ԱՆՀԱՍ

ԱՆՀԱՍ
(ի, ից.) NBH 1-0180 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. ἁνέφικτος inaccessus, non assequendus Յոր չէ մարթ հասանել. անմատոյց. եւ անհնար ʼի ձեռս բերել կամ ստանալ. որուն որ հասնիլ չըլլար. ... *Անզգամ միտք՝ անհասիցն ցանկալով՝ հանապազ յերկունս է. Փիլ. այլաբ.: *Ցանկացեալ անհասից՝ պատրանօք բանսարկութիւն. Անան. նին.: *Ոչ տենչայ անհասիցն. Սահմ. ՟Ժ: *Հնարաւոր անհասից. Նար. ՟Ծ: *Անհասն ʼի բարձրութեան. Շար.: *Իբր անհաս ոչ ըմբռնական: Յընթացս թեւոց թեթեւոց հողմոց անհաս երագմամբ: Փախեաւ որպէս անհաս: Պատուար անհուպ եւ անհաս մատուցման դժնեայ դժրողաց. Նար.: *Զանյուսալին մեզ անհասիցդ ընկալցուք գիր. Մագ. ՟Ժ՟Բ: Կամ անհասանելի. անըմբռնելի. անիմանալի. անբովանդակելի. ἁκατάλληκτος incomprehensus, incomprehensibilis *Զմեծութիւն էութեանդ՝ անհաս գերագոյութեամբ ամփոփեցեր. Պիսիդ.: *Ոչ եթէ զանհաս բնութենէն կարիցէ ոք ճառել: Զանհասն զիա՞րդ ոք կարիցէ քննել: Անհաս ʼի քննողաց: Անհաս մտաց եւ խորհրդոց. Ագաթ.: *Անհաս է քան զմիտս. Յճխ.: *Անհաս իմաստից թեւոց: Փառաց անհասից: Ընդ հօր անհասի: Զանհասն հրեղինաց. Նար.: *Անքնին անհաս. Պտրգ.: *Յորժամ իմանան զնա, յայնժամ ճանաչեն՝ թէ անհաս է. Լմբ. սղ.: Կամ թաքուն. գաղտնի. խորին. դժուարիմաց. ἁπόκρυφος absconditus ... *Զբանս անհաս քննեսցէ (կամ ʼի գաղտնիս նորա մտախորհ եղիցի). Սիր. ՟Լ՟Թ. 10: *Անհաս մնայ բանս: Յայտնի է բանս, եւ ըստ պարզ տեսութեան անհաս: Վարք առաջին սրբոցն եւ բանք՝ իբր զանհաս թուին յաչս մեր. Լմբ. սղ.: Եւ իբր անպատմելի, կամ անհամեմատ. *Որ էր պատկերաւն եւ հասակաւն անհա՛ս գեղեցիկ. Մարթին.: Կամ իբր դժուարին. եւ անհաւատալի. եւ մտացածին. *Անհաս արհեստ (նաւարկութեան). Պիտ.: *Զանհաս պատմութիւն ստեղծանեն յանհանճար մտաց. Վեցօր. ՟Բ: ԱՆՀԱՍ. Տհաս. խակ. խամ. *Պարզէր զանհա՛ս եւ զխակ լեզուսն տղայոց. Ճ. ՟Թ.: *Սերմանօղ անհաս տարահաւանութեան՝ հնձեմ լիաբուռն զամբարշտութեանցն տոյժս. Պիտ.: ԱՆՀԱՍ. Ոչ հասու. ոչ լիով խելամուտ. անգէտ. անտեղեակ. ἁγνοῶν ignorans, minime comprehendens ... *Անհասք Աստուածաշունչ գրոց եղեալք՝ մոլորեցան յաղագս ճշմարտութեանն. Աթ. ՟Ժ՟Բ: *Անհասք դոցա եղեալ մեր: Անհաս եղեալ մտածութեամբ՝ լռեմք. Խոր. աշխարհ.: *Անհաս լիեալ յառաջագոյն այսպիսի իմաստութեան. Արշ.: *Ամենայն երկնաւոր զօրութիւնքն անհաս են աստուածային փառացն. Յճխ. ՟Գ: *Անհաս եղայ, եւ ոչ կարացի հետազօտել խորհրդոցն Աստուծոյ. Նար. երգ.: *Թշնամին անհաս գոլով նորին մարդանալոյն խորհրդոյ. Լմբ. անառակ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ԱՆՀԱՍ" в других словарях:

