ԲԱՐՁՐԵԱԼ

ԲԱՐՁՐԵԱԼ
(ելոյ.) NBH 1-466 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 10c գ. Սեպհականեալ անուն ճշմարտին Աստուծոյ, ըստ որում է իսկութեամբ բարձր ամենայնիւ, կամ Ամենաբարձր, որպէս ասի յայլ լեզուս. ὔψιστος altissimus եբր. էլիօն. տճկ. ... *Որոտաց տէր յերկնից, եւ բարձրեալն ետ զձայն իւր: Որդի բարձրելոյ կոչեսցի: Զօրութիւն բարձրելոյն հովանի լիցի ʼի վերայ քո: Մարգարէ բարձրելոյ կոչեսջիր: Այլ ո՛չ եթէ բարձրեալն ʼի ձեռագործ տաճարս բնակէ. եւ այլն: ա. Կամ իբր ա. *Քահանայ էր Աստուծոյ բարձրելոյ: Օրհնեալ է աբրամ յԱստուծոյ բարձրելոյ, որ արար զերկինս եւ զերկիր: Օրհնեալ է Աստուած բարձրեալ: Սաղմոս ասացից անուան տէրն բարձրելոյ. եւ այլն: *Բարձրեալ, ահաւոր՝ տէր, փառք քեզ: Բարձեալ վասն վերին աթոռոյն ... Բարձրեալ ես դու յերկինս Աստուած: Բարձրեալ ես դու յերկինս Աստուած: Բարձրեալ թագաւոր, որ վասն մեր ելեր ʼի խաչ. Շար.: *Զի դու միայն սուրբ, դու միայն բարձրեալ ես, դու միայն տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. Ժմ.: եւ Նար. ստէպ: Անսովոր է՝ ասելն Միսայէլի եպիսկոպոսի ի խչ. *Բաղաամ առակօք բարձրելովք մարգարէանայʼʼ. այսինքն բարձր առակօք:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ԲԱՐՁՐԵԱԼ" в других словарях:

  • ԱՂԱՂԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 0032 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c չ. Աղաղակ բառնալ. գոչել. կարդալ. ἁλαλάζω, κράζω, βοάω, φωνέω clamo, vociferor, vocem edo, jubilo, invoco եւն կանչել՝ կանչւըռտել. ... *Աղաղակեաց ժողովուրդն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՆՔԱՆ — (ոյ) NBH 1 0092 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. ԱՅՆՔԱՆ կամ ԱՅՆՔԱՆԻ. Ունօղ զայն՝ զնոյն քանակ. նոյնքան. այնչափ. այնպէս մեծ կամ փոքր. անքան, անչափ. ... *Այնքան բարեացն: Զարծուսցէ յայնքան վնասուց. Յճխ. ՟Գ. ԺԹ: *Յայնքան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՒԻՆԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0275 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ձ. καταφεύγω onfugio Ապաստան լինել. ամրանալ. *Ի քաղաքն ապաստանի, յոր ապաւինեալն էր. Թուոց. ՟Լ՟Ե. 25: *Ապաւինեցայց յաստուած իմ բարձրեալ. Միք. ՟Զ. 6: *Որպէս արժան է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՐԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 457 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c ա.գ. εὑεργέτης, εὑεργετήσας, ἁγαθοποιῶν, ἁγαθός benefactor, benemeritus, bonus Արարօղ զբարիս. բարի եւ բարեսէր եւ բարեգործ առ այլս. մարդասէր եւ երախտաւոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՀՈՅՔ — (ոյից.) NBH 1 0523 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c, 13c գ. θρόνος thronus Գահ, իբր Աթոռ արքունի, իշխանական, եպիսկոպոսական, եւս առաւել աստուածական. թախտ, մէսնէտ, կեահ. *Գահոյքն բազմոց է թագաւորի, ուր երբեմն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՐԱՍՏՈՒԱԾ — ( ) NBH 1 0546 Chronological Sequence: 8c ա. ὐπέρθεος supraquam divinus, eminenter deus Իբր Գերաստուածային. ծայրագոյն յաստուածեղէն կարգի. աստուած բարձրեալ. *Ոչինչ նուազի սկիզբն աստուածն եւ գերաստուածն՝ գերագոյնպէս մի աստուած: Գերաստուած… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՌՆԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0597 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c ն. πικραίνω, παραπικραίνω exacerbo Տալ դառնանալ. լնուլ դառնութեամբ. դառն ճաշակ տալ քմաց կամ մտաց. լեղացնել. ... *Կենդանի է ... ամենակալն, որ դառնացոյց զանձն իմ: Դառնացոյց զիս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՄԱՍՏ — (ի, ից.) NBH 1 0846 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. իմացուած բանի. միտք եւ դիտաւորութիւն ասացելոցն. իբր sensus, mens. բանին միտքը. ... *Զսաղմոսս ունի զիմաստ բանքս. Խոսր.: *Ոչ որքան է զօրութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0865 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. Իշխանն գոլ, եւ իշխելն ո՛ր եւ է օրինակաւ. տէրութիւն կարողութիւն գործ եւ պաշտօնիշխանի, եւ պատիւ եւ սահման իշխանի. թագաւորութիւն. պետութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒՍԱՒՈՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0900 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 12c ն. φωτίζω illumino, illustro. եւս եւ ըստ յն. չ. λάμπω, φαίνω, φαίνομαι splendeo, luceo, appareo. Լուսով զարդարել. պայծառացուցանել. լուսաւոր առնել. լուսատու… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»