ՀԱՐԿԱՆԻՄ

ՀԱՐԿԱՆԻՄ
(հարայ.) NBH 2-0064 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c ձ. ռմկ. զարնուիլ, սիրահարիլ .... որպէս Յարիլ ʼի սրտէ. զառածանիլ. անձնատուր լինել. մոլիլ. տռփալ. հակամիտել. *Յոյժ հարեալ էր ʼի դստերն յակոբայ. Ծն. ՟Լ՟Դ. 19. (ա՛յլ ձ. մեկնաբար, ʼի սէր դստերն:) *Եւ էին երկոքեան հարեալ ʼի նմա. Դան. ՟Ժ՟Գ. 10: *Տռփեցաւ հերայ ... հարեալ ʼի նմա: Հարեալ էին յադոնիա յոյժ տռփմամբ. Նոննոս.: *Հարելոցն ʼի սէր աշխարհիս. Խոսր.: *Հարան ʼի սէր ընչիցն: Այլ ոմն ʼի սէր կանանց հարեալ. Իգն.: *Որք ունին սիրտ հարեալ զագահութեան (կամ զագահութեամբ). ՟Բ. Պետ. ՟Բ. 14: *Հարաւ յաստուածս օտարս. Մաղ. ՟Բ. 11: *Հարեալ ʼի ցանկութիւնս մարմնոյ, կամ ʼի կարասւոջ, կամ ʼի փափկութիւնս: Մի՛ զայսմ հարկանիցիմք, այլ զայնու գայցեմք: Զի՞նչ ասասցուք զախտի հարեալսն. Ոսկ. ստէպ: *Ի հրապոյրս նախարարացն հարեալ: Ամենայնիւ յամենայն բերեալ հարան ʼի կամս ոստիկանին. Յհ. կթ.: *Ի շահս կամ ʼի գնօղս հարկանել (իլ). Սարգ. յուդ. ՟Բ. որ ասի եւ ՀԱՏԱՆԻԼ: դիմազ. ՀԱՐԿԱՆԻ հարաւ. դիմազ. Գայ. դիպի, կամ ʼի վերայ հասանէ. լինի. համակէ. զգածէ. եւ Ի վեր երեւի. գալ, դպչիլ. ... *Ցաւ հարկանի որովայնիս: Ցաւք երկանց ինձ հարկանին: Յորժամ ահեղ արհաւիրք հարկանիցին. Շ. եդես.: Եփր. խոստ.: Մանդ. ՟Զ: *Հոտ ինչ չար ʼի քէն հարկանէր առ թագաւոր ոք. Մանդ. ՟Ա: Տե՛ս եւ ʼի բառն ՀՈՏ: *Երփն երփն հարկանէր յամենեցունց. Եզեկ. ՟Ի՟Գ. 15: Տե՛ս եւ ʼի բառն ԵՐՓՆ: *Մինչդեռ արեւն ընդ ծայրս հարկանէր. Արծր. ՟Բ. 3. (որ լինի եւ ներգ՛՛:) Ի ճառագայթից արեգականն՝ որ զնովաւ հարկանիւր. Լաստ. ՟Ժ: ԶԱՀԻ կամ ԶԱՄՕԹԻ կամ ԶԴՈՂԱՆԻ ՀԱՐԿԱՆԻԼ. Տ. ʼի բառս անդ ԱՀ, ԱՄՕԹ, ԴՈՂ, եւ այլն: Ի ԴԻՄԻ ՀԱՐԿԱՆԻԼ. Տ. ԴԷՄ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ՀԱՐԿԱՆԻՄ" в других словарях:

  • ԱՀ — (ի, իւ, ից, իւք.) NBH 1 0028 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c գ. φόβος timor, metus Երկիւղ՝ մանաւանդ սաստիկ. սոսկումն. սարսումն. վախ. ... *Յահէ նորա խռովեցան: Ահիւ եւ խնդութեամբ բազմաւ: Անկաւ ահ ʼի վերայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԵՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0245 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἁορασία coecitas, non videre Չտեսանելն. պակասութիւն տեսութեան. եւ Շլացութիւն. կուրութիւն. ... *Յեփթայի կափոյց զաչս մտացն յանտեսութիւնն. Եղիշ. դտ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Զ — I. ( ) NBH 1 0708 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c Տառ բաղաձայն, եւ այն կիսաձայն ըստ բզզանաց մեղուաց՝ մանաւանդ յառաջ քան զբաղաձայնս. զորօրինակ՝ զմարդ, զնա. որ գրի եւ զընա, իբր ըզընա. զի միշտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»