ՀԱՄԱՐԻՄ

ՀԱՄԱՐԻՄ
(եցայ, րեա՛, ել.) NBH 2-0022 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c, 14c հ. որպէս ռմկ. համրել. պ. շիւմարկիյտէն, շիւմիւրտէն. ἁριθμέω, ψηφίζω calculo. Ի համար արկանել. թուել. հաշուել. ... *Համարեցաւ զընդոծինսն իւրիւր ՟Յ՟Ժ՟Ը: Ոչ կարէր համարել, քանզի ոչ գոյր թիւ: Համարեցան հազար այր ʼի ցեղէ: Եօթն եօթներորդս համարեսցիս քեզ: Սկսանիցիս համարել: Համարեսցի նմա քահանայն զարծաթն յայլ եւս ամսն (որ եւ սեպել): Համարից զամս վաճառին իւրոյ: Իւրաքանչիւր ըստ բաւականի իւրում համարեսցի յոչխարն. (համրելով սեպուիլ): Համարիցի զծախսն: Համարեսցի զթիւ գազանին. եւ այլն: Որպէս եւ. *Համարեցաւ ընդ մետասան առաքեալսնʼʼ , է մտանել ʼի թիւ նոցա վիճակաւ: *Համարիմք, եւ քակեմք զհամարն նովին ձեռամբ. Սեբեր. ՟Է: *Ապա եւ զառաքինութիւնսն համարի կարգ ըստ կարգէ: Համարի կարգաւ (այսինքն մի ըստ միոջէ ճառէ) զմեծութիւն. Ոսկ. ես.: *Համար որովայնի ծառայն, եթէ որո՛վ կերակրով տօնիցեմ. Կլիմաք.: *Համարեա՛ զհոգիս նոցա ʼի թիւ սրբոց քոց. Ժմ.: *Խորելն նենգութեամբ, եւ ցրուելն շռայլութեամբ ընդ մի համարեալ են. Երզն. մտթ.: որ հային եւ ʼի ՟Բ նշ: ՀԱՄԱՐԻՄ. Առաւել՝ որպէս ռմկ. սեպել, կարծել. ... λογίζομαι, ἠγέομαι, οἵομαι, δοκέω եւն. aestimo, existimo, puto, censeo եւն. Վարկանել. դատել. առնել. գրել. դնել ʼի մտի. *Համարեցաւ զնա հեղի՝ արբեալ: Համարեցաւ զիս իբրեւ թշնամի: Համարիցիս զիս քեզ ոսոխ: Համարի զիս հանգոյն կաւոյ: Համարիմ զանձն իմ հող եւ մոխիր: Համարիմ զանձն իմ երեւելի: Լաւ համարել: Իրաւունս, կամ արժանի համարել: Մի՛ համարիր դոցա զայս մեղս: Երանի՛ առն որում ոչ համարեսցի տէր զմեղս նորա: Մի՛ համարիք, եթէ եկի լուծանել: Մի՛ համարիցիք ասել յանձինս: Համարեցաւ նմա յարդարութիւն: Իբրեւ զօտարոտիս համարեալ եմք նմա: Մի՛ համարեսցի նմա այն: Յարիւն համարեսցի մարդոյն այնմիկ: Ընդ անդս երկրի համարեսցին: Ոչ էր համարեալ արծաթ, թէ իցէ ինչ. եւ այլն: *Համարեա՛ զաշխատութիւնս մեր ʼի գործ արդարութեան. Ժմ.: *Բազում անգամ լաւ համարիմք մեռանել՝ քան ʼի բարեկամաց ստգիւտ լինել. Կոչ. ՟Ժ՟Ե: *Որպէս իսահակ ոչ մեռաւ, բայց աստուած ընկալաւ (զնա որպէս) զենեալ ʼի ձեռն խոյին. այսպէս եւ բանին աստուծոյ համարեալ է մահ, եւ ոչ ըստ բնութեան. մեռեալ աստուածացեալ մարմնովն՝ միացեալ բանին աստուծոյ համարեալ է մահ. զի կենացն մահ ոչ յաղթէ. Մեկն. ղկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "ՀԱՄԱՐԻՄ" в других словарях:

  • ՎՆԱՍ — (ու, ուց, կամ ի, ից.) NBH 2 0828 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 12c գ. βλαβή noxa, damnum, detrimentum, pernicies ζημία mulcta, poena. (Վնաս՝ նոյն ընդ Վզեան. յորոց եթէ ʼի բաց դիցի տառդ վ, լինին՝ նաս. որպէս լտ. եւ թ. նօդսա,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՆԳՈՍՆԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0106 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա. ἁδιάβλητος, ἁνεπίπληκτος irreprehensibilis Որ չէ անգոսնելի. անպախարակելի. անպարսաւ. անմեղադրելի. ... *Անանգոսնելի պահեալ զիւրն սահման ամբողջ: Յանձն առնուլ եւ զքուն, եւ խռովել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՕԳՈՒՏ — (օգտի, ից.) NBH 1 0255 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 13c ա. ἁνωφελής, ἁνόητος, ἁλυσιτελής, ἁσύμφορος inutilus, μάταιος vanus Որ չունի կամ չբերէ ինչ օգուտ. անշահ. անպիտան. անպտուղ. ումպէտ. ընդունայն. ... *Քացախ վիրի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0393 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. πλείων, περιττός, περισσός plus, plurimus, redundans, nimius, praestans Յաւելեալ ինչ. առաւել. յոլով. շատ եւս. մեծ եւս. էւել, էւելի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԲԱՆՋ — ( ) NBH 1 441 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 11c գ. ԲԱՐԲԱՆՋ ԲԱՐԲԱՋ. φλυαρία nugae, τερκρέια garriendi subtilitas, garritas Բաջաղանք որպէս պառաւանց. շչիւն որպէս կախարդաց. ընդ վայր բարբառումն որպէս պապաջումն. շաղփաղփութիւն. ցնորք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԲԱՋ — (ի, ից.) NBH 1 441 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 11c գ. ԲԱՐԲԱՆՋ ԲԱՐԲԱՋ. φλυαρία nugae, τερκρέια garriendi subtilitas, garritas Բաջաղանք որպէս պառաւանց. շչիւն որպէս կախարդաց. ընդ վայր բարբառումն որպէս պապաջումն. շաղփաղփութիւն. ցնորք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԳԱՒԱՃԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 443 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c գ. εὑκλεία splendor nominis, καύχημα gloriatio, εὑθυμία laetitia animi Պերճութիւն անուան. պարծանք. մեծանունութիւն. փառաւորութիւն. աճումն փառաց եւ պատուոյ. շուք. շքեղութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵԿԱՄ — (ի, աց.) NBH 1 449 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ա.գ. φίλος amicus Որ կամի զբարի ընկերին որպէս անձին, կամ ունի զբարի կամս առ այլ. ընտանի սիրելի. սիրական, սրտակից. ... *Խօսէր տէր ընդ Մովսիսի դէմ յանդիման, որպէս ոք՝ զի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 449 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c գ. φιλία amicitia Փոխադարձ սիրելութիւն երկուց կամ բազմաց. բարեկամն լինել. սերտ ընտանութիւն. եւ Դաշնաւորութիւն. ... *Պահել զհաւատ բարեկամութեան առ մեզ: Նորոգել զբարեկամութիւն: Որ ծածկէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»