է յամենայնէ. ամենաձեւ, ամենատեսակ, անկերպ, անգեղեցիկ. Դիոն. ածայ. ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՐԱԿԻՆ — ( ) NBH 1 0097 Chronological Sequence: 5c, 6c ա.գ. Այն՝ որ իցէ համանգամայն այր եւ կին. որ եւ ԱՐՈՒԷԳ ասի. եւս եւ կամաւոր ներքինացեալ. կամ իգացեալ. կնամարդի. ἁνδρόγυνος, ἁνδρογύνης androgynus, semimas semifemina & semivir, castratus եւ effeminatus… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՈՂԴՈՋ — (ի, ից.) NBH 1 0134 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 13c ա. ἁτρεμής intremulus Որ ոչն դողդոջէ. անսասան. անշարժ. անխռով. անդորրական. անփոփոխ. ... *Աննիւթիւք եւ անդողդոջիւք աչօք ʼի ներքս ընկալեալ. Դիոն. երկն.: *Յաւիտեան ասեմք զանդողդոջն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՏԻՐ — (տրի, ից կամ աց.) NBH 1 0163 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 12c ա. ἁδιάφορος indifferens Որ ոչն խտրէ զխտրելիս. անընտրող. անխիղճ. աներկիւղած. անզգոյշ. համարձակ ʼի չարիս. ... Ուստի՛ ԱՆԽՏԻՐ ԼԻՆԵԼ՝ ըստ յն. ասի, չպահել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌ — I. ( ) NBH 1 0281 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր. πρός ad, ar որ եւ Առ ʼի. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. մերձ ʼի, ընդ. դէպ ʼի, քովը. (լտ. եւս՝ ըստ նախնեաց՝ առ. որ եւ սովորաբար ասի ատ) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԴՆԵՄ — (առեդի.) NBH 1 0301 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c ն. προστίθημι appono, addo Առընթեր՝ մերձ դնել. յարադրել. յարել. յաւելուլ. Կր. Յարիլ. քովը դնել, կցել. *Եթէ առդիցես սմին դրութեանս դէմս կամ պատճառս. Պիտ.: *Բանականն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԻՆՉՈՒՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0305 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c ա. πρός τι ἕχον relativus Առինչ. ըստ յն. առ ինչ ունօղ, այսինքն յարաբերեալ առ այլ ինչ. *Առինչունակ (անուն) է, իբրու թէ՝ հայր, ուստր (որդի), սիրելի, աջող (իմա՛, աջեայ): Իբր առնչունակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0321 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա.գ. θεολόγος theologus Որ խօսի զԱտուածոյ վարդապետական օրինօք. վարդապետ եկեղեցւոյ. եւ ըստ այսմ գրի որ նազիանզանցին մականունի Ատուածաբան՝ որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԾԱԹԱՏԵՍԱԿ — ( ) NBH 1 0361 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 11c ԱՐԾԱԹԱՏԵՍԱԿ ԱՐԾԱԹԱՏԵՍԻԿ. ἁργυροειδής argenti formam praeseferens Տ. ԱՐԾԱԹԱՆՄԱՆ. *Իլիքտռիոն՝ որպէս ոսկետեսակ, համանգամայն եւ արծաթատեսակ. Դիոն. երկն.: *Արծաթատեսակք սպիտակութեամբ. Սիսիան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»