ՀԱՄՕՐԷՆ

ՀԱՄՕՐԷՆ
(-) NBH 2-0029 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. (ʼի Համուռ. համ ուր. համ օրէն.) πᾶς, σύμπας omnis, totum. Ընդհանուր. համայն. ամենայն. բոլոր. բովանդակ. բոլորեքին. ... *Ամենայն համօրէն տուն յովսեփայ: Ըստ համօրէն տանց իւրեանց: Համօրէն ամենայն բնակիչք նորա: Ըստ համօրէն արուեստից: Համրին համօրէն զտունն եւ զստացուածսն. Ծն. ՟Ծ. 8. 22: Ել. ՟Ա. 1: Նաւ. ՟Ա. 5: ՟Ա. Մնաց. ՟Ի՟Զ. 21: Դտ. ՟Ժ՟Ը. 21: *Համօրէն ազանց, կամ ախտացելոց, յանցաւորաց: Ի համօրէն աշխարհէ աստի: Ընդ համօրէն աշխարհ քարոզել: Զհամօրէն զվնասակարացն զգունդ: Ո՛չ եղերանօք ջայլից համօրէն: Համօրէն աւետարանին: Համօրէն աւետիս. Նար.: *Համօրէն ծնունդք ադամայ, կամ մարդիկ, ժողովուրդ, հաւատացեալք. Անյաղթ բարձր.: Յհ. իմ. երեւ. եւ այլն: *Համօրէն տեղեկութեամբ: Զհամօրէն բարեկամութիւն ընդ յոյնս կալեալ. Սարգ. յկ. ՟Դ: Մխ. երեմ.: մ. ՀԱՄՕՐԷՆ. մ. ἄμα, ἅρδην simul, omnino եւն. Առ հասարակ. միանգամայն. միահաղոյն. համայն. ընդհանրապէս. ըստ ամենայնի. բոլորովիմբ. բովանդակապէս. իսպառ. ... *Համօրէն չտանել զնոսա յերկիրն: Բժշկեցից զնոսա համօրէն: Համօրէն իբրեւ առիւծունք պատրաստեցան որդիք նոցա. Եզեկ. ՟Ի. 15: Ովս. ՟Ժ. 5: Երեմ. ՟Ժ՟Ա. 38: *Մինչեւ համօրէն կատարեաց զգրեալս վասն իւր. Խոսր.: *Ոչ համօրէն եւ յայտնի, այլ մասնաւորաբար եւ ʼի ծածուկ. Շ. մտթ.: *Ոչ առանձին առնէր զվարդապետութիւնն, այլ համօրէն: Ոչ համօրէն վճիռ ետ, այլ ʼի վերայ ոմանց ասացաւ. Ոսկ. յհ.: *Ոչ կարէր համօրէն կալ ʼի վերայ իրացն երեւման. Եղիշ. ՟Ը: *Համօրէն ոչ կարացին կալ ʼի վերայ մտացն ճշմարտութեան. Սարգ. յկ. ՟Դ: *Համօրէն ի վերայ ամենայն բանիցն կարգաւ ոչ կացին: Յետ անդրէն դառնալոյն կալոց էին համօրէն ʼի վերայ գիտութեան նորա. Իգն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ՀԱՄՕՐԷՆ" в других словарях:

  • ԱՄԵՆԱՅՆ — (ի, իւ. ամենայնք, այնց կամ այնից, նիւք.) NBH 1 0064 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Ամէն. համայն. համօրէն. համակ. հանուր. բնաւ. ամէն. ... (որպէս եւ լտ. օ՛մնիս, օ՛մնէ.) πᾶς omnis, σύμπας… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0262 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. οἱκουμενικός totius mundi, orbis Տիեզերական. եւ համաշխարհական. որ ինչ հայի առ համօրէն աշխարհ. որպէս եւ առ աշխարհ կամ ազգ մի ողջոյն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ — ( ) NBH 1 0771 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 15c մ. ԸՆԴ ՀԱՆՈՒՐ. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ. καθόλου, ὄπου in universum, ubique գրի եւ ԸՆԹԱՆՈՒՐ, ԸՆԹՀԱՆՈՒՐ. Ընդ համօրէն տեղիս. յամենայն ուրեք. ընդ բնաւս. ընդ տիեզերս. առ հասարակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0874 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. οἱκουμενικός, κη, καθολικός, κή oecumenicus, catholicus, universalis, generalis, quod est orbis terrarum. Որ ինչ անկ է համօրէն տիեզերաց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՐՈՊԷ — (ի, ից.) NBH 2 0903 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c, 13c գ. յն. ռօբի՛. ῤοπή, ἁκαρές momentum, nutus, ictus, libramentum. Մէտ ըշռոյ. մտումն. քթթել ական. վայրկեան. եւ Մանրագոյն չափ ժամանակի. մանրորդ. ... *Զչափ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0006 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἑλευθερία , libertas Ազատն գոլ. ազատականութիւն. ազնուականութիւն. իշխանութիւն. պատիւ. *Ուր Հոգի Տեառն է, անդ ազատութիւն է: Սպրդեցին մտանել դիտել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼԷԿՈԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0013 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. κύμανσις fluctuatio, κλύδων, χειμών tempestas, aestus Կոծումն ալեօք. ծփումն. տատանումն. եւ Ծուփք. խռովութիւն. յոյզք. փորձանք. արկածք. ... *Նաւապետես, զնաւդ զերծո՛ յալէկոծութենէ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱԾՐԻ — ( ) NBH 1 0032 Chronological Sequence: Early classical ա. գտանի գրեալ եւ ԱՂԱՐԾԻ. Բառ անյայտ՝ իբր Երախայ, մատաղ. կամ Համախումբ որպէս խաշն դիմեալ յաղ. *Անկեալ աղաչեն աւասիկ ամենայն աղածրի երամ երամ բազմութիւն տղայոցʼʼ. յն. ամենայն կամ համօրէն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԾԱՊՂԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0041 Chronological Sequence: 6c, 10c գ. Գարշ պղծութիւն. գործ աղտեղի եւ անարժան. *Աղտեղագոյն աղէտք աղծապղծութեան: Համօրէն իսկ աղծապղծութեամբ տարրացեալ ... Պարտական սպանութեան, եւ ամենայն աղծապղծութեան. Յհ. կթ.: Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲՈԽ — (ի կամ ոյ, ից.) NBH 1 0056 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c գ. ὅχλος, δῆμος turba, populus Համօրէն խումբ ռամկին. Ժողով խառնիճաղանջից. բազմութիւն մարդկան կամ զօրաց. ժողովուրդ. ... *Ամբոխն սաստեաց նոցա: Ել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»