ԱՐԱՏ

ԱՐԱՏ
(ոյ, ով կամ աւ, ոց.) NBH 1-0338 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 12c, 14c գ. μῶμος, σπίλος, πάθος, αἱτία macula, vitium, nota, labes Նիշ տգեղ. բիծ. սպի. ախտ. պնկասութիւն. կեղտ. պատճառ բասրելի. ամօթալի ինչ. ... *Այր յորում իցէ արատ ... այր կաղ եւ կոյր: Ի թաթից ոտից իւրոց մինչեւ ʼի գլուխ ոչ գոյր ʼի նմա արատ: Զի մի՛ ունիցի ինչ արատ կամ աղտեղութիւն. Ղեւտ. ՟Ի՟Ա 18: ՟Բ. Թագ. ՟Ժ՟Դ 25: Եփես. ՟Ե 27: *Ի բարիս քո արատ մի՛ մուծաներ. Սիր. ՟Ժ՟Ը 15: *Մեղան, եւ ոչ նմա, որդիք արատոյʼʼ. իբր արատաւորք, անարգք. Օր. ՟Լ՟Բ 5: *Եդ ʼի նմա արատ խեղութեան: Խեղուիթիւնք արատոյ յԱստուծոյ են, եւ մեղք անօրէնութեան ʼի կամաց են: Եղեւ ի նմա արատ կաղութեան. Եփր. ծն. եւ Եփր. ղեւտ.: *Անաղարտելի եւ յամենայն արատոյ ʼի բաց վճարեալ վասն Քրիստոսի բան. Պրպմ. ՟Լ՟Է: *Ջաղջախեալ եղէդն կարծեմ լինել, որ արատաւ իւիք առնիցէ զպատուիրանս Աստուծոյ. Բրս. հց.: Երզն. մտթ.: Արատաւ պղծեցին զմիտս: Շաղախեալքն յիրս կենցաղոյս, եւ յարատոց սորին խարեալքն. Լմբ. սղ.: ԱՐԱՏ. որպէս Վնաս. *Ամենայն արատոյ պատճառ զգայութիւնս է. Ճ. ՟Թ.: *Ոչ ʼի դիւին արատուէ, այլ յտւր չար եւ վատ բարուցն. Կանոն.: *Ընդդիմանալ եղեւ նա զօրութեան հրեշտակին առանց արատոյ. Եփր. ծն.: ԱՐԱՏ Տ. ՅԱՅՐԱՏ

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԱՐԱՏ" в других словарях:

  • ԲԻԾ — (բծի, ից. կամ բծոյ, ոց.) NBH 1 489 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. μῶμος, λόβη, σπίλος macula, labes, jactura, vitiligo Նիշ եւ արատ բնական եւ կամ պատահական ʼի վերայ մարմնոց օտար ʼի բուն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐՇ — I. (ի, ից.) NBH 1 0979 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. κοίλωμα, κοῖλον cavitas, cavum, concavum σύγκλεισμα , συγκλιστόν clausura, conclusum ἁπόλοιπον reliquum νοσσιά nidus եւն. Խորութիւն իմն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐԿԱՄՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1071 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c գ. յն. պէսպէս, եւ ῤυτίς ruga. Կարկամիլն. կնճռումն. կծկումն. խորշ կամ խորշոմութիւն մորթոյ. եւ պնդութիւն. խստութիւն. արատ. աղտ. եւ Յետնութիւն. տարտամութիւն. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱԲԻԾ — ( ) NBH 1 0017 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա. Ուր իցէ բիծ եւ արատ ախտից հոգւոյ. անմաքուր. աղտեղի. ... *Յախտաբիծ ցանկութեանց արտաքոյ լինել: Հրեշտակք յամենայն ախտաբիծ կրից յստա՛կ են եւ մաքուրք. Շ. մտթ.: Տօնակ.: գ. Յոքն. գ. ախտաւոր բիծ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՏԵՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0045 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c գ. ῤυπαρία, ῤύπος, ἁκαθαρσία sordes, immunditia, impuritas, ἁσχημοσύνη turpitudo աղտոտութիւն, մնտռութիւն. ... Աղտ. աղտութիւն. արատ. եւ աղտեղի եւ ամօթալի իրք, որք պղծեն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԷԶ — ( ) NBH 1 0550 Chronological Sequence: 7c, 11c, 13c գ. Նոյն ընդ ԳԵԶ. արմատ Գզելոյ. Գզեալ կամ գծեալ նիշ ʼի բնէ. բիծ, արատ, իբր ճեղքուած կամ սպի. ... *Գունդ բիւրեղ, որ գէզն կամ սպի ունի, ոչ կարէ հեղուլ բորբ շող լուսոյ: Այն որ գէզն երեւի ʼի լուսինն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՍՏԳԻՒՏ — (ի, ից.) NBH 1 0787 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. κατάγνωσις reprehensio, improbatio, damnatio ἕγκλημα crimen, culpa, accusatio որ եւ գրի նովին հնչմամբ ՍՏԳԻՒՏ. իբր Ըստգտանք. արատ գտեալ. եւ Արատ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆԱՐԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 0026 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c չ. νεύω, ἑννεύω, κατανεύω innuo, annuo nutu significare Նշանացի ազդել աչօք. նշանակել աչօք զկամս կամ զխնդիր իւր. իշմար ընել .... *Ակնարկէ ակամբ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՏ — I. (ի, ից.) NBH 1 0044 Chronological Sequence: Early classical, 10c գ.ա. Աղային կամ աղի դարան, վայր, տեղի. որպէս թէ իցէ՝ աղուտ, աղտի: Ըստ յն. աղ, եւ աղի. ἄλς sal ... *Գումարեցան ʼի ձորն աղի, որ է ծով աղտից: Քաղաքք աղտիցն: Գնաց ʼի հովիտս աղտիցն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՏԱԽԻՆՔ — ( ) NBH 1 0044 Chronological Sequence: 8c գ. Կեղտ. արատ. աղտոտութիւն. ... *Զանուանն իւրեանց զաղտախինս յանդգնեցան կախել զայնցանէ, որ զերկնից բարութեանցն բուռն հարեալ ունիցին. Յհ. իմ. պաւլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»