ՍՊԻ

ՍՊԻ
(սպւոյ, սպեաց.) NBH 2-0738 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 12c գ. οὑλή cicatrix եւ tuber (որ եւ պալար. ռմկ. ուլ ). συνούλωσις cicatricis obductio τραῦμα vulnus, vibex, vestigium σπίλος (լծ. հյ. սպի). macula, labes, vitiligo. Բիծ կամ նիշ կամ հետք խոցուածոյ, վիրաց, կեղոյ, պալարի՝ մնացեալ յետ բժշկութեան. ... *Նշան սպւոյ կամ պալար կամ պաղպաջ: Սպի այրեցածոյն է: Ածից զսպիսն ի բժշկութիւն. Ղեւտ. ՟Ժ՟Գ. 2. 28: Երեմ. ՟Լ՟Գ. 6: *Զի մի ունիցիմք սպի. Ոսկ. եբր.: *Լի էին խարանօք եւ վիրօք եւ սպեօք. Եւս. պտմ. ՟Ե. 2: *Եւ մեք աւասիկ յիւրաքանչիւր մարմինս ունիմք վէր եւ սպիս բազումս. Եղիշ. ՟Է: *Եցոյց նոցա զսպիսն, զի ծանուսցէ՝ թէ նոյն ինքն կենդանացաւ. Եփր. յար.: *Թէպէտ վէրք (մեղացն) անցանեն, այլ սպիքն՝ թէպէտեւ դարման ոք առնէ, չանցանեն, եւ կան մնան տեղիք սպեացն յամենայնի. Կոչ. ՟Ժ՟Զ: *Ո՞ւր արդեօք իցեն մեզ, որք զվէրսն ունին, եւ զսպիսն թշնամանեն. Առ որս. ՟Ժ՟Դ: *Զսպիսն մեղացն ջնջել: Զի սպիք մեղացըն ջնջեսցին. Յճխ. ՟Ժ՟Թ: Շար.: *Սպեաւ խորացեալ. Սարգ. յկ. ՟Ե: *Զառ ի մեղացն սպիս ջնջել կարասցուք աշխատասիրութեամբ պարապման աղօթից: Յումեքէ սպւոյ. Բրս. հց. եւ Բրս. մախ.: *Վասն վիրացն՝ որ արարին սպիս ի մարմինսն, արգելուլ զոմանս ի քահանայից (պատուոյ): Կան մնան յոգիսն ոչ դուզնաքեայ՝ զղջացելոցն՝ սպիք եւ տիպք եւ գիծք առաջին անիրաւութեանցն. Փիլ. քհ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ՍՊԻ" в других словарях:

  • ԱՅՐԵՑԱԾ — (ի, իւ. կամ ոյ, ով.) NBH 1 0098 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c գ. Այրեցումն. այրումն. որպէս այրուք, մնացորդ իրին այրեցելոյ, եւ հետք այրման. սպի, խարան. խանձող. մոխիր, աճիւն. եւ այլն. էրուք. ... κατάκαυμα adustio *Եւ մարմնոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԷԶ — ( ) NBH 1 0550 Chronological Sequence: 7c, 11c, 13c գ. Նոյն ընդ ԳԵԶ. արմատ Գզելոյ. Գզեալ կամ գծեալ նիշ ʼի բնէ. բիծ, արատ, իբր ճեղքուած կամ սպի. ... *Գունդ բիւրեղ, որ գէզն կամ սպի ունի, ոչ կարէ հեղուլ բորբ շող լուսոյ: Այն որ գէզն երեւի ʼի լուսինն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐՇ — I. (ի, ից.) NBH 1 0979 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. κοίλωμα, κοῖλον cavitas, cavum, concavum σύγκλεισμα , συγκλιστόν clausura, conclusum ἁπόλοιπον reliquum νοσσιά nidus եւն. Խորութիւն իմն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐԿԱՄՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1071 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c գ. յն. պէսպէս, եւ ῤυτίς ruga. Կարկամիլն. կնճռումն. կծկումն. խորշ կամ խորշոմութիւն մորթոյ. եւ պնդութիւն. խստութիւն. արատ. աղտ. եւ Յետնութիւն. տարտամութիւն. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՈՒՏ 2 — ( ) NBH 2 0491 Chronological Sequence: 13c գ. Որպէս Շիթ կամ շիտ. այսինքն սպի, պալար, որպէս շիթ մի երեւեալ. պուտ, պուտ պուտ. (լծ. յն. սդիղմէ՛, սդի՛ղմա. կէտ, սպի. եւ սդաղօ՛ն. շիթ, կաթիլ.) *Մարմին՝ յորում լինի նշան սպոյ՝ շուտ մի, կամ պալար միատարր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՊԻԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0738 Chronological Sequence: Early classical, 6c չ. Սպի լինել. ի սպի փոխիլ վիրաց. *Տեղիք իսկ բեւեռացն, եւ խոցումն տիգին ոչ կցեալ, այլ համագաղափար մեր՝ սպիացեալ նմայ յարուցելումն. Անյաղթ բարձր.: *Սպիտակացոյց զսպիացեալ մարմին նորա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱԲԻԾ — ( ) NBH 1 0017 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա. Ուր իցէ բիծ եւ արատ ախտից հոգւոյ. անմաքուր. աղտեղի. ... *Յախտաբիծ ցանկութեանց արտաքոյ լինել: Հրեշտակք յամենայն ախտաբիծ կրից յստա՛կ են եւ մաքուրք. Շ. մտթ.: Տօնակ.: գ. Յոքն. գ. ախտաւոր բիծ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱԾ — (ի, ից, կամ ոյ, ոց.) NBH 1 0282 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 13c գ. λῆμμα lemma, sumtum, propositio, apophthegma Առեալ ʼի մէջ բան ինչ. որպէս առակ, վճիռ, զրոյց հասարակաց իբրեւ սկիզբն ըստ ինքեան ծանուցեալ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԱՏ — (ոյ, ով կամ աւ, ոց.) NBH 1 0338 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 12c, 14c գ. μῶμος, σπίλος, πάθος, αἱτία macula, vitium, nota, labes Նիշ տգեղ. բիծ. սպի. ախտ. պնկասութիւն. կեղտ. պատճառ բասրելի. ամօթալի ինչ. ... *Այր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԻԾ — (բծի, ից. կամ բծոյ, ոց.) NBH 1 489 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. μῶμος, λόβη, σπίλος macula, labes, jactura, vitiligo Նիշ եւ արատ բնական եւ կամ պատահական ʼի վերայ մարմնոց օտար ʼի բուն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»