ՅՈՐՍԱՅՍ

ՅՈՐՍԱՅՍ
(-) NBH 2-0373 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c մ. ՅՈՐՍԱՅՍ ՅՈՐՍԱՅՍԵԱԼ (լծ. Երես. թ. եիւզ ). ὔπτιος supinus. Յերեսս ʼի վեր. ʼի վերայ թիկանց. տապաստ անկեալ՝ երես ʼի վեր. գետնատարած՝ ʼի վեր հայելով. պրկեալ կաշկանդեալ, անշարժ. անհոգ. յուլութեամբ. երեսն ʼի վեր՝ կռնըկի վրայ պառկած. ... *Յետս արարեալ՝ զարկոյց զնոսա յորսայս. Ոսկ. մ. ՟Գ. 31: *Պրկեցին ʼի յորսայս, եւ փոկով ձաղկեցին զկուրծսն. Տէր Իսրայէլ. սեպտ. ՟Ժ՟Ա.: *Նոյ ըմպէր գինի, կայր յորսայս ʼի վերայ անկողնոյ: Բազում անգամ կամք յորսայս ʼի մահիճսն. Ոսկ. ղկ. եւ Ոսկ. ի քանան.: *Ո՞վ էր գեղջուկն այն, որ կայր անդ յորսայս. Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա: *Մի՛ ոք յայսոսիկ հայեցեալ՝ յորսայս կացցէ, եւ անհոգ լիցի. Իգն.: *Եւ մի՛ յաղթահարեալք յորսայս լիցուք: Մի՛ յորսայս լինելով. Փիլ. բագն. եւ Փիլ. ՟ժ. բան.: *Մինչեւ յե՞րբ յորսայսեալ (կամ անկեալ) կաս ո՛վ վատ. Առակ. ՟Զ. 9: *(Յետ արբեցութեան) յորսայսեալ անկեալ. Կանոն.: Գրի եւ ՈՐՍԱՅՍԵԱԼ. իբր Պրկեալ, տարածեալ. եւ Ամփոփեալ. ընկրկեալ. *Եւ զդաշտն արեւելից իմն գոգցես իբր որսայսեալ ձիգ յարեգակն կոյս զերկայնութիւն պարզեալ. Խոր. ՟Ա. 11: *Ծովն ընդ աւազուտ դրունսն ոչ անցանէ, այլ անդրէն յինքն որսայսեալ անկանի. Պիսիդ. (յն. յորսայս վերընթանայ):

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ՅՈՐՍԱՅՍ" в других словарях:

  • ՅՈՐՍԱՅՍԵԱԼ — ( ) NBH 2 0373 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c ՅՈՐՍԱՅՍ ՅՈՐՍԱՅՍԵԱԼ (լծ. Երես. թ. եիւզ ). ὔπτιος supinus . Յերեսս ʼի վեր. ʼի վերայ թիկանց. տապաստ անկեալ՝ երես ʼի վեր. գետնատարած՝ ʼի վեր հայելով. պրկեալ կաշկանդեալ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊՈՐՏ — (ոյ, կամ ի, ոց, կամ ից.) NBH 2 0660 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c գ. ὅμφαλος umbelicum. Միջին վայր որովայնի մարդոյ եւ բազմաց յանասնոց՝ փոսաձեւ, որով կցի մանուկն ընդ մօր իւրում յարգանդի անգ, եւ ընդ այն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՅՌԱՄ — (ացի.) NBH 1 0528 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical չ. ԳԱՅՌԱՄ ԳԱՅՌԵՄ, եցի. որ եւ ԳԱՌԵԼ, ԳԱՌԻԼ. κοιμάω, κεῖμαι Curbo, jaceo Պառակիլ, (որպէս զգառն, կամ ʼի գայռի.) ընկողմանիլ. պառկիլ. եաթմագ. *Զիա՞րդ իցեն թշնամիք միմեանց որմզդն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Զ — I. ( ) NBH 1 0708 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c Տառ բաղաձայն, եւ այն կիսաձայն ըստ բզզանաց մեղուաց՝ մանաւանդ յառաջ քան զբաղաձայնս. զորօրինակ՝ զմարդ, զնա. որ գրի եւ զընա, իբր ըզընա. զի միշտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴՈՂՆԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0773 Chronological Sequence: Early classical, 12c ձ. ԸՆԴՈՂՆԻՄ որ եւ ՅՈՂՆԻԼ. Յողն անկանիլ. յորսայս անկանիլ ʼի վերայ ողին. յուլանալ. յանհոգս նստիլ. անգործ կալ. եւ Զհետ լինել ընդունայնութեանց եւ պաճուճանաց. (յն. պէսպէս.) ... *Կարի իմն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԵՏՍ — ( ) NBH 2 0357 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 13c, 14c մ. ὁπίσω, εἱς τὰ ὅπισθεν, ὁπισθίως post, retro, inposteriora, retrorsum. եւ բայիւ ἁποστρέφω, ἑπιστρέφομαι averto, reverto, or ἁποκροῦμαι propello.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈՐՍԱՅՍԵՄ — (եցի.) NBH 2 0373 Chronological Sequence: 10c, 11c ն. καταβάλλω dejicio, prosterno. կ.չ. ὔπτιος κείμαι, κατάκειμαι supinus jaceo, decumbo եւն. Յորսայս արկանել. տապաստ արկանել. զգետնել. կռնըկի վրայ պառկեցնել. *Զհարիւր ութսուն հազար յասորւոց ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈՐՍԱՅՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0373 Chronological Sequence: 8c գ. Յորսայս լինելն. ըստ յն. վերակնարկութիւն. *Պարանոցիս շրջանակք, եւ գլխոյս ʼի վեր հայեցութիւնք եւ յորսայսութիւնք. Նիւս. կազմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՊԱՍՏ — (ի, ից.) NBH 2 0453 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. (լծ. ապաստան, եւ հուպ աստ). σύμβλημα (հանգանակ). commissio χρεία (պէտք). opus ἑπιτήδευμα studium, diligentia. եւ բայիւ παρέχω (լծ. պարգեւել).… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՌԱՉԻՒՆ — ( ) NBH 2 0465 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c գ. ՇԱՌԱՉԻՒՆ, ՇԱՌԱՉՈՒԿ, ՇԱՌԱՉՈՒՄՆ. որպէս βολή jactus եւ συγκρουσμός collisio ὅμβρος imber ἧχος echo, sonus, susurro διασυριγμός exsibiliatio. (որ եւ Շչիւն.) Շառաչելն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»