ՀՐԱՄԱՆ

ՀՐԱՄԱՆ
(ի, աց.) NBH 2-0132 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c գ. κέλευμα, πρόσταγμα, ἑπιταγή , σύνταγμα jussum, mandatum, praeceptum, edictum, licentia, permissio χρηματισμός oraculum, decretum եւն. (լծ. պ. ֆէրման. յն. խրի՛մա ). Բան հրամայեալ. կամք բացատրեալ՝ կատարելի. պատուէր. պատուիրան. պատգամ. կարգաւորութիւն. վճիռ. որոշողութիւն. հրովարտակ. եւ Թոյլտուութիւն. *Զհրամանն աստուծոյ եւ զօրէնս նորա: Զհրամանացն աստուծոյ եւ զօրինաց նորա: Գնալ ըստ հրամանաց նորա: Ըստ հրամանի թագաւորին: Բռնաւորաց հրամանաւ: Տղայակոտոր հրամանին: Ել հրաման յօգոստոս կայսերէ: Յինէն ել հրամանս այս: Ես եդի զհրամանս զայս: Հրաման ինչ ʼի տեառնէ ոչ ունիմ: Ոչ հնազանդեցան հրամանի քում. եւ այլն: ՀՐԱՄԱՆ ՏԱԼ. κελεύω, συντάττω jubo, ordino χρηματίζω divinum responsum. oraculum do. Հրամայել. *Զայս ասեմ ներելով, եւ ոչ հրաման տալով: Կիւրոս թագաւոր հրաման ետ վասն տանն տեառն: Դու հրաման ետուր ամենայն մարդոյ: Տէր ʼի բարձանց ʼի սրբութենէ իւրմէ տացէ հրաման: Գրեա՛ զամենայն զբանս, զոր ետու քեզ հրաման. գրեաց զամենայն զբանս տեառն, զոր հրաման ետ նմա: Որ յերկրին հրաման տայր: Տո՛ւր ինձ հրաման երթալ նախ թաղել. եւ այլն: ՀՐԱՄԱՆ ԱՌՆՈՒԼ. κελεύομαι, συντάττομαι, χρηματίζομαι jussum, vel oraculum accipio, moneor divinitus. Հրամայիլ. *Հրաման առեալ ʼի տեսլեան, կամ ʼի հոգւոյն սրբոյ, կամ ʼի հրեշտակէ սրբոյ: Հաւատովք հրաման առեալ նոյի. եւ այլն: ՀՐԱՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆՒՈՅ. χρησμός oraculum, responsum. Պատգամ աստուածային, եւ պատասխանի ʼի դից, եւս եւ հրաման արքունի: Եւս. քր. ՟Ա: Պտմ. աղեքս. ստէպ: Եղիշ. ՟Ե: *Թեթեւագոյն թեւս ունի արեգակն քան զլուսինն. իսկ յեսու թեւաւորին եւ անթեւին հասարակ առնէր զհրաման պատասխանւոյն. Եղիշ. յես.: ՀՐԱՄԱՆՔ կամ ՀՐԱՄԱՆ. εἰμαρμένη fatum. այսինքն Ճակատագիր եւ օրհաս հեթանոսական. Տե՛ս եւ ԻՄԱՐՄԷՆԻ. *Քակէր զաստեղագիտութիւնն, բառնայր ʼի միոջոյ զբախտն եւ զհրամանս: Որք զբախտին եւ զհրամանաց կրօնս օրէնսդրել ժպրհին. Ոսկ. մ. ՟Ա. 6: ՟Բ. 1: Եզնիկ. ստէպ: Մանդ. ՟Ի՟Զ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ՀՐԱՄԱՆ" в других словарях:

  • ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ — (նւոյ, նեաց.) NBH 2 0605 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 9c, 10c, 13c գ. ἁπόκρισις responsio, responsum. Բան ʼի լուծումն հարցուածոյ. փոխադարձ ասացուած. զրոյց. պատասխան. ճէվապ, բասուխ. *Պատասխանի ողոք դարձուցանէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՐԱՄԱՆԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0133 Chronological Sequence: 5c, 6c, 10c, 12c գ. πρόσταγμα mandatum եւն. Հրաման տալն. հրաման. պատուիրան. կարգաւորութիւն. եւ թոյլտուութիւն. ... *Կալ ըստ աստուածային հրամանատուութեան ʼի հնազանդութիւն թագաւորացն: Յաստուածային… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱԿԱՏԱԳԻՐ — (գրի, րաց.) NBH 2 0166 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c ա. εἰμαρμένη, μοῖρα, πεπρωμένη, νον , τύχη fatum, parca, fortuna. Բախտ եւ վիճակ հեթանոսական՝ որպէս թէ գրեալ ʼի ճակատ մարդոյ, իբրու վճիռ դիպուածոց անհրաժեշտ. սահման… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՀԿԱՆԱՑՈՒ — (ուի, ուաց.) NBH 2 0198 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c ա. θνητός mortalis. Որպէս թէ մահական կամ մահացու (ըստ ՟Բ նշ). Ներքոյ անկեալ մահու. որ ունի մեռանիլ. մարդ՝ որ է տակաւին յաստի կեանս. ... *Եմ եմ եւ ես մարդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՍԱԿԵՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0302 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 15c գ. κρεωφαγία carnium esus, victus a carnibus եւ κραιπάλη crapula. Սովորութիւն ուտելոյ զմիս՝ չափով, կամ յանչափս. որ եւ ասի Մսամրցութիւն, որպէս շուայտութիւն. *Ոմանք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏԳԱՄ — (ի, աց.) NBH 2 0606 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c գ. ῤῆμα, λόγος, φάτις, χρῆμα , χρησμός, χρηματισμός verbum, sermo, eloquium, dictum, dictio, sententia, oraculum, responsum. (Արմատն Պա, պատ, նոյն ընդ բա, բայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏՈՒԷՐ — (էրք.) NBH 2 0620 Chronological Sequence: 6c գ. ἑντολή, ἕταλμα, παραγγελία praeceptum, mandatum, jussum . Հրաման, պատուիրան. պատգամ. կարգաւորութիւն պատուաւոր անձին. բան մեծի ʼի գործ դնելի, ազդարարութիւն տուեալ ʼի մեծէ. պուշուրուգ, էմր, սիփարիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱՆԴԱՐԱՄԵՏ — (ի, մետք, տաց կամ տից.) NBH 2 0693 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. ἅδυτον, γῆ κάτω, κατώτατη, τον infernus, infernalis, terra inferior, infima, inferi, subterranei. (ʼի բառիցս Սան կամ սանդ, դար, մէտ). Խորք երկրի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏԱՐԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 0005 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c, 13c ա. Արարօղ եւ պատճառ ազատութեան. ազատեցուցիչ, ապրեցուցիչ. փրկիչ, եւ փրկարար. ազատօղ, գուրթարըճը, խէլաս էտիճի. *Փրկիչն եւ ազատարար. Փիլ. ել.: *Ազատարարն մեր. Սարգ. ՟ա. պետ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0026 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c գ. νεύμα nutus Ակնարկելն ըստ ՟Ա. նշ: Նշան կամաց. ազդումն. հրաման անձայն. ... *Զգովութիւնն՝ ակնարկութեան աչօք, քան գլխոյ՝ ազդելով. Փիլ. տեսական.: *Ակնարկութեամբ զամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»