  • ԱՆԲԱՒ — (ի, ից.) NBH 1 0121 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ( ʼի բառէս բաւ. հասումն, հուն, չափ). ἅπειρος, ἁπέραντος infinitus, termino carens, ἅμετρος immensus եւն. *Անհուն. անանցանելի. անհաս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՍԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0181 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 12c Տ. ԱՆՀԱՍ ըստ ՟Բ նշ. ἁκατάληπτος *Մշտնջենաւորի եւ անհասական աստուածեղէնն ծննդեան Որդւոյ Աստուծոյ. Աթ. ՟Ը: *Տեսանել անհասական հրաշակերտս: Անհասական պայմանաւ: Զբարձրագոյնսն եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՍԱՆԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0181 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c Տ. ԱՆՀԱՍ ըստ ՟Ա նշ. ἁνέφικτος, ἅληπτος quo perveniri nequit, non assequandus *Զանհասանելին ինքեան յափշտակելով զբարձրութիւնն. Յհ. իմ. եկեղ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0181 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. τὸ ἁκατάληπτον, τὸ ἅληπτον capi non posse Անհաս կամ անհասանելի գոլն ʼի մտաց. անպարագրութիւն. անքննելի եւ անըմբռնելի լինելն. *Զանփոփոխութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՏԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0304 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c գ. διανόησις, διάνοια, ὐπόνοια , ἑνθύμημα, ἕννοια, λογισμός cogitatio, ratiocinatio, consideratio, consilium, intellectus, sensus φρόνησις prudentia .… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՍՏԵՂԾ — (ի.) NBH 1 0066 Chronological Sequence: 10c, 13c ա. Ստեղծօղ բոլորից. ամմէնուն եւ ամմէն բանի ստեղծօղ. ... *Որպէս ողորմած եւ ամենաստեղծ՝ ստացի՛ր վերստին: Կապանք ամենաստեղծին զիս արձակեսցէ: Կեցուցիչ կամաց ամենաստեղծիդ. Նար. ՟Ծ՟Ե: *Առաջի անհաս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՓՈՓԵՄ — (եցի.) NBH 1 0077 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c ԱՄՓՈՓԵՄ կամ ԱՆՓՈՓԵՄ. συνάγω, ἑπισυνάγω , συστέλλω, περιστέλλω, παραλαμβάνω, κομίζω congrego, colligo, contraho, assumo, apporto, circumtego Ժողովել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՒԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0121 Chronological Sequence: 8c մ. Անհաս եւ անհպելի օրինակաւ. *Նա անբաւաբար անըմբռնելի է. Նիւս. երգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿ — (ի, ից.) NBH 1 0123 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 13c ա. ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿ ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿԱԿԱՆ. Անբաւ. անհուն. անբաւելի. անբովանդակելի. ἅπειρος *Այսոցիկ անբովանդակիցս ամենեցունց, եւ չարաց՝ սկիզբն եւ վախճան եղիցի բարին.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0123 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 13c ա. ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿ ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿԱԿԱՆ. Անբաւ. անհուն. անբաւելի. անբովանդակելի. ἅπειρος *Այսոցիկ անբովանդակիցս ամենեցունց, եւ չարաց՝ սկիզբն եւ վախճան եղիցի բարին. Դիոն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»