ՄՈԼՈՐՈՒԹԻՒՆ

ՄՈԼՈՐՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 2-0295 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. πλάνη, πλάνησις error, erratio, seductio, vagatio. Մոլորիլն. խոտորումն. թիւրութիւն. մոլար ընթացք կամ վարդապետութիւն, խաբէութիւն. պատրանք. եւ Թափառումն. ելք արտաքոյ ուղւոյ՝ իրօք կամ նմանութեամբ. ... *Մոլորութեան ճանապարհօք երկայնագոյնս մոլորեցան: Մի՛ ցանկայք մահու մոլորութեամբ կենաց ձերոց: Անմտութիւն անզգամաց մոլորութեամբ: Գնայ ըստ մոլորութեան սրտի իւրոյ: Մոլորութիւնք մեր եւ անօրէնութիւնք մեր ʼի մեզ են: Ընկալցին զանարգանս իւրեանց մոլորութեամբն՝ զոր մոլորեցան: Լինիցի յետին մոլորութիւնն չար քան զառաջինն: Որ ʼի մոլորութեանն շրջիցին: Ըստ մոլորութեանն բաղաամայ զեղխեցան զհետ վարձուց. եւ այլն: ՄՈԼՈՐՈՒԹԻՒՆ. μανία, ἁπόνοια dementia. Մոլութիւն, այսինքն մոլեգնութիւն. ցնորումն. բանդագուշանք. խելագարութիւն. յիմարութիւն. ... *Մեք անմիտք զվարս դորա մոլորութիւն համարէաք: Զիմաստութեան խորհուրդսն իբրեւ մոլորութիւն համարէին: Իբրեւ զմարգարէ յիմարեալ, իբրեւ զայր մի այսակիր, ʼի բազմութենէ անիրաւութեանց քոց յաճախեաց մոլորութիւն: Մոլորութիւն ʼի տան աստուծոյ տնկեցին: Մոլիս պօ՛ղէ. բազում դպրութիւնք զքեզ ʼի մոլորութիւն դարձուցանեն. եւ այլն: *Աւելորդ է ապա լեզուագարիցն մոլորութիւն. Կիւրղ. գանձ.: *Ի մոլորութիւն եկեալ՝ պատառեաց զթագաւորական պատմուճան իւր. Ճ. ՟Ա.: *Իբրեւ ʼի մոլորութենէ ըմբռնեցաւ յարծաթսիրութենէն. մանաւանդ զի չարաչար է ախտն. զի քան զմոլորութիւն այն չարաչար է. Ոսկ. մտթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ՄՈԼՈՐՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԱՂԱՆԴ — (ոյ, ոց, եւ ից կամ աց.) NBH 1 0033 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c գ. αἴρεσις, διδαχή, δόγμα , θρησεία secta, religi, haeresis, dogma, doctrina Այլ ընդ այլոց կրօնք, մոլար հաւատք, կամ վարդապետութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՆԴԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0033 Chronological Sequence: Unknown date գ. որ եւ ԱՂԱՆԴՈՒԹԻՒՆ, ԱՂԱՆԴ. Մոլորութիւն. խաբէութիւն. եւ կախարդութիւն. գործ դիւթական. ... *Յամենայն դիւական աղանդաւորութենէ ʼի բաց կալ: Աղանդաւորութեան եւ կախարդութեան տաս զսքանչելիսն: Յաճախեն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՆԴՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0033 Chronological Sequence: Early classical, 11c գ. իբր կախարդութիւն, կիւսութիւն. γοητεία praestigiae, incantamentum *Զիա՞րդ եբաց զաչս քո, այս ինքն է՝ միթէ աղանդութեա՞մբ իւիք. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 2: Եւ իբր մոլորութիւն. հերձուած. *Աղանդութեանն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱՐՇՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0055 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c գ. ԱՄԲԱՐՇՏՈՒԹԻՒՆ կամ ԱՄՊԱՐՇՏՈՒԹԻՒՆ. Չարութիւն ամբարշտաց. անօրէնութիւն. աստուածընդդէմ մոլորութիւն բանից եւ գործոց. ἁσέβια, δυσσέβημα impietas ... *Առհասարակ ատելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՓԱՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0088 Chronological Sequence: 8c, 12c, 14c գ. ἁλλοδοξία, ἐτεροδοξία heterodoxia, error Մոլորութիւն ընդդէմ ուղղափառ հաւատոյ. օտարութիւն ʼի ճշմարտութենէ. մոլար կարծիք. ... *Վասն նոցա այլաբառութեան եւ սատանայական յանդգնութեան ʼի ձեռն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԳԵԼ — (ի, ից.) NBH 1 0114 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c ա. Չունօղ արգելս. զոր չէ մարթ արգելուլ. անխափան. ազատ. համարձակ. արձակ. ἁκώλυτος, ἅσχετος impedimenti expers, expeditus ... *Անվրէպ, բարեսէր, երագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԼՈՒԽ — ( ) NBH 1 0127 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 13c ա. ἁκέφαλος capite carens Որոյ չիք գլուխ՝ իրական կամ նմանական. ... *Գազան անգլուխ. Խոր. աշխարհ: *Ոմանք ʼի նոցանէ առանց ոտից են, եւ ոմանք անգլուխք. Նիւս. բն.: *Եւ զի գլուխ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԳԱՄ — (ի, աց, եւս եւ՝ ից.) NBH 1 0143 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 12c ա. գրի եւ ԱՆԸՍԳԱՄ. Ըստ ձայնին է անզգայ, անգործ. եւ ըստ այսմ անսովոր է ասելն Փիլ. լին. ՟Գ. 39. *Ինքնեակ բարեաց անզգամիցն եւ աներկոցն : Այլ ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՐԱՏ — (ի, ից.) NBH 1 0164 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ἁπαίδευτος, ἁκόλαστος ineruditus, indisciplinatus Որ չէ խրատեալ բանիւ կամ գանիւ. անիմաստ. անհրահանգ. անկիրթ եւ ստահակ. խեռ. անսաստ. ... *Անխրա՛տք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՆՃԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0180 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c գ. ἁσυνεσία, ἁπαιδευσία, ἁλογία imperitia, inscitia Անհանճարն գոլ. անմտութիւն. տգիտութիւն. մոլորութիւն. անզգայութիւն. անխելքութիւն. ... *Բա՛բէ անհանճարութեանն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»