ԱՆԼՈՒՐ

ԱՆԼՈՒՐ
(-) NBH 1-0157 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. ἁνήκοος non audiens, inobediens, incredulus Անլու. որ ոչ լսէ. խուլ. եւ անհլու. անունկնդիր. անհաւան. չիլսօղ, մտիկ չընօղ. ... *Ոչ հաճեն գիրք զանլուր հրէայսն. Կոչ. ՟Ժ՟Դ: *Ընդ զգայարանս իբրեւ ընդ պատուհանս տեսանեմք եւ լսեմք. եւ յորժամ սոքա փակին, անտես մնամք եւ անլուր. Շ. թղթ.: *Չեղեւ ոք անլուր քարոզութեան Աւետարանին. Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Բ: *Աչք կուրաց բացցին, եւ անլուրքն լուիցեն. Տօնակ.: *Վա՛յ քեզ սիրտ իմ, քար անլուր: Մաշկ.: *Ըստ անլուր խստութեանն արժանապէս մերժեցեր. Գանձ.: *Միշտ լսէք, եւ հանապազ անլուր մնայք. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 31: *Որք ոչ կամիցին լսել, անլուրք են. Շ. թղթ.: *Անլուր ականջք. Նար.: *Անլուր ճշմարտութեանն սիրէ լինել. Յհ. իմ.: *Յորժամ անլուր խրատուն լինիցիմք. Լաստ.: *Ոչ եղեւ անլուր ձայնի ախտացելոյն. ՃՃ.: *Բազում անգամ ʼի լուր ականջաց խօսիմք, ասեմք, մի՛ անլուր լինիր, այլ մատո՛ առ իս զականջսդ. Խոսր.: ԱՆԼՈՒՐ. Իբր անլսելի. անիմանալի. այն՝ զոր ոչ հասկանայ ոք. *Որք եւ անլուրք լեալք միմեանց՝ զքակտումն ընկալան բարբարոսական միաբանութեանն. Անան. եկեղ.: *Ծնոյց զանլուր միմեանց ձայնիցն շփոթութիւն. Ագաթ.: *Անլուր բարբառս իւրաքանչիւր ումեք բաշխեալ. Խոր. ՟Ա. 8: *Անլուր իրի պատասխանելն՝ գործ է անզգայական անբանութեան. Համամ առակ.: ԱՆԼՈՒՐ. Ոչ լսելի եղեալ կանխաւ. նոր եւ անկարծ. անհնարին. չլսուած. ... ἁνήκουστος inauditus *Գործեաց եւ զանլուր չարիս. Խոր. ՟Գ. 24: *Հարկեցաւ գալ յայս անլուր չարութիւն. Պիտ.: *Որ ոչ տեսին զնոր եւ զանլուր դատապարտութիւնն. Յհ. կթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ԱՆԼՈՒՐ" в других словарях:

  • ԱՆՏԵՍ — (ի, աց.) NBH 1 0245 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. որ եւ ԱՆՏԵՍԱՆԵԼԻ. ἁόρατος, ἁθέατος , ἁθεώρητος invisibilis, inconspicabilis, incomprehensibilis Աներեւոյթ. որ ոչն տեսանի զգալի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼՍԵԼԻ — ( ) NBH 1 0158 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 11c, 12c ա. Իբր այն՝ զոր չէ մարթ լսել ունկամբ. անլուր. ... *Անլսելի՝ ունկան. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Բ: *Վայելէ ʼի շնորհս Հոգւոյն, զոր անասելի է եւ անլսելի. Յճխ. ՟Ե: Եւ որ ոչն լինի լսելի, իբր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0119 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա.գ. Որոյ չիք բան, այս ինքն բանականութիւն, եւ խօսք. անասուն. ... ἅλογος irrationalis, carens ratione etverbo *Կենդանիք՝ ոմանք բանականք, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԳՈՒՇԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0145 Chronological Sequence: 9c Տե՛ս ԱՆԶԳՈՅՇ. *Անլուր իրի պատասխնելն՝ գործ է անզգայական անբանութեան, եւ անզգուշական անձին. Համամ առակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼՈՒ — (ի, աց.) NBH 1 0157 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. Նոյն ընդ ԱՆԼՈՒՐ, իբր անլսող. որ ոչ լսէ. եւ ոչ հլու. անունկնդիր. անհնազանդ. ἁνήκοος non audiens, inobediens *Ամենեւին անլուն՝ եւ ո՛չ ունկն է. եւ որ բոլորովին ոչ տեսանէ՝ եւ ո՛չ ակն է.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼՈՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0157 Chronological Sequence: 12c գ. Անլու կամ անլուր գտանիլն. անլսողութիւն. անհլութիւն. *Զմարդն առաջին դատեցաւ սակս անլուութեան պատուիրանացն. Սարգ. յկ. ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼՐՈՒԹԻՒՆ — I. ( ) NBH 1 0158 Chronological Sequence: 5c, 6c գ. Անլիր գոլն. անյագութիւն. լցուիլ կշտանալ չգիտնալն. ... ἁπληστία *Զանյագութեան եւ զանլրութեան զհետ երթան հիւանդութիւնք. Փիլ. լիւս.: *Յաղագս իշխանասիրութեան զամենեսեան կլանել (Կռոնոսի) անլրութեամբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՈՒԼ — ( ) NBH 1 0163 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. ԱՆԽՈՒԼ որ եւ ԶԱՆԽՈՒԼ. Որպէս թէ նմանութեամբ խուլ բոլորովին. անլուր. հեռի յաղմկէ. առանձին. անյայտ. ծածուկ. գաղտնի. անմարդաձայն. բանուկ չեղած .... ըստ յն. նեղ, անգործ. *Եթէ արջ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՏԱՐ — (ի, ից.) NBH 1 0170 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἁτελής, ἁτέλεστος imperfectus Որ չէ կատարեալ. ոչ լրացեալ. թերի. թերակատար. պակասաւոր. տհաս. ... *Անկատար ժամանակօք տունկք մրգաբերք. Իմ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՒԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0183 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c, 14c ա. եւ ընդ բայի. ἁπειθής inobediens, contumax, ἁπειθέω non obedio Որ ոչ հաւանի՝ մանաւանդ հրամանաց. անհնազանդ. հեստ. անսաստ. չանսացօղ. անլուր. չմըռօղ ... *Ոչ եղէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»