ՀԱՍՈՒ

ՀԱՍՈՒ
(-) NBH 2-0053 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. Որ ʼի վերայ հասանէ. որպէս Տիրօղ. զբռամբ ածօղ. ժամանօղ. եւ Իշխօղ. ձեռնհաս. վարի ʼի մեզ էական բայիւ. իբրու յն. κρατέω, καταλαμβάνω obtineo, deprehendo. ձեռք ձգել, ափ ձգել. ... *Խաւար նմա ոչ եղեւ հասու. Յհ. ՟Ա. 5: *Յամենայն մօտաքաղաքս՝ յոր հասու իցեն: Հասու եղեն հեբրայեցիք քաղաքին. ՟Բ. Մակ. ՟Զ. 8: ՟Ժ՟Ե. 38: *Ոչ եթէ հասու ինչ չիցեմք ʼի մեզ, եւ ձկտեցուցանեմք զանձինս. ՟Բ. Կոր. ՟Ժ. 14: *Հասու զօրութիւն նորա մինչեւ յանդունդս. Կոչ. ՟Զ: ՀԱՍՈՒ. որպէս Վերահասու. հասկացօղ. իմացօղ տիրապէս. ըմբռնօղ. խելամուտ. հմուտ. տեղեակ. յն. բայիւ ἑπιγινώσκω agnosco. *Խօսօղք բազումք յաստուածայնոցն, այլ զօրութեան մտացն ոչ հասուք: Զայլ ոմն ասելով յոյժ հասու՝ վարդապետ իւր եղեալ. Խոր.: ՟Բ. 89: ՟Գ. 33: եւ Փարպ.: *Վերստին դատեալ՝ հասու լինել. Գծ. ՟Ի՟Դ. 8: *Որում ոչ հասու լինին միտք. Յճխ.: *Այնմ՝ որ արար զամենայն, նմա հասո՞ւ ակրիցես լինել. Կոչ. ՟Զ: *Որպէս թէ ստուգիւ ինչ հասու ժամանակացն կարիցէ լինել. Եւս. քր. ՟Ա: *Մարդկօրէն ձեւացուցանէ զբանն, որով հասու կարասցուք լինել. Խոսր.: *Մարմնապէս ձեւացուցանէ զբանս առ ʼի հասու առնել զմեզ ամենագութ խնամոցն աստուծոյ. Լմբ. սղ.: ՀԱՍՈՒ. որպէս Հասանելի. իմանալի. իմացեալ. *Անժամանակ ʼի հօրէ ծնունդն՝ ոչ քննելի մտաց մարդկայնոց, եւ ոչ հասու եղեալ անմարմին եւ երկնաւոր զօրութեանց. Եղիշ. մկրտ.: ՀԱՍՈՒ ՍԵՐՄԱՆԻՔ. Կարծի որպէս Հասուն. այլ ʼի յն. դնի՝ ցրիւ. ցիրուցան. σποράδυν sparsim. Վրք. ածաբ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ՀԱՍՈՒ" в других словарях:

  • ՀԱՍԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0050 Chronological Sequence: 6c, 8c ա. καταληπτέος, κατανοητικός . Հասու լինելի մտօք, կամ արժանի հասու լինելոյ. եւ Բաւական ʼի հասու լինել. *Զմարդկային զմիտսն ʼի վեր հանել, եւ տպաւորեաց ընդ հասական իմանալի զօրութիւնս: Զանազանեալ են… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՍՈՒ — ( ) NBH 1 0906 Chronological Sequence: 10c ԼՍՈՒ ԼԻՆԵԼ. Լսող եւ հասու լինել. *Աման խեցեղէնեն ականջքդ, եւ ոչ բաւանդակին անճառելեացն լսու (կամ հասու) լինել. Նար. երգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՄ — I. (կաս, կայ, կացի, կա՛ց, կացէ՛ք.) NBH 1 1039 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c չ. ἴσταμαι sto, եւս եւ κεῖμαι jaceo διαμένω, ἑμμένω permaneo, remaneo, persevero. Տեղականել ուրեք. հաստատուն կամ կանգուն մնալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՏԱՀԱՍ — ( ) NBH 2 0305 Chronological Sequence: Early classical, 13c ա. Հասու լինելի մտօք. ըմբռնելի ըստ կարի. *Մարդատեսիլ եւ հրեշտականման երեւէր՝ մտահաս ըստ հանդուրժելոյ աչաց. Ագաթ.: (Իսկ իբրեւ Հասու, խելամուտ, գտանի ʼի Կիր. պտմ. *Մտահաս եղեալʼʼ. այլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿԱՀ — ( ) NBH 1 0021 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 14c ա. պրս. ակեահ, ակէհ. Գիտակ. տեղեակ. հասու. ... *Չիցե՞ս ակահ (յն. ո՞չ գիտես), ամարայնւոյ ժամանակ եկն եկաս ʼի վերայ: Այնմ չէք ինչ ակահ, քանզի չէիք մօտ: Խորհրդոց տնտեսութեան չէին ակահ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0026 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c գ. νεύμα nutus Ակնարկելն ըստ ՟Ա. նշ: Նշան կամաց. ազդումն. հրաման անձայն. ... *Զգովութիւնն՝ ակնարկութեան աչօք, քան գլխոյ՝ ազդելով. Փիլ. տեսական.: *Ակնարկութեամբ զամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱՍՏԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0053 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c չ.ն. Ամբաստան լինել. դատախազել. յանդիմանել կամ բողոքել յատենի. չարախօսել. մեզ դնել. վնասակար առնել. ... κατηγορέω, ἑγκαλέω, καταμαρτυρέω accuso, incuso …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՀԱՍ — ( ) NBH 1 0063 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 12c ա. Որ ամենայն ուրեք եւ արագ հասանէ. *Ամենահաս, ամենատես. Մանդ. ծն.: *Ամենահաս թեւոցն ձգմամբ. Նար. խչ.: *Ամենահաս ձեռօքն զբռամբ ածէ զձեզ. Լմբ. սղ.: Եւ ամենայնի հասու. ամենիմաստ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՍ — (ի, ից.) NBH 1 0180 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. ἁνέφικτος inaccessus, non assequendus Յոր չէ մարթ հասանել. անմատոյց. եւ անհնար ʼի ձեռս բերել կամ ստանալ. որուն որ հասնիլ չըլլար. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՍԱՆԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0181 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c Տ. ԱՆՀԱՍ ըստ ՟Ա նշ. ἁνέφικτος, ἅληπτος quo perveniri nequit, non assequandus *Զանհասանելին ինքեան յափշտակելով զբարձրութիւնն. Յհ. իմ. եկեղ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»