ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ
(ի, աց, կամ ից, իւք.) NBH 2-0690 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c գ. Բառ յն. փսալմօ՛ս. ψαλμός psalmus. եբր. միզմօռ, զիմաս . արաբ. զիպուր. Նուագ. քնարերգական. երգ հանդերձ նուագարանաւ. եւ Սաղմոսարան, իբր նուագարան կամ քնար դաւթի տասնաղի, եւ դիրք օրհնութեանց դաւթի, Սղմ.: եւ ՟Ա. Թագ.: ՟Բ. Թագ.: Մն. եւ այլն: *Ոչ յըմպել տեսանէր զորդիսն, այլ ʼի սաղմոս. Իսիւք.: *Զսաղմոսից եւ զօրհնութեանց: Սաղմոսաց. սաղմոսից. Յճխ. ՟Ժ՟Ա: Արշ.: *Անդադար սաղմոսիւք կային ʼի հանապազորդ պաշտման: Զգիշերն ամենայն սաղմոսիւք ʼի գլուխ տանէին. Եղիշ. ՟Ը: ՍԱՂՄՈՍ ԱՍԵԼ. ψάλλω psalto, fidibus cano ψαλτῳδέω psalmos canto. Երգել զսաղմոս. եւ նուագել սաղմոսարանաւ: Սղմ.: եւ թգ: եւ մն: Տ. ՍՏՈՂՈԳԻԱԿԱՆ (2-0747) ՍՏՈՂՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՂՄՈՍ

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ՍԱՂՄՈՍ" в других словарях:

  • ՓՍԱԼՄՈՍ — ( ) NBH 2 0963 Chronological Sequence: 12c գ. Բառ յն. ψαλμός psalmus. ըստ հյ. Սաղմոս, եւ Սաղմոսարան (իբր նւագարան, քնար, սրինգ, փող). *Այլ թէ ընդէ՛ր է սաղմոս անուն սորա, յորժամ ʼի յունական զանուանս զօրութիւն քննեմք ուսանիմք. քանզի փսալմոս թարգման …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՆՁԻՆ — ( ) NBH 1 0284 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c ա.մ. ԱՌԱՆՁԻՆ կամ ԱՌԱՆՁԻՆՆ ἵδιος proprius, ἱδίως proprie Որպէս թէ Առ անձին եւեթ. ինքեան միայնոյ. Անձին իւրում սեպհական. յատուկ. իւրական. մասնաւոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ — ( ) NBH 1 0328 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 13c ա. θεόπνευστος divinitus inspiratus, mentemdivinam redolens Շնչեալ կամ ազդեալ առ յԱստուծոյ. գրեալ հոգւով սրբով. մակդիր սուրբ գրոց՝ մանաւանդ հին կտակարանի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԵՒԱԳԱԼ — (ի կամ ոյ.) NBH 1 0352 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c գ. Ժամ գալստեան կամ ծագման արեւու. որ եւ ԱՐԵՒԱԾԱՅՐՔ. ԱՐԵՒԱՑԱՅԹ. ԱՐԱՒԱՀԱՐՔ. արեւցաթ *Գան ʼի գերեզմանն ընդ արեւագալն. Մրկ. ՟Ժ՟Զ 2. յն. ընդ ծագել արեդական. *Առաւօտին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՁԱՆԱԳԻՐ — (գրի րաց.) NBH 1 0367 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 11c գ. στηλογραφία, στήλη tituli inscriptio, columna, cippus Արձան գրով. կոթող՝ կամ տախտակ քարեղէն, յորում փորագրեալ իցէ յիշատակարան ինչ. եւ Արձանագրութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁՐԵԱԼ — (ելոյ.) NBH 1 466 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 10c գ. Սեպհականեալ անուն ճշմարտին Աստուծոյ, ըստ որում է իսկութեամբ բարձր ամենայնիւ, կամ Ամենաբարձր, որպէս ասի յայլ լեզուս. ὔψιστος altissimus եբր. էլիօն. տճկ. ... *Որոտաց տէր յերկնից, եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵՐԿՐԻՄ — (եցայ, եա՛ց կամ եա՛.) NBH 1 485 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ձ. χαίρω, εὑφραίνομαι, εὑθυμέω gaudeo, laetor եւն. Բերկրիլ ըստ որում խրախ լինել ʼի տես եւ ʼի լուր բարեաց. ուրախ լինել. ուրախանալ. խնդալ. ցնծալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈԲՂԱՅ — (ի, ից.) NBH 1 0565 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ԳՈԲՂԱՅ կամ ԳՈՒԲՈՂԱՅ, ԳՈԲՈՂԱՅ կամ ԳՈԲԱՂԱՅ. Թուի բառ եբր. կէպուլ, սահման, եզր. եւ կէպուլա, սահման նորա. կէպուլօ, սահման իւր. ուստի ʼի մեզ զայս անուն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԹԷ — ( ) NBH 1 0648 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c շ. ԵԹԷ εἵ, εἵτε si որ եւ ԹԷ, ԵՒ ԹԷ. գրի եւս՝ ԵԹԵ, այլ նոյնպէս հնչի. Մասն բանի թէական՝ ի նշանակ պայմանի. թէ որ ... Ունի եւ զզօրութիւն բառիցս՝ Երբ, յորժամ. ἑάν, ἅν dum, quum, siquam… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՀԵՏ — ( ) NBH 1 0738 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 14c նխ. κατόπισθε, ὅπισθεν, ὁπίσω, μετά post, pone Ի ձայնէս Հետ, հետք. նոյն ընդ Յետ. յետոյ. Զկնի. էտեւ, էտեւէն, ետքը. ... *Արձակեաց զաղաւնին զհետ նորա: Գնաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